Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Wetenschappelijk medewerker digitale veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Onderzoek / wetenschap, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 18 december Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer BD19/NCTV/190341
 • Plaatsingsdatum 4 december 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid monitort ernstige dreigingen van alle aard. Dus ook de dreigingen en risico’s die de weerbaarheid van onze samenleving in het digitale domein kunnen aantasten. Sta jij als wetenschappelijk medewerker klaar om bij te dragen aan dit belangrijke werk, en daarmee aan een veiliger en stabieler Nederland?

Je onderzoekt als wetenschappelijk medewerker dreigingen en risico’s voor de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein. Je maakt deel uit van de Kerneenheid Analyse en werkt in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Als onafhankelijke deskundige is het jouw taak om – zelfstandig of in teamverband - informatie voor een specifiek doel en een specifieke doelgroep te beoordelen, toetsen en duiden. Dat doe je door het analyseren van informatie van andere diensten, publiek-private en academische netwerken, bestuurlijke bronnen en (inter)nationaal  wetenschappelijk onderzoek. Je werkt mee aan het opstellen en actualiseren van een totaalbeeld van relevante dreigingen en risico’s.

Jouw taken

 • Je verricht inhoudelijke detailstudies of deelonderzoeken.
 • Je draagt bij aan het formuleren van kaders, methodieken en concepten.
 • Je stuurt informatie- en monitorspecialisten inhoudelijk aan.
 • Je verricht fenomeenstudies met een wetenschappelijk gehalte.
 • Je stelt bijdragen op voor strategische studies of (periodieke) rapportages.
 • Je draagt bij aan het formuleren van onderzoeksvragen voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Je werkt in multidisciplinair verband mee aan het analyseren van relevante trends, fenomenen en ontwikkelingen op het terrein van dreigingen en risico’s.
 • Je bouwt relevante expertise op.
 • Je draagt - strategisch en tactisch - bij aan fenomeenduiding en interventiestrategieën.
 • Je draagt bij aan het strategisch of beleidsmatig doorvertalen van de analyses in adviezen aan de politieke en ambtelijke leiding.
 • Je presenteert (detail)studies of (deel)onderzoeken aan de betrokken doelgroepen en verzorgt presentaties aan (inter)nationale gremia.

Functie-eisen

 • Je hebt kennis van en ervaring met beleidsontwikkeling en advisering op het snijvlak van de publieke en private sector.
 • Je hebt kennis van sociale, financieel-economische, financiële, technische, economische of juridische samenhangen die relevant zijn voor je werkveld.
 • Je hebt kennis van de (organisatie van) ketenpartners en andere instituten/partijen binnen het werkveld.
 • Je hebt kennis van en ervaring met analysemethodieken.
 • Je hebt kennis van en inzicht in relevante in- en externe ontwikkelingen;
 • Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.
 • Je ben discreet en hebt ervaring met het omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en Engels.
 • Je bent in staat ook in crisisomstandigheden onder hoge druk effectief te functioneren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Een assessment of praktische toets kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Alle functies bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn aangemerkt als vertrouwensfunctie.
 • In tijden van crises of incidenten moet je bereid zijn om buiten kantooruren te werken.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) draagt bij aan een veilig en stabiel Nederland door dreigingen te onderkennen en de weerbaarheid en bescherming van vitale belangen te versterken; ons doel is het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting. Wij zorgen als coördinator voor de strategische verbinding tussen alle betrokken spelers in het Nederlandse veiligheidsdomein, voor het reduceren van nationale veiligheidsrisico’s en - als het erop aan komt - het beheersen van nationale crises.

Wij monitoren ernstige dreigingen van alle aard, maar richten ons in onze aanpak met name op de securityaspecten. Op dit moment ligt de focus op terrorisme en cyber- en statelijke dreigingen. Te midden van technologische ontwikkelingen, geopolitieke verschuivingen, andere maatschappelijke verhoudingen en verwachtingen van de samenleving, moeten wij optimaal kunnen inspelen op complexe en veranderlijke dreigingen tegen de nationale veiligheid.

In de koude fase, dus als er geen incident of crisis is, kijken wij samen met de veiligheidspartners of beleidsinzet en -maatregelen gewijzigd of geïntensiveerd moeten worden. Dat doen we aan de hand van dreigingsbeelden. De organisatie is in deze fase vooral gericht op het prepareren en versterken van het netwerk. In een warme fase is de NCTV de organisatie die besluiten over overheidsoptreden voorbereidt, het netwerk leidt en verantwoordelijk is voor de crisiscommunicatie.

Kerneenheid Analyse
De opdracht van de Kerneenheid Analyse is het tijdig onderkennen van risico’s en dreigingen voor de nationale veiligheid. Als coördinator moeten wij continu een zo compleet en actueel mogelijk beeld hebben van alle risico’s en dreigingen voor de nationale veiligheid. Wij worden immers geacht keuzes te maken en besluiten te nemen op basis van informatie die ons van uiteenlopende kanten wordt aangereikt. Om onze taak met gezag te kunnen uitoefenen mogen wij niet louter afhankelijk zijn van informatie die andere partijen ons aanreiken, maar moet die veelheid van informatie door onze eigen organisatie geïdentificeerd, beoordeeld, vergeleken, geïntegreerd en geduid worden. Onze Kerneenheid Analyse beschikt daarvoor over hoogwaardige experts, die op een hoger aggregatieniveau en in interactie met de informatie- en kennisleveranciers hun onderzoeken uitvoeren.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mr. R.V. Duiven, Hoofd Analyse Natuurlijke, Technische en Maatschappelijke Dreigingen

070-7515050

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mr. R.V. Duiven, Hoofd Analyse Natuurlijke, Technische en Maatschappelijke Dreigingen

070-7515050

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Sectiehoofd planvorming en advisering

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 27 december
 • Dienst­verband Detachering / IF / Uitzendbasis

Coördinerend beleidsadviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Enterprise-architect

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon