Wetenschappelijk medew toxicologie van nanomaterialen en geavanceerde materialen

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur 12 maanden (Er is uitzicht op een vast dienstverband. Dit afhankelijk van functioneren en omstandigheden bij het RIVM)
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu
 • Reageren voor 22 april Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer M&V-VSP-107
 • Plaatsingsdatum 7 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het waarborgen van de veiligheid van nanomaterialen en geavanceerde materialen brengt complexe uitdagingen met zich mee. Wereldwijd volgen technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Kansen, kosten en risico’s zijn vaak onzeker en beoordelingsmethoden nog in ontwikkeling. Het RIVM adviseert in dit krachtenspel verschillende ministeries (IenW, VWS, SZW), doet onderzoek naar risico’s, signaleert nieuwe ontwikkelingen en werkt aan nieuwe wegen voor veilig innoveren.

We bieden een afwisselende functie waarin het beoordelen van de gezondheidsrisico’s van het gebruik van een breed scala aan materialen en het beheersen van die risico’s een centrale plaats inneemt.

Je draagt bij aan een verantwoord gebruik van stoffen, producten en nieuwe technologie, onder andere door te werken aan vernieuwing van de risicobeoordelingsmethoden en testrichtlijnen voor nanomaterialen. Dit in het bijzonder op de aspecten toxicologie, het gedrag in het menselijk lichaam van,  en de blootstelling. Je houdt ontwikkelingen in wetenschap en relevante wettelijke kaders bij en vertaalt jouw bevindingen in signalen en adviezen aan (inter)nationale overheden bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid en regelgeving. Je werkt aan taken die wij uitvoeren voor de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Daarnaast werk je in internationale gremia zoals in OECD werkgroepen en H2020 EU-projecten.

Functie-eisen

 • Je hebt een academische opleiding in een humaan-biologische richting, zoals toxicologie, (medische) biologie of biochemie
 • Je hebt aantoonbare ervaring opgedaan in soortgelijke functie
 • Je hebt een aantoonbare en brede ervaring met de beoordeling van humane effecten, humane blootstelling, kinetiek en risico’s van stoffen en/of nanomaterialen.
 • Je hebt kennis van Europees en nationaal stoffenbeleid en het nanomaterialendomein strekt tot aanbeveling.
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken en het schrijven van projectvoorstellen
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels. Je kunt je bevindingen plaatsen in de beleidscontext van onze opdrachtgevers en bent in staat om het RIVM als expert te vertegenwoordigen in (inter)nationale gremia en bij opdrachtgevers.
 • Je bent proactief, resultaatgericht, omgevingsbewust, kwaliteitsbewust en flexibel

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden (Er is uitzicht op een vast dienstverband. Dit afhankelijk van functioneren en omstandigheden bij het RIVM)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

We ontvangen graag je digitale sollicitatie waarbij je je motivatiebrief mag richten aan  Mw Dr Ir JGM van Engelen, waarnemend Hoofd NAT .                            

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Centrum Veiligheid Stoffen en Producten Het Centrum Veiligheid Stoffen en Producten is hét kenniscentrum voor (inter)nationale overheden dat structureel ondersteuning biedt en adviseert over de beheersing van risico’s van chemische stoffen, producten en gentechnologie ter bevordering van de gezondheid en veiligheid van mens en ecosysteem, in een tijd van sterk innoverende technologie. Het centrum adviseert de overheid bij ontwikkeling en uitvoering van beleid en regelgeving voor o.a. industriële chemische stoffen, gewasbeschermingsmiddelen, biociden, consumentenveiligheid, nanotechnologie en genetische modificatie. Ook ontwikkelt het centrum nieuwe methoden en richtlijnen voor bijvoorbeeld risicobeoordelingen, teststrategieën, socio-economische analyse en risicoreductie. Samen met maatschappelijke partijen ontplooit het centrum initiatieven gericht op het gebruik van stoffen en producten in een duurzame economie.

Afdeling Nanotechnologie, ARBO en Transport Deze afdeling houdt zich bezig met onderzoek naar en het ondersteunen van beleid t.a.v. de veiligheid van nanotechnologie voor mens en milieu, blootstelling aan stoffen en producten specifiek voor werknemers, de risico’s van internationaal transport van gevaarlijke stoffen en Safe by Design. In de loop van 2021 zal het werkveld waarbinnen deze functie wordt geworven gaan vallen binnen een nieuwe afdeling: Veilige technologische Innovaties en Circulaire economie (VIC).

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.

Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2021 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 1800 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Dr. Ir. J.G.M. van Engelen, Waarnemend Hoofd NAT

06-55863762

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Asmae Uali, Vacaturebeheer

Rachel Lepelblad, Vacaturebeheer

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur Technologische innovaties

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Juridisch medewerker Gentechnologie en Biologische Veiligheid

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 12 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur vervoer gevaarlijke stoffen

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon