Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Wetenschappelijk onderzoeker

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 4 jaar (Inschaling zal geschieden op basis van functie-eisen, kennis en ervaring)
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Gepromoveerd
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 3 december Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer BD20/WODC/200283
 • Plaatsingsdatum 12 november 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Wet langdurig toezicht is gericht op het effectiever toezicht houden op gedetineerden met een ernstig zeden- of geweldsdelict en tbs-gestelden. Maar: hoe functioneert deze wet? Als wetenschappelijk onderzoeker bij de afdeling Criminaliteit, Rechtshandhaving en Sancties vind jij vanaf je werkplek in Den Haag het antwoord.

Hoe beter de Wet langdurig toezicht in de praktijk werkt, hoe veiliger onze maatschappij is. Dat gegeven is ook jouw drive. Samen met drie collega’s ga je aan de slag met de evaluatie van de wet. Dit doe je aan de hand van een meerjarig onderzoeksprogramma, geschreven door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Jij houdt je voornamelijk bezig met het berekenen van de recidivecijfers. Dit doe je volgens de standaard rekenmethodes van de WODC-Recidivemonitor, inclusief rapporteren. Je werkzaamheden bestaan uit data-verzameling, vooral kwantitatief, het analyseren van de bevindingen en het schrijven over de onderzoeksresultaten.

Functie-eisen

 • Je bent gepromoveerd of je bent je promotie aan het afronden, bij voorkeur in de sociale wetenschappen (psychologie, criminologie of sociologie).
 • Je bent gespecialiseerd in het verwerken en analyseren van kwantitatieve data.
 • Je hebt affiniteit met en kennis van thema’s op het terrein van de forensische psychologie en/of detentie en/of toezicht op deze delinquenten.
 • Je hebt uitstekende kennis van en aantoonbare ervaring met kwantitatieve dataverzameling en analysetechnieken.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met gangbare statistische softwarepakketten, zoals SPSS, Stata en R.
 • Je hebt ervaring met het schrijven van beleidsrapporten en wetenschappelijke publicaties, aantoonbaar met een publicatielijst.
 • Je rapporteert zelfstandig over de onderzoeksbevindingen.
 • Je toont een gemotiveerde en enthousiaste werkhouding.
 • Je functioneert goed in een multidisciplinair team, maar je kunt ook goed zelfstandig werken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 4 jaar (Inschaling zal geschieden op basis van functie-eisen, kennis en ervaring)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je bent bij voorkeur beschikbaar vanaf januari 2021.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Criminaliteit, Rechtshandhaving en Sancties bestaat uit 27 onderzoekers, twee onderzoeksmedewerkers en een administratief medewerker. Wij doen onderzoek op de justitiële beleidsvelden criminaliteit, rechtshandhaving en sancties. Maar ook adviseren we de beleidsmakers en dragen onze kennis en inzichten uit via onder andere openbare rapporten, publicaties in vak- en wetenschappelijke tijdschriften en lezingen. Belangrijke onderzoeksvraagstukken zijn onder meer het ontstaan en de ontwikkeling van (jeugd)criminaliteit en cybercriminaliteit. Hetzelfde geldt voor georganiseerde criminaliteit, opsporingsmethoden, terrorismebestrijding, recidive en effecten van justitieel beleid. Denkt bij dit laatste aan wetsevaluaties en effectiviteit van strafrechtelijke sancties.

Afdeling Criminaliteit, Rechtshandhaving en Sancties

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Wij als het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) zijn een zelfstandige dienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en we verrichten wetenschappelijk, beleidsgericht onderzoek. Onafhankelijkheid van onderzoek gaat gepaard met een constructieve relatie met het ministerie, haar ketenpartners en relevante andere partijen van buiten het ministerie.
We tellen zes afdelingen, met ieder een eigen functie en expertise op het terrein van Justitie en Veiligheid.

De onderzoeksafdelingen Criminaliteit Rechtshandhaving en Sancties (CRS) en Rechtsbestel, Wetgeving, Internationale- en vreemdelingenaangelegenheden (RWI) richten zich primair op het uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek. De afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa) verzamelt, verwerkt en analyseert data en maakt deze toegankelijk, waaronder ketenbrede analyses. Een groot deel van de onderzoeken uit de jaarlijkse programmering wordt in onze opdracht extern uitgevoerd door universitaire- en particuliere onderzoeksinstellingen.

Onze afdeling Externe Wetenschappelijke Betrekkingen (EWB) is verantwoordelijk voor het ontwerp, de aanbesteding en begeleiding van deze onderzoeksprojecten. Verder kennen we twee ondersteunende afdelingen: het bedrijfsbureau (BB) en de afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV). Het BB verricht al onze afdelingsondersteunende activiteiten. De afdeling DIV ondersteunt de communicatie- en kennisverspreiding. Onze persvoorlichter/communicatieadviseur maakt deel uit van de afdeling DIV. 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw dr. M.H. Nagtegaal

06-52877084

Dr. André van der Laan, Senior onderzoeker

06-52877160

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jan Hoogduijn, Hoofd Bedrijfsbureau

06-51786573

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Wetenschappelijk medewerker monitoring forensische zorg

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior wetenschappelijk medewerker

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Wetenschappelijk stafmedewerker medische technologie

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon