Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Wetenschappelijk medewerker rekenmeesterfunctie Water, Landbouw en Voedsel

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.192 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 29 oktober Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer PBL 2019-200
 • Plaatsingsdatum 8 oktober 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De impact van de studies van het Planbureau voor de Leefomgeving op beleid voor bijvoorbeeld de landbouw- en voedselsector is groot. Daarom is het belangrijk dat wij onze functie als ‘rekenmeester’ goed en transparant uitvoeren. Aan jou als wetenschappelijk medewerker de taak om het rekenmeesterteam van onze sector Water, Landbouw en Voedsel te versterken.

Het landbouw- en voedselsysteem heeft grote invloed op de kwaliteit van milieu, natuur en landschap en de uitstoot van broeikasgassen. Het systeem raakt daarmee aan beleidsdoelstellingen voor tal van grote leefomgevingsdossiers. Om de langetermijndoelen van het klimaat-, milieu- en natuurbeleid te kunnen halen lijkt een ingrijpende verandering in het systeem nodig. Het beleid streeft een brede waaier van doelen na, zoals het verduurzamen van de productie en consumptie van voedsel, het bieden van toekomstperspectief aan boeren en het zijn van een toonaangevende speler op de wereldmarkt. Met analyses, beleidsevaluaties en toekomstverkenningen draagt de sector Water, Landbouw en Voedsel (WLV) bij aan een beter begrip van de positieve en negatieve effecten van het landbouw- en voedselsysteem op de leefomgeving en van uitruilrelaties met het sociaaleconomische domein.

Daarvoor is kennis nodig over de structuur van het landbouw- en voedselsysteem, het daarmee samenhangende gebruik van land, grondstoffen en emissies en bepalende factoren die verduurzaming van het systeem bevorderen of juist verhinderen. Deze kennis is onder andere vastgelegd in databases, modellen en rekensystemen, die deels buiten het Planbureau voor de Leefomgeving belegd zijn.

Vanwege de impact van WLV-studies op de landbouw- en voedselsector en de hieraan verbonden actoren en belangenbehartigers, is het van groot belang dat de wetenschappelijke basis onder feiten en cijfers actueel en transparant is en breed wordt erkend. Naast wetenschappelijke kwaliteit en integriteit zijn daarom ook legitimiteit en relevantie belangrijke pijlers van de kwaliteit van die feiten en cijfers. Deze planbureautaak staat sinds de recente doorrekening van het klimaatakkoord bekend als de rekenmeesterfunctie.

Als wetenschappelijk medewerker verbeter jij de rekenmeesterfunctie van onze sector. Dit doe je zowel voor de nationale, Europese als mondiale schaal. Wel ligt voorlopig het accent op nationale analyses. Je werkt in een informele omgeving, met veel externe counterparts en contacten. In de reken- en data-intensieve projecten treed je vaak op als projectleider, maar soms ook als bijdrager, waarbij je de rekenmeesterfunctie telkens inhoudelijk versterkt en verbreedt. Je ontplooit noodzakelijke initiatieven en waarborgt en versterkt op het gebied van water, landbouw en voedsel de kernwaarden van het planbureau, zoals kwaliteit, integriteit en relevantie binnen feiten en cijfers.

Functie-eisen

 • Je hebt een academisch diploma in een milieukundige, agronomische of economische richting en bent bij voorkeur gepromoveerd.
 • Je hebt enkele jaren onderzoekservaring op het terrein van verduurzaming van het landbouw- en voedselsysteem. Dit blijkt uit (wetenschappelijke) artikelen en publicaties.
 • Je hebt ervaring met kwantitatieve en kwalitatieve methodes en technieken van wetenschappelijk onderzoek en weet daarbinnen hoofdzaken en bijzaken te scheiden.
 • Je bent in staat om collega’s te betrekken en aan te sturen, waarbij je enerzijds ruimte geeft en anderzijds binnen grenzen van tijd, budget en capaciteit resultaat weet te boeken.
 • Je hebt affiniteit met de beleidsmatige relevantie van onderzoek en je hebt een actief begrip van kwaliteit, integriteit, legitimiteit en relevantie van onderzoek.
 • Je bent een goede schrijver, beschikt over goede communicatieve vaardigheden en een netwerk in het vakgebied.
 • Je weet onderzoek te vertalen naar beleid, politiek en de samenleving.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De sector Water, Landbouw en Voedsel verbindt de beleids- en onderzoeksthema’s water, landbouw en voedsel, zowel op nationale als op Europese en mondiale schaal. De sector legt daarbij verbanden met aangrenzende thema’s zoals natuur, verstedelijking, klimaatverandering, klimaatadaptatie en circulaire economie.

We verzorgen verkenningen, analyses en evaluaties. Daarbij hanteren we een integrale en beleidsgerichte benadering. Belangrijk onderzoeksthema van de sector zijn: de verduurzaming van de landbouw en het voedselsysteem. We onderzoeken bijvoorbeeld onder welke condities de landbouw duurzamer kan opereren en welke systeemveranderingen daarvoor nodig zijn.

Het voedselsysteem speelt in onze projecten een centrale rol, omdat dit een grote invloed heeft op omvang en aard van de voedselproductie en -consumptie en de neveneffecten daarvan. Op het terrein van water kijken we naar de interactie tussen waterbeheer, watergebruik en ruimtelijke ontwikkelingen, onder andere in het licht van klimaatverandering. Relevante dossiers bij dat onderzoek zijn waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid, waterkwaliteit en aquatische biodiversiteit. Met onze onderzoeksmethodieken leggen we het biofysieke en sociaaleconomische systeem onder de loep en brengen daarmee grenzen en afruilrelaties in kaart. Daarnaast buigen we ons over sturingsvragen: welke rol hebben overheden en (markt)partijen? Ten slotte dragen we bij aan de ontwikkeling en toepassing van integrale systeemmodellen. De sector werkt samen met andere sectoren binnen het Planbureau voor de Leefomgeving. Ook werken we in een netwerk van nationale en internationale partnerinstellingen en hebben we beleidscontacten met de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Infrastructuur en Waterstaat, Buitenlandse Zaken en het directoraat-generaal Internationale Samenwerking.

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Het Planbureau voor de Leefomgeving is onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw ir. J.P. Beck

070- 328 87 80

De heer ir. G.J. van den Born

06 - 21 15 49 45

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw W. Boedjawan

06 - 11 09 78 87

Mevrouw drs. A.A. Lamein

06 - 11 71 53 02

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Wetenschappelijk medewerker mobiliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Planbureau voor de Leefomgeving
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 22 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Adviseur communicatie en bestuursondersteuning

Planbureau voor de Leefomgeving, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-32
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 31 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Business Architect domein water en bodem

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 23 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon