Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Wetenschappelijk medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 4 jaar (Inschaling zal geschieden op basis van functie-eisen, kennis en ervaring)
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Gepromoveerd
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 30 maart Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer BD20/WODC/200086
 • Plaatsingsdatum 13 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Onderzoeksafdeling Criminaliteit, Rechtshandhaving en Sancties adviseert beleidsmakers over veiligheid en over deze justitiële beleidsthema’s. Als wetenschappelijk medewerker ga jij hier aan de slag met verschillende onderzoeken binnen het domein rechtshandhaving. Op korte termijn ligt de nadruk vooral op de uitvoering van het evaluatieonderzoek naar de Wet Computercriminaliteit III.

Je werkzaamheden bestaan uit data-verzameling, met de nadruk op kwalitatieve methoden en technieken, zoals open interviews en dossierstudie. Je analyseert je bevindingen en schrijft over de onderzoeksresultaten.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma sociale wetenschappen of strafrecht, bij voorkeur afgerond met een promotie.
 • Je hebt ervaring met het zelfstandig verrichten van onderzoek.
 • Je hebt affiniteit met en kennis over thema’s op het terrein van rechtshandhaving en opsporing.
 • Je hebt uitstekende kennis van kwalitatieve dataverzameling en analysetechnieken.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het domein van Justitie en Veiligheid en kennis over de belangrijkste organisaties in dit domein.
 • Je bent in staat zelfstandig te rapporteren over de onderzoeksbevindingen.
 • Je communiceert helder, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent gemotiveerd en enthousiast.
 • Je functioneert goed in een multidisciplinair team, maar je kunt ook goed zelfstandig werken.
 • Je bent bij voorkeur op korte termijn inzetbaar.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 4 jaar (Inschaling zal geschieden op basis van functie-eisen, kennis en ervaring)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Dit is een tijdelijke fulltimefunctie voor de duur van vier jaar.
 • Een aanstelling van 32 uur per week is bespreekbaar.
 • Inschaling geschiedt op basis van functie-eisen, kennis en ervaring.
 • Voor medewerkers van de Rijksoverheid behoort detachering tot de mogelijkheid.
 • Een veiligheidsonderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Criminaliteit, Rechtshandhaving en Sancties (CRS) bestaat, naast het hoofd, uit 28 onderzoekers, twee onderzoeksmedewerkers en een administratief medewerker. Gaat het om veiligheid en de justitiële beleidsvelden criminaliteit, rechtshandhaving en sancties? Dan adviseren wij de beleidsmakers. Ook dragen wij onze kennis en inzichten uit via onder meer publicaties en lezingen.

Speerpunten van ons onderzoek zijn effectiviteit van strafrechtelijke interventies (het ontstaan en de ontwikkeling van criminaliteit, recidivevraagstukken en onderzoek op het terrein van de reclassering), en georganiseerde misdaad en opsporingsmethoden. Cybercriminaliteit en terrorismebestrijding zijn eveneens belangrijke onderzoeksterreinen.

Afdeling Criminaliteit, Rechtshandhaving en Sancties

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid en verricht wetenschappelijk, beleidsgericht onderzoek. Wij zijn een zelfstandige, onafhankelijke dienst en werken constructief samen met ministerie, haar ketenpartners en relevante externe relaties.

Het WODC bestaat uit zes afdelingen, met ieder een eigen functie en expertise op het terrein van Justitie en Veiligheid. De onderzoeksafdelingen Criminaliteit Rechtshandhaving en Sancties (CRS) en Rechtsbestel, Wetgeving, Internationale- en vreemdelingenaangelegenheden (RWI) voeren beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek uit. De afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa) verzamelt, verwerkt en analyseert data en maakt deze ketenbreed toegankelijk.

Een groot deel van de onderzoeken uit de jaarlijkse programmering wordt extern uitgevoerd door universitaire- en particuliere onderzoeksinstellingen. Onze afdeling Externe Wetenschappelijke Betrekkingen is verantwoordelijk voor het ontwerp, aanbesteding en begeleiding van deze onderzoeksprojecten. Verder hebben we nog twee ondersteunende afdelingen: het bedrijfsbureau (BB) en de afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV). Het BB ondersteunt de afdelingen; de DIV helpt bij de communicatie- en kennisverspreiding.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw prof. dr. C. de Poot, Wnd. Hoofd CRS

06-52877037

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jan Hoogduijn, Hoofd Bedrijfsbureau

088-3717419

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator / plaatsvervangend afdelingshoofd Veiligheid in Sociaal Domein

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 7 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Kwalitatief Methodoloog

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

HR-adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon