Wetenschappelijk medewerker SDE ++

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 5 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.913 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 10 december Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer PBL 2021-342
 • Plaatsingsdatum 19 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Je gaat als wetenschappelijk medewerker meewerken aan het PBL-project SDE++. Dit doe je hoofdzakelijk door het formuleren van een advies over subsidiebedragen voor technologieën die onder de SDE++ zullen worden gestimuleerd en het verder ontwikkelen van de modellen die daarvoor gebruikt worden. De werkzaamheden bestaan uit de uitvoering van onderzoek naar de afbakening van betreffende technieken en het berekenen van de subsidiebehoefte van kenmerkende projecten daarbinnen, alsmede het berekenen van de reductie van broeikasgasuitstoot van dergelijke projecten. De rekenmethode en resultaten worden bij marktpartijen geconsulteerd.

Je voert zelf analyses uit, maar bent ook een sparring partner voor collega-onderzoekers en begeleidt deze op een aantal van de voor de SDE++ relevante technieken. Je brengt, in overleg met de projectleiding, eigen onderzoeksvoorstellen in waaruit inzichten verworven kunnen worden over de vormgeving van de SDE++ regeling dan wel verbetering van de gebruikte methoden en modellen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De sector Klimaat, Lucht en Energie (KLE) analyseert de mogelijkheden om klimaatverandering en luchtverontreiniging tegen te gaan en de uitdagingen die dat voor het energiesysteem biedt. Het gaat daarbij om hardnekkige problemen die de maatschappij op ieder schaalniveau - nationaal, Europees en mondiaal - raken. De sector draagt bij aan de onderbouwing van de politieke en maatschappelijke besluitvorming over beperking van klimaatverandering, bestrijding van de luchtverontreiniging en het realiseren van een schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. De sector voert evaluaties en toekomstverkenningen uit van beleid en van maatschappelijke ontwikkelingen, duidt de technologische, economische en bestuurlijke achtergronden van die ontwikkelingen en beoordeelt oplossingsrichtingen die worden aangedragen. Rekenmodellen en een systeembenadering spelen hierbij een belangrijke rol.

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.
Het Planbureau voor de Leefomgeving is onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer dr. P.A. Boot

06-46163921

De heer P.R. Koutstaal

06-12111627

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw E. van Tongeren

06-11499768

Mevrouw drs. A.A. Lamein

06-11715302

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Wetenschappelijk medewerker SDE ++

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Onderzoeker klimaatrisico’s en klimaatadaptatie

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker Waterkwaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon