Wetenschappelijk medewerker internationaal landschapsonderzoek en biodiversiteit

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 5 jaar/mnd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu
 • Reageren voor 1 september
 • Vacaturenummer PBL 22-294
 • Plaatsingsdatum 27 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Biodiversiteit staat hoog op de internationale politieke agenda. Zowel de bescherming ervan als het duurzaam gebruiken van biodiversiteit. De mondiale biodiversiteitsdoelstellingen worden door overheden, onderzoekers, ngo’s en bedrijven steeds vaker gekoppeld aan de internationale doelen voor ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding. Dit komt tot uiting in de Sustainable Development Goals (SDG’s) en de nieuwe biodiversiteitsdoelstellingen van de Convention on Biological Diversity (CBD) voor 2020-2030.

Het PBL investeert in de ontwikkeling van kennis over internationale biodiversiteit, ecosystemen en duurzaam landgebruik. In ons onderzoek kijken we in het bijzonder naar de governance- en financieringsaspecten van landschapsbenaderingen voor biodiversiteit in regio’s in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Daarbij hebben we ook aandacht voor de SDG’s en rechtvaardigheidskwesties zoals de verdeling van baten en lasten zowel tussen landen als tussen bevolkingsgroepen.

Voor de versterking van ons onderzoeksteam zijn we op zoek naar een enthousiaste senior onderzoeker.

Wat ga je doen?
Je gaat werken bij de PBL-afdeling Natuur en Landelijk Gebied (NLG). Binnen het onderzoeksteam ligt jouw focus op de landschapsbenadering: vanuit landschapsperspectief breng je handelingsperspectieven in beeld voor de versterking van het ontwikkelingsbeleid en natuurherstel. Voor het ontwikkelen van je onderzoeksvragen en uitdragen van resultaten heb je contact met ministeries, ontwikkelingsorganisaties en andere kennisinstellingen.

Jouw taken

 • Je onderzoekt hoe de governance van nature-based solutions kan bijdragen aan de beleidsdoelen voor biodiversiteitsversterking en armoedebestrijding.
 • Je verankert deze kennis in het PBL-brede onderzoek samen met een multidisciplinair team van onderzoekers.
 • Daartoe initieer en leid je internationale projecten waarin integrale landschapsbenadering en ‘nature-based solutions’ centraal staan.
 • Je bent verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de PBL-website over nature-based solutions.

Wil je eerst meer weten over de functie, het PBL en de mogelijkheden die deze functie biedt? Neem dan gerust contact op met Timo Maas of Marcel Kok. In een telefoongesprek, videocall of bij een kop koffie kun je je vragen voorleggen om af te tasten of dit voor jou een match kan zijn.

Over de totstandkoming van deze functie
Het PBL investeert in de versterking van kennis over landschapsbenadering, nature-based solutions en de bescherming, herstel en duurzaam beheer van biodiversiteit in de Global South. Dit gebeurt op verzoek, en met additionele financiering, van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BHOS/DGIS).

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je werkt in de sector Natuur en Landelijk Gebied (NLG). De sector NLG verbindt de beleids- en onderzoeksthema’s natuur en landschap op nationale, Europese en mondiale schaal. De sector legt daarbij verbanden met aangrenzende thema’s zoals landbouw, water, verstedelijking, klimaatverandering, klimaatadaptatie en circulaire economie. We verzorgen verkenningen, analyses en evaluaties. Daarbij hanteren we een integrale en beleidsgerichte benadering. Belangrijke onderzoeksthema’s van de sector zijn: de impact van milieudruk en beleidsmaatregelen op de kwaliteit van biodiversiteit, natuur- en landschap, het ontwikkelen van natuur- en landschapsindicatoren voor beleidsevaluaties, het lerend evalueren van natuurbeleid op nationaal en decentraal niveau, inclusief de bestuurlijke dynamiek, en het ontwikkelen van natuurbeleidsscenario’s op nationaal en internationale schaal. De Directeur Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) van het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) is een belangrijke financier voor additionele werkzaamheden van PBL op het gebied van de ontwikkelingsdimensie van internationale en nationale duurzaamheidsvraagstukken.

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Wil je weten hoe het is om te werken bij het PBL? Kijk dan op onze website.

Het Planbureau voor de Leefomgeving valt organisatorisch onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marcel Kok, programmaleider internationale biodiversiteit

06-11045098

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Timo Maas

06-11759173

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Wetenschappelijk medewerker verduurzaming handelsketens

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Projectleider regionale bevolkings- en huishoudensprognose

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Onderzoekers landbouw en voedsel (diverse aandachtsgebieden)

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 30 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon