Wetenschappelijk onderzoeker energie en grondstoffen Europese Unie

Planbureau voor de Leefomgeving, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 20 januari Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer PBL 2020-323
 • Plaatsingsdatum 6 januari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zoekt een wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van energie en grondstoffen, met bijzondere aandacht voor de Europese Unie (EU) en EU-lidstaten. Centraal staat daarbij de EU Green Deal en de implementatie daarvan in lidstaten, onder meer in het Nederlandse beleid op het brede terrein van energie en grondstoffen. Naast het zelfstandig uitvoeren van onderzoek naar relevante ontwikkelingen in industrie, samenleving en beleid, vormen onderzoekcoördinatie en netwerkopbouw de kern van het takenpakket. Samen met collega’s bouw je de samenwerking van het PBL met Nederlandse en Europese kennisinstellingen op het gebied van energie en grondstoffen verder uit. Ook bevorder je de toegang en zichtbaarheid van het PBL bij de Europese Commissie en de Joint Research Centra op dit werkgebied.

Jouw taken

 • Je voert zelfstandig onderzoek uit naar relevante ontwikkelingen in industrie, samenleving en beleid op het gebied van de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie in EU-lidstaten.
 • Je draagt bij aan en versterkt de samenwerking van het PBL met Europese onderzoeksinstituten in onderzoeksprojecten binnen het kader van de EU Green Deal.
 • Je verbreedt en verdiept het netwerk van het PBL bij de Europese Commissie en de Joint Research Centra, zodat het PBL optimaal kan anticiperen op de ontwikkeling van EU-beleid op dit terrein.
 • Als plaatsvervangend coördinator van het nationale kennisconsortium circulaire economie houd je vinger aan de pols bij de kennisontwikkeling over grondstoffengebruik en de effecten daarvan, alsook de wijze waarop de voortgang van de transitie naar een circulaire economie in Nederland is te monitoren.

Functie-eisen

 • Je hebt een studie en een promotie afgerond op een voor energie en grondstoffen relevant werkgebied.
 • Je hebt ruime werkervaring met beleidsrelevant onderzoek en bent in staat complexe samenwerkingsprojecten met kennisinstellingen in Europa te begeleiden.
 • Je bent aantoonbaar in staat te opereren op het raakvlak tussen onderzoek en beleid.
 • Je bent in staat om binnen en buiten het Planbureau voor de Leefomgeving de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie inhoudelijk met elkaar in verband te brengen en komt met voorstellen om de samenhang ten behoeve van het beleid te benutten.
 • Je hebt oog voor Europese verhoudingen en cultuurverschillen en beschikt over een breed netwerk bij Europese kennisinstellingen.
 • Je bent initiatiefrijk en in staat nieuwe ingangen te vinden in het Europese beleidsnetwerk.
 • Je hebt ruime ervaring met het schrijven van wetenschappelijke artikelen voor peer reviewed-tijdschriften.
 • Je kunt mondeling en schriftelijk helder communiceren.
 • Je bent in staat de dialoog tussen deskundigen onderling en tussen deskundigen en beleidsmakers te organiseren.

Competenties

 • samenwerken
 • initiatiefrijk
 • netwerken
 • resultaatgericht
 • plannen en organiseren
 • beheersing van Engels, Duits en (bij voorkeur) Frans
 • flexibel

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Bij deze functie is een aanloopschaal 11 mogelijk.
 • Er is een gerede kandidaat voor deze functie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concentreert zich op vier strategische opgaven waarmee Nederland de komende jaren te maken heeft: (i) klimaatverandering en energietransitie, (ii) circulaire economie, (iii) landbouw, natuur en voedsel in transformatie, (iv) stad en regio in ontwikkeling.

Elk van deze opgaven kent eigen uitdagingen en vereist een specifieke kennisbasis en een gerichte beleidsinzet. Ook de samenhang tussen deze opgaven dient in beschouwing te worden genomen, vanuit het streven naar een duurzame ontwikkeling waarbij rekening wordt gehouden met synergie-effecten en mogelijke trade-offs tussen beleidskeuzen.

De sector Integrale Beleidsanalyse Leefomgeving (IBL) legt zich toe op de integrale analyse en evaluatie van beleid op de vier genoemde strategische opgaven. Hiertoe wordt een breed palet van kwantitatieve en kwalitatieve methoden ontwikkeld en toegepast, waaronder economische modellering, scenario-ontwikkeling, maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) en lerende evaluatie.

Om de betrouwbaarheid van zijn analyses te borgen werkt het PBL voortdurend aan de kwaliteit van de gebruikte data, modellen en methoden. De sector IBL draagt hieraan bij met expertise op het gebied van data science, computational modelling en visualisatie. De chief scientist van het PBL maakt deel uit van deze sector.

Planbureau voor de Leefomgeving, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Het Planbureau voor de Leefomgeving is onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer dr. R.A.P.M. Weterings

06 - 11 62 35 49

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw drs. A.A. Lamein

06 - 11 71 53 02

Mevrouw E. van Tongeren

06 - 46 06 28 39

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Planbureau voor de Leefomgeving, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch adviseur inkoop en subsidies

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inkoopadviseur informatievoorziening en ICT

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Europese crisissubsidies

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon