• Den Haag
 • Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11
  €3.662 - €5.586 (bruto)
 • Onderzoek / wetenschap
 • Solliciteer voor 24 juni 2024 Nog 1 dag
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: PBL 24-024, Plaatsingsdatum: 10 juni 2024

Nederland moet uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dit te kunnen realiseren moet het Nederlandse energiesysteem ingrijpend veranderen en al voor die tijd geen CO2 meer uitstoten. Fossiele energie moet daarvoor worden teruggedrongen, het aandeel hernieuwbare energie zal enorm groeien en ook waterstof zal een steeds grotere rol spelen als energiedrager. Deze omslag leidt tot grote opgaven voor onze energievoorziening, met nieuwe energiebronnen en nieuwe energiemarkten. Ook vanuit Europa liggen er doelstellingen rond nieuwbare energie in de richtlijn hernieuwbare energie (REDIII).

Als onze nieuwe wetenschappelijk onderzoeker ga jij aan de slag met de vraagstukken rondom de energievoorziening, zoals: waar halen we onze energie vandaan gedurende en na de energietransitie. Je kijkt daarbij naar de toekomstige rol van bijvoorbeeld waterstof en biomassa, hoe markten voor energie zoals een waterstofmarkt en de elektriciteitsmarkt zich kunnen gaan ontwikkelen. Je gaat je ook bezighouden met de vraag welk beleid er nodig is om een schone en betrouwbare energievoorziening te garanderen en hoe Nederland op koers ligt om aan de REDIII te voldoen.

Je bent nieuwsgierig en analytisch sterk, goed in het plannen en organiseren van je werk en in staat om zowel zelfstandig als in teamverband onderzoek te doen. Je staat er natuurlijk niet alleen voor: je bent onderdeel van verschillende projectteams die studies uitvoeren naar (het beleid voor) de energietransitie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De sector Klimaat, Lucht en Energie (KLE) analyseert de gevolgen van klimaatverandering, luchtverontreiniging en de energieproblematiek voor de samenleving; hardnekkige problemen die de maatschappij op ieder schaalniveau – nationaal, Europees en mondiaal – raken. De sector voert evaluaties en toekomstverkenningen uit van beleid en van maatschappelijke ontwikkelingen, duidt de natuurwetenschappelijke, economische en bestuurlijke achtergronden van die ontwikkelingen en beoordeelt oplossingsrichtingen die worden aangedragen. Rekenmodellen en systeembenaderingen spelen hierbij een belangrijke rol. De sector heeft zowel jongere als oudere medewerkers en kent een open en enthousiaste werksfeer.

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) doet onderzoek naar de leefomgeving en het leefomgevingsbeleid in Nederland en daarbuiten. Denk aan milieu, natuur en ruimtelijke inrichting. Met onze verkenningen, analyses en evaluaties leveren we strategische kennis voor beleid, politiek, maatschappelijke organisaties en het bredere publiek. We geven daarbij niet alleen feiten en inzichten over het hier en nu, maar kijken ook vooruit naar de nabije en verdere toekomst. We doen ons onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk onderbouwd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker. Wil je weten hoe het is om te werken bij het PBL? Bekijk dan deze video’s.”

Het PBL valt organisatorisch onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Paul Koutstaal

+31612111627

Jeroen de Joode

+31611723307

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Geoffrey de Winter

06-25722671

Marrije op den Brouw

06-31035660

Solliciteren?

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Programmaleider Evaluatie stikstof- en natuurbeleid

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Den Haag
 • Gepromoveerd
  Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 14
  €5.359 - €7.834 (bruto)

(Senior) Adviseur Hernieuwbare Energie

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)

(Senior) Inspecteur Hernieuwbare Energie

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 11,schaal 12
  €4.024 - €6.907 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon