Wetenschappelijk Medewerker IND Den Haag

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 28 januari Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer IND DH/SUA/2021/008
 • Plaatsingsdatum 13 januari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij afdeling Onderzoek en Analyse van directie Strategie en Uitvoeringsadvies  één vacature voor de functie van Wetenschappelijk Medewerker (FGR: Wetenschappelijk Medewerker S11). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, voor de duur van 12 maanden, tot en met 31 december 2021.

Ben jij de Wetenschappelijk Medewerker die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de migratieketen door onderzoek te doen optimaal begeleidt, adviseert en ondersteunt bij hun uitdagingen? Heb je een brede interesse, een vlotte pen, ben je goed onderlegd in onderzoeksmethoden en technieken en durf je vragen te stellen? Dan ben jij onze gedroomde kandidaat voor de functie van wetenschappelijk medewerker bij de afdeling Onderzoek & Analyse van de IND (schaalniveau 11).

 • Het zelfstandig opzetten en uitvoeren van (wetenschappelijke) onderzoeken en analyses voor de IND, de Europese Commissie en/of de migratieketen. Tot een goede afstemming komen met de klankbordgroep en de belangrijke partners van O&A is daarbij essentieel.
 • Het werken in een onderzoeksteam waarvan een senior wetenschappelijk medewerker de trekker is.
 • Het opstellen van onderzoeksaanpakken en kiezen voor de onderzoeksmethode(n) die het meest passend is/zijn.
 • Het werken met zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethodes. Voorbeelden zijn dossieronderzoek, interviews en het uitzetten van enquêtes.
 • Het houden van presentaties over uitgevoerde onderzoeken.
 • Het onderhouden van een netwerk van in- en externe relevante contacten.
 • Samenwerken met collega´s binnen en buiten je onderzoeksteam, door te sparren over onderzoeksvoorstellen en over de impact van onderzoeken van O&A. Ook het leveren van opbouwende feedback op concept onderzoeken van collega´s behoort tot de werkzaamheden.
 • Het adviseren over mogelijk vervolgonderzoek.

Functie-eisen

Het betreft een functie waarvoor de volgende functie-eisen gelden:

 • Je hebt aantoonbaar WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt kennis van het migratiedomein.
 • Je hebt kennis en kunde m.b.t. onderzoeksmethoden en –technieken.
 • Je hebt kennis van het (internationale) vreemdelingenrecht en (inter)nationale ontwikkelingen op dit gebied.
 • Je hebt brede of gespecialiseerde theoretische en toepassingsgerichte kennis van het (inter)nationale onderzoeksterrein.
 • Je hebt ervaring in meerdere onderzoekstrajecten en/of (inter)nationale onderzoeksinstituten en in (inter)nationale netwerken (commissies/ werkgroepen/ gremia/ vakbladen) en je hebt affiniteit met beleid(sprocessen).
 • Je hebt ervaring en bent succesvol in alle onderzoeksfases en in projectmatig werken.
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en begrijpt dat je in een context met politiekgevoelige vraagstukken werkt.

De volgende competenties zijn op deze functie van toepassing:

 • Analytisch vermogen;
 • Creativiteit;
 • Oordeelsvorming;
 • Samenwerkingsgerichtheid;
 • Overtuigingskracht;
 • Plannen en organiseren.

Als je het volgende meebrengt, is dat een pre:

 • Ervaring met migratiebeleid op zowel het terrein van asielmigratie, reguliere migratie en naturalisatie;
 • Ervaring met ex-ante beleidsuitvoeringstoetsen;
 • Kennis van innovatieve onderzoeksmethoden en technieken; en
 • Kennis van de uitvoeringspraktijk van de IND.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Als je in dienst bent van het Rijk en solliciteert met een aanwijzing als verplichte van-werk-naar-werkkandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.

Om een nog beter (of aanvullend)beeld van ervaring, kennis en competenties te verkrijgen in de wervingsprocedure kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen. Desgewenst kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.

Het maken van een casus maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
Ook kan gevraagd worden eerder werk in te sturen om inzicht te krijgen in je schrijfvaardigheid.

Wanneer je via een uitzend- detacheringsbureau werkzaam bent bij de Rijksoverheid dit graag vermelden in je brief.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zal worden aangevraagd bij een positieve uitslag van het sollicitatiegesprek, behalve als je een arbeidsovereenkomst hebt bij de Rijksoverheid.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Strategie en Uitvoeringsadvies

De directie Strategie en Uitvoeringsadvies (SUA) is het inhoudelijk kompas van de IND: SUA ondersteunt de IND in zijn ambitie om een vitale, moderne en deels datagestuurde organisatie te zijn. De missie van SUA luidt: ‘SUA betrekt, helpt en richt met kennis en kunde.’

De directie Strategie en Uitvoeringsadvies (SUA) ondersteunt de IND met het uitzetten van een koers op kerntaken. En SUA begeleidt de IND om koers te houden. Ook richt de directie zich op integraal uitvoeringsadvies in het kader van het vreemdelingenbeleid. Hiervoor kijkt SUA vooruit en vormt ze strategie.

SUA is klantgericht en opereert proactief vanuit het principe signaleren, analyseren, integraal adviseren en evalueren. De directie is opgebouwd uit een afdeling Onderzoek en Analyse, twee integrale adviesafdelingen, de afdeling nationale veiligheid en een afdeling Strategie en Thematisch advies.

Afdeling Onderzoek en Analyse

De afdeling Onderzoek en Analyse (O&A) richt zich op het actief signaleren van politieke, maatschappelijke, wetenschappelijke, beleidsmatige en operationele ontwikkelingen in de omgeving van de IND en brengt deze samen om te duiden wat deze ontwikkelingen voor de IND en de keten betekenen. O&A maakt verschillende objectieve onderzoeks- en analyseproducten zoals omgevingsanalyses en beleidsevaluaties (ex ante, ex durante en ex post), prognoseproducten en monitorproducten. Deze producten bieden een strategische meerwaarde voor de IND en de keten en dienen als input voor het vormgeven van beleid en uitvoering.

Als nationaal contactpunt voor het Europees Migratienetwerk (EMN) levert de afdeling O&A bovendien een nationale bijdrage aan Europees vergelijkend beleidsonderzoek. De afdeling neemt ook deel aan het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel. Tenslotte betrekt en begeleidt deze afdeling extern wetenschappelijk of strategisch onderzoek dat relevant is voor de IND of keten.

De door O&A gesignaleerde ontwikkelingen, uitgevoerde analyses en uitgevoerde en begeleide onderzoeken resulteren in kwalitatief hoogwaardige beleidsinput t.b.v. de IND, het ministerie van Justitie en Veiligheid en in het geval van het EMN aan Europese partners.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in zijn eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Allemaal zijn ze klant bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De IND is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren. Wat de reden ook is voor een aanvraag, elke klant staat bij de IND centraal. De IND maakt onderdeel uit van de vreemdelingenketen en zoekt daarin een intensieve samenwerking met de ketenpartners, zoals het COA en DT&V.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Annabella Tol, Manager afdeling Onderzoek en Analyse

06-31107555

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Procesvertegenwoordiger

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Manager Informatievoorziening Beheer

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 28 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Manager Informatievoorziening Ontwikkeling

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 28 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon