Wetenschappelijk medewerker verduurzaming handelsketens

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 5 jaar/mnd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.811 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 10, schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu
 • Reageren voor 1 september
 • Vacaturenummer PBL 22-293
 • Plaatsingsdatum 27 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het beschermen van milieu en biodiversiteit, opereren binnen de draagkracht van de aarde, duurzame handel in grondstoffen, economische ontwikkeling en armoedebestrijding. Dat dergelijke grote internationaal verweven opgaven alleen in samenhang kunnen worden aangepakt, daar zijn steeds meer overheden, onderzoekers, bedrijven en ngo’s van overtuigd. De internationale beleidsdoelen en -ambities voor deze opgaven zijn onder andere vastgelegd in de Sustainable Development Goals (SDG’s) en de doelstellingen van de Convention on Biological Diversity (CBD). Voor het Nederlandse buitenlandse beleid voor hulp en handel draagt het PBL kennis aan over de verduurzaming van internationale handelsketens van grondstoffen, de ecologische voetafdruk en de impact van Nederlandse investeringen op het milieu in andere landen. Ter versterking van ons team dat onderzoek doet naar governance van de verduurzaming van internationale handelsstromen en internationale investeringen, zijn we op zoek naar een enthousiaste beleidsonderzoeker.

Wat ga je doen?
Je gaat werken bij de PBL-sector Natuur en Landelijk Gebied (NLG). Daar verdiep je je samen met collega’s in de Nederlandse beleidsambitie om de nationale voetafdruk te halveren en tegelijk de internationale beleidsagenda voor handel en ontwikkeling in samenhang uit te voeren. Je doet daarvoor onderzoek naar de wisselwerking tussen sociaal-economische ontwikkelingsdoelen, het opereren binnen mondiale grenzen, en doelen voor natuur en milieu, die mogelijk met elkaar op gespannen voet staan. Ook kijk je naar internationale financieringsstromen en zogenoemde rechtvaardigheidskwesties bij de verdeling van grondstoffen en van de maatschappelijke baten en lasten van economische ontwikkeling. Op basis van je onderzoek naar dit soort systemische vraagstukken weet je integrale inzichten te formuleren, die relevant zijn voor het voeren van coherent beleid op meerdere dossiers om de relaties tussen de economieën in Europa en Afrika, Latijns-Amerika en Azië op een duurzame manier vorm te geven.

Jouw taken

 • Je draagt bij aan onderzoeksprojecten van NLG en het PBL over het verminderen van de Nederlandse voetafdruk, met name de impacts op biodiversiteit van daarvoor relevante handelsketens.
 • Je werkt mee aan onderzoeksprojecten naar de publieke en private internationale financiering van projecten die bijdragen aan bescherming en herstel van biodiversiteit.
 • Je analyseert en duidt de voortgang met duurzame ontwikkelingen en brengt handelingsperspectieven in beeld voor de verbetering van het ontwikkelings- en handelsbeleid, met name vanuit een rechtvaardigheid perspectief op het bereiken van doelen voor natuur en biodiversiteit.

Wat heb je daarvoor nodig?
Je hebt een scherp oog voor beleidsrelevantie, impact, kwaliteit en tijdigheid. Je hebt aantoonbaar wetenschappelijke kennis van verduurzaming van internationale handel en beleidsopties ten behoeve van positieve uitkomsten voor biodiversiteit, armoedebestrijding, financieringsstromen en de realisatie van SDG’s. Je bent in staat wetenschappelijke inzichten te koppelen aan relevante nationale en internationale beleidsprocessen en zo te vertalen naar bruikbare kennis voor ontwikkeling van coherent internationaal beleid.

Eerst meer weten?
Wil je eerst meer weten over de functie, het PBL en de mogelijkheden die deze functie biedt? Neem dan gerust contact op met Mark van Oorschot of Marcel Kok. In een telefoongesprek, videocall of bij een kop koffie kun je je vragen voorleggen om af te tasten of dit voor jou een match kan zijn.

Over de totstandkoming van deze functie
Het PBL investeert in de versterking van kennis over de verduurzaming van mondiale handelsketens en de sociaal-economische aspecten van bescherming, herstel en duurzaam beheer van biodiversiteit in de Global South. Dit gebeurt op verzoek, en met additionele financiering, van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BHOS/DGIS).

Meer over jouw toekomstige afdeling

De sector NLG verbindt de beleids- en onderzoeksthema’s natuur en landschap op nationale, Europese en mondiale schaal. De sector legt daarbij verbanden met aangrenzende thema’s zoals landbouw, water, verstedelijking, klimaatverandering, klimaatadaptatie en circulaire economie. We verzorgen verkenningen, analyses en evaluaties. Daarbij hanteren we een integrale en beleidsgerichte benadering. Belangrijke onderzoeksthema’s van de sector zijn: de impact van milieudruk en beleidsmaatregelen op de kwaliteit van biodiversiteit, natuur- en landschap, het ontwikkelen van natuur- en landschapsindicatoren voor beleidsevaluaties, het lerend evalueren van natuurbeleid op nationaal en decentraal niveau, inclusief de bestuurlijke dynamiek, en het ontwikkelen van natuurbeleidsscenario’s op nationaal en internationale schaal. De Directeur Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) van het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) is een belangrijke financier voor additionele werkzaamheden van PBL op het gebied van de ontwikkelingsdimensie van internationale en nationale duurzaamheidsvraagstukken.

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Wil je weten hoe het is om te werken bij het PBL? Kijk dan op onze website.

Het Planbureau voor de Leefomgeving valt organisatorisch onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marcel Kok, projectleider

06-11045098

Mark van Oorschot

06-50521932

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ellen van Tongeren, adviseur HRM

06-11499768

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Wetenschappelijk medewerker internationaal landschapsonderzoek en biodiversiteit

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Onderzoekers landbouw en voedsel (diverse aandachtsgebieden)

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 30 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectleider regionale bevolkings- en huishoudensprognose

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon