Wetenschappelijk medewerker (Promovendus)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur 48 maanden
 • Uren per week 36
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 13 mei Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer M&V-DMG-070
 • Plaatsingsdatum 29 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid (DMG), onderdeel van het kennisdomein M&V (Milieu en Veiligheid) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zoekt voor het project ‘Gedragsverandering en beleidsacceptatie bij schaarste nutsvoorzieningen nader onderzocht voor water’, een Onderzoeker in Opleiding.

De beschikbaarheid van nutsvoorzieningen (water, gas, elektra) vormt steeds vaker een onderwerp van maatschappelijke discussie en beleidsmatige keuzes, bijvoorbeeld door ontwikkelingen in de vraag (waar, wanneer en hoeveel) en beperkingen in de beschikbaarheid van grondstoffen (energietransitie). Dilemma’s over de verdeling van baten en lasten, economie versus leefbaarheid, spelen hierbij een rol. Beleidsmakers zoeken naar mogelijkheden om op een eerlijke en doelmatige manier met deze dilemma’s om te gaan. Een belangrijke vraag hierbij is wat schaarste betekent voor het gedrag van het individu, hoe komt deze tot acceptatie van de situatie, het beleid en verandering van gedrag? Hoe spelen structuren en instituties daar op in? Aan welke knoppen zou je als bestuurder kunnen draaien? Er is nog veel onbekend over de complexe relaties die bijdragen aan percepties en gedrag in het gebruik van nutsvoorzieningen. Met dit onderzoek ontwikkel je inzicht in de complexe relaties en feedback loops die een rol spelen bij percepties en het gedrag van burgers over schaarse nutsvoorzieningen in algemene zin en in het bijzonder waterschaarste en waterbesparing en de factoren die bijdragen aan deze percepties en gedragingen. Met dit werk draag je daarmee ook bij aan de ontwikkeling van beleid op dit onderwerp.

Het door jou verrichte onderzoek dient uit te monden in wetenschappelijke publicaties en een proefschrift. Het promotiewerk wordt begeleid door het Institute for Advanced Studies (IAS) van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen. De uitvoering van het werk vindt plaats zowel bij het RIVM als bij de onderzoeksgroepen van beide universiteiten. De verdeling hiervan vindt plaats in overleg met de kandidaat en op basis van de nadere uitwerking van het onderzoek.

Functie-eisen

 • Voor deze vacature zijn verschillende profielen mogelijk. Je hebt bijvoorbeeld een relevante sociaal-wetenschappelijke universitaire opleiding afgerond, zoals sociologie, psychologie, economie of communicatiewetenschappen met kennis over kwantitatieve onderzoekstechnieken. Maar een achtergrond in data-science of modelbouw, met affiniteit met sociaal-wetenschappelijk onderzoek zou ook goed passen bij deze vacature (bijvoorbeeld een profiel gericht op social complexity).
 • Je bent een enthousiaste onderzoeker, je kunt je werk zelfstandig organiseren en kunt werken onder tijdsdruk.
 • Je hebt affiniteit met formele argumentatie en modellenbouw in de sociale wetenschappen.
 • Je hebt kennis van en ervaring met kwantitatieve onderzoeksmethoden.
 • Je komt met nieuwe oplossingen, ideeën en invalshoeken. Je vindt het leuk om complexe vraagstukken te benaderen vanuit verschillende invalshoeken.
 • Je bent analytisch, ondernemend, nieuwsgierig, integer. Je bent constructief kritisch op je eigen werk en dat van anderen.
 • Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en in het Engels.
 • Je kunt goed samenwerken met andere disciplines en partners en bent bereid initiatief te nemen.
 • Je bent enthousiast, flexibel en zeer gemotiveerd.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving

  Het salaris (36-urige werkweek) wordt vastgesteld op grond van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, en loopt in 4 stappen op van schaal 8, salarisnummer 0 (€ 2623,- bruto per maand) naar schaal 8, salarisnummer 8, (€ 3279,- bruto per maand) in het vierde jaar.

 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 48 maanden
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Je kunt je sollicatie richting aan, Dr. T.P. Traas.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Centrum voor Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid (DMG) staat voor het verduurzamen van de samenleving, zodat onze leefomgeving nu en in de toekomst verstandig kan worden gebruikt. Hiervoor worden onze kennis en inzichten over de invloed van de kwaliteit van de leefomgeving op de mens (gezondheid en welzijn) en op ecosystemen ingezet.

De afdeling Duurzaamheid, Drinkwater en Bodem (DDB) onderzoekt en adviseert over de effecten van menselijk handelen op de kwaliteit van bodem, water grondwater en drinkwater. Daarnaast wordt onderzocht of nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen of technieken op een duurzame manier met hulpbronnen omgaan. Er wordt intensief samengewerkt met andere experts binnen en buiten het RIVM op het gebied van verontreinigingen en risico’s, maar ook kansen van ecosystemen voor verduurzaming en verbetering van de leefomgeving. Ontsluiting en toepassing van deze kennis in de praktijk, op nationaal en lokaal niveau, is hierbij een speerpunt evenals de integratie van kennis vanuit andere delen van het RIVM m.b.t. gezondheidseffecten. Stakeholderparticipatie is een belangrijk thema i.v.m. het verkrijgen van draagvlak, tevens wordt er ingezet op governance, risicoperceptie en –communicatie.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.
Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en eind 2022 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 1800 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Dr. T.P. Traas, Afdelingshoofd Duurzaamheid, Drinkwater en Bodem

06-46860947

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Promovendus Gezonde Leefomgeving

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 10 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur Gezonde leefstijl

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 10 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Wetenschappelijk medewerker - Data processor COVID-19

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven en thuis
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 26 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon