Wetenschappelijk onderzoeker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 1 mei
 • Vacaturenummer IW KIM 22-543
 • Plaatsingsdatum 13 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Beleid is gebaat bij actuele en betrouwbare kennis. Gedegen en wetenschappelijk gefundeerde kennis is echter niet vanzelfsprekend beschikbaar. Wil jij een essentiële bijdrage leveren aan die kennisontwikkeling binnen een politiek-bestuurlijke omgeving? Binnen het ministerie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) doet het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) onderzoek op het gebied van mobiliteit. Het KiM is op zoek naar een senior wetenschappelijk onderzoeker. In totaal werken er ongeveer 30 collega’s bij het KiM, waarvan circa 25 onderzoekers. Je werkt deels in Den Haag en deels vanuit huis

Wat ga je doen als wetenschappelijk onderzoeker?
Als senior wetenschappelijk onderzoeker bij het KiM ben je een generalist met een of meer specifieke aandachtsgebieden. Je gaat samen met je collega’s onderzoek doen naar aan mobiliteit gerelateerde onderwerpen. Je vervult daarbij regelmatig de rol van projectleider van multidisciplinaire onderzoeksteams of maakt deel uit van een door een collega geleid projectteam. Jouw kennis breng je zelfstandig en overtuigend in de beleidsprocessen van IenW in. Je bent een inhoudelijk sparringpartner van de beleidsdirecties van IenW. Verder werk je samen met planbureaus, universiteiten en onderzoeksinstituten. Ook kan het voorkomen dat je delen van onderzoeken uitbesteedt aan derden.

Wat worden jouw focuspunten?
Met jouw ervaring ben je in staat om een passende onderzoeksopzet op te stellen die de wetenschappelijke toets kan doorstaan en die antwoord geeft op de kennisvraag van beleid. Het vervolgens zelfstandig en in teamverband uitvoeren van (delen van) een onderzoek is voor jou ook geen probleem. Het werken in multidisciplinaire teams spreekt je aan. Daarvoor breng je ruime kennis en kunde mee over mobiliteit en over het toepassen van diverse onderzoeksmethoden en analysetechnieken.

De resultaten van jouw projecten zijn kwalitatief goed, op tijd geleverd en passen in het grotere geheel. De gevonden kennis weet je uiteindelijk op een effectieve en overtuigende manier te verantwoorden, te rapporteren en over te dragen naar onze beleidscollega’s, organisaties buiten IenW en de wetenschappelijke wereld. Met jouw toegankelijke en gestructureerde schrijfstijl ben je transparant over aanpak en resultaten. Je bent in staat een bijdrage te leveren aan het verbinden van de wetenschappelijke en beleidsmatige wereld; feiten en belangen weet je goed te onderscheiden, met een goed ontwikkeld gevoel voor de beleids- en politieke context van het werk van het KiM.

 • je hebt een relevante academische opleiding (master; gepromoveerd zijn is een pre);
 • je bent expert op één of meer mobiliteitsgebieden;
 • je beschikt over ruime, aantoonbare en recente ervaring met het doen van onderzoek op het gebied van mobiliteit;
 • je kunt zowel vanuit de (wetenschappelijke) inhoud denken als vanuit de beleidsmatige en politieke werkelijkheid en weet zo bruggen te slaan tussen wetenschap en beleid;
 • je beschikt over een nationaal en internationaal kennisnetwerk.

Naast de eisen herken je jezelf in de volgende eigenschappen

 • oordeelsvorming; je weegt informatie zorgvuldig af alvorens tot een conclusie te komen en je komt tot beoordelingen, waarbij argumenten betrokken worden die relevant zijn;
 • samenwerken: je maakt duidelijke afspraken, komt deze na en je deelt jouw kennis met anderen;
 • creativiteit: je bent flexibel en staat open voor nieuwe ideeën en veranderingen; je bent instaat met nieuwe inzichten over een probleem te komen;
 • plannen en Organiseren: je plant je eigen werkzaamheden en stemt deze af met anderen; je hebt overzicht over je eigen werkzaamheden en toetst zelf de voortgang;
 • bestuurssensitiviteit: je kent de beleidsmatige en politieke spelregels, verhoudingen en belangen; je herkent politieke en bestuurlijke gevoeligheden, risico’s en kansen;
 • netwerken: je legt en onderhoudt contacten met voor je functie relevante personen en organisaties; je benut je netwerk op het juiste moment om resultaten te behalen;
 • aansturen groep: je benut de kwaliteiten en eigenschappen van je teamleden optimaal; je stimuleert het delen van kennis, informatie en ideeën; je spant je in om een hecht teamverband te bereiken;
 • analyseren: je herkent eenvoudige, concrete problemen in een vroeg stadium. Je geeft aan welke informatie ontbreekt om tot een goede analyse te komen. Je trekt logische conclusies uit de informatie.
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • wij bieden een arbeidsovereenkomst voor maximaal één jaar aan met het streven dit om te zetten naar een vaste aanstelling. Medewerkers van het Rijk die al een vaste aanstelling hebben, behouden deze;
 • de vacature staat voor langere tijd open en zal gesloten worden zodra we de juiste kandidaat gevonden hebben.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) is een kleine organisatie die gekenmerkt wordt door een informele werksfeer en inhoudelijk gedreven medewerkers. Het KiM biedt veel ruimte voor eigen initiatief en stimuleert je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het KiM biedt uitdagend en afwisselend werk met grote maatschappelijke relevantie.
De inhoudelijke aandachtsgebieden van het KiM zijn het mobiliteitsgedrag van burgers en bedrijven, ontwikkelingen in mobiliteit en bereikbaarheid, (welvaarts)economische aspecten van mobiliteit en infrastructuur, de relatie tussen mobiliteit, ruimtelijke ordening en klimaatvraagstukken, de effectiviteit en efficiency van overheidsinstrumenten, marktordeningsvraagstukken en bestuurlijke aspecten.
Het KiM is een zelfstandig onderdeel van IenW en hét kennisinstituut van IenW op het gebied van strategische mobiliteitsvraagstukken. Er is geen politieke of beleidsmatige bemoeienis met de inhoud van de onderzoeksresultaten van het KiM. Doel van het KiM is een wezenlijke bijdrage te leveren aan de strategische kennisbasis voor het mobiliteitsbeleid. Het KiM is de schakel tussen wetenschap en beleid. We zijn daarin kritisch, open en constructief.
Meer informatie is te vinden op de website van het KiM: www.kimnet.nl

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Arjen 't Hoen

06-21522738

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mirjam Koolen - den Breejen, adviseur Werving en Selectie

06-42703284

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Wetenschappelijk onderzoeker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Wetenschappelijk onderzoeker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Strategisch beleidsmedewerker Mobiliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 14 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon