Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Wetenschappelijk medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 3 jaar (Inschaling zal geschieden op basis van functie-eisen, kennis en ervaring)
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Gepromoveerd
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 14 augustus Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer BD20/WODC/200191
 • Plaatsingsdatum 20 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum in Den Haag lever je met jouw onderzoek een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van de samenleving. In een interessant onderzoeksprogramma ga je als wetenschappelijk medewerker namelijk aan de slag met de evaluatie van de Wet langdurig toezicht.

De wet die jij gaat evalueren is bedoeld om effectiever toezicht houden op gedetineerden die een ernstig zeden- of geweldsdelict hebben gepleegd en tbs-gestelden. En daarmee de samenleving veiliger te maken. Als wetenschappelijk medewerker draag je bij aan een meerjarig onderzoeksprogramma, om het effect van deze wet te analyseren. Jouw werk bestaat uit het verzamelen van kwalitatieve en kwantitatieve data, het analyseren van de bevindingen op basis van die data en het schrijven over de onderzoeksresultaten.

Functie-eisen

 • Je hebt een academisch diploma in de sociale wetenschappen of het strafrecht. Bij voorkeur heb je je opleiding afgerond met een promotie.
 • Je hebt ervaring met het zelfstandig verrichten van onderzoek.
 • Je hebt affiniteit met en kennis van thema’s rond forensische psychologie en/of detentie.
 • Je hebt uitstekende kennis van kwantitatieve en kwalitatieve dataverzameling en analysetechnieken.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het domein van Justitie en Veiligheid en kennis over de belangrijkste organisaties die toezicht houden op ex-delinquenten.
 • Je bent in staat zelfstandig te rapporteren over je onderzoeksbevindingen.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent gemotiveerd en enthousiast.
 • Je functioneert goed in een multidisciplinair team én je kunt prima zelfstandig werken.
 • Je bent bij voorkeur snel inzetbaar.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 3 jaar (Inschaling zal geschieden op basis van functie-eisen, kennis en ervaring)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Op de afdeling Criminaliteit, Rechtshandhaving en Sancties versterk jij een team van 27 onderzoekers, twee onderzoeksmedewerkers en een administratief medewerker. Dit team doet onderzoek op de justitiële beleidsvelden criminaliteit, rechtshandhaving en sancties, adviseert beleidsmakers en draagt kennis en inzichten uit. Bijvoorbeeld via openbare rapporten, publicaties in vak- en wetenschappelijke tijdschriften en lezingen. We krijgen met allerlei belangrijke onderzoeksvraagstukken te maken. Onder meer over het ontstaan en de ontwikkeling van (jeugd)criminaliteit, cybercrime, georganiseerde criminaliteit, opsporingsmethodes, terrorismebestrijding, recidive en de effecten van justitieel beleid, waaronder wetsevaluaties en de effectiviteit van strafrechtelijke sancties.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is een zelfstandige dienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en verricht wetenschappelijk, beleidsgericht onderzoek. Onafhankelijkheid van onderzoek gaat gepaard met een constructieve relatie met het ministerie, haar ketenpartners en relevante andere partijen buiten het ministerie.

Het WODC bestaat uit zes afdelingen, ieder met een eigen functie en expertise op het JenV-terrein. De onderzoeksafdelingen Criminaliteit, Rechtshandhaving en Sancties (CRS) en Rechtsbestel, Wetgeving, Internationale en Vreemdelingenaangelegenheden (RWI) richten zich primair op het uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek. De afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa) verzamelt, verwerkt en analyseert data en maakt deze toegankelijk, onder meer met ketenbrede analyses. Een groot deel van de onderzoeken uit de jaarlijkse programmering wordt, in opdracht van het WODC, extern uitgevoerd door universitaire en particuliere onderzoeksinstellingen. De afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (EWB) is verantwoordelijk voor het ontwerp, de aanbesteding en de begeleiding van deze onderzoeksprojecten. Verder kent het WODC twee ondersteunende afdelingen: het Bedrijfsbureau (BB) en de afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV). Het BB verricht alle afdelingsondersteunende activiteiten van het WODC. De afdeling DIV ondersteunt de communicatie- en kennisverspreiding van het WODC.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw dr. M.H. Nagtegaal

André van der Laan, Waarnemend hoofd

06-52877160

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jan Hoogduijn, Hoofd Bedrijfsbureau

06-51786573

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectbegeleider / wetenschappelijk medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Data-scientist / onderzoeker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 13 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Wetenschappelijk onderzoeker forensische zorg

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon