Wetgevingsjurist

Ministerie van Justitie eiland St. Maarten

 • Stand­plaats Philipsburg
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 3 jaar
 • Uren per week 39 - 40
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 10 mei Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer SXM/2021/02
 • Plaatsingsdatum 23 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als wetgevingsjurist bij de afdeling Justitiële Zaken van het Ministerie van Justitie werk je mee aan de ontwikkeling en up to date houden van allerhande wetgevingsproducten op het gebied van het straf(proces)recht, burgerlijk (proces)recht en bestuurs(proces)recht alsook betreffende de afzonderlijke beleidsterreinen van het ministerie. Ook implementeer je verdragen in nationale regelgeving en adviseer je over en draag je anderszins bij aan de totstandkoming dan wel herziening van koninkrijksregelgeving. Daarnaast geef je vorm aan verscheidene beleidsvoornemens door middel van een gedegen beleidsanalyse en het opstellen van kwalitatief goede en uitvoerbare regelgeving. Zo nodig draag je voor wetgeving mogelijke alternatieven aan.

Gegeven de kleinschaligheid van de afdeling en haar uitgebreide takenpakket en brede werkgebied ben je flexibel inzetbaar op verschillende beleids- en wetgevingsonderdelen, waarbij actief de samenwerking dient te worden opgezocht, zowel met de collega’s van het eigen ministerie en diens ketenpartners als met stakeholders van binnen en buiten de overheid. Je neemt zitting in multidisciplinaire commissies, project-, werk- en overleggroepen die zich richten op de totstandkoming van beleid en wetgevingsproducten.

Functie-eisen

Je hebt een afgeronde universitaire juridische opleiding en hebt ruime ervaring met de behandeling van wetgevingsvraagstukken en wetgevingsprojecten. Ervaring binnen het justitiedomein is meegenomen.
Je kunt je snel inwerken in nieuwe rechtsgebieden en hebt ruime ervaring en kennis van het wetgevingsproces.
Je bent goed in staat om beleidsdoelen te vertalen naar concrete juridische en uitvoerbare kaders.
Je bent analytisch, conceptueel en creatief.
Je hebt een heldere en overtuigende communicatiestijl, in woord en geschrift.
Je hebt een proactieve, flexibele, constructieve en collegiale werkhouding en zoekt de samenwerking op.
Je hebt oog voor de politiek-bestuurlijke en beleidsmatige omgeving waarbinnen je functioneert.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving

  Schaal 12 (max. 9.821,--) met een uitloop naar schaal 13 (max. 11.128,--). Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring. Bedragen zijn bruto per maand bij een volledige werkweek van 40 uur.

 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 3 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 39
 • Maximaal aantal uren per week 40

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Justitiële Zaken zorgt voor de juridische en beleidsmatige ondersteuning van het Ministerie van Justitie. Het is een kleine afdeling maar met een breed takenpakket en werkgebied. Zij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, bijstellen, bewaken en (doen) uitvoeren van het beleid betreffende de werkzaamheden van de uitvoerende diensten en de overige ketenpartners van het ministerie. Daarnaast is zij belast met het voorbereiden, implementeren en beheren van de landelijke wet- en regelgeving op het gebied van het straf(proces)recht, burgerlijk (proces)recht en bestuurs(proces)recht. Ook is zij verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de rechtshandhaving en justitiële klachtenbehandeling, de politie en het openbaar ministerie, de detentiezorg, het reclasseringswezen, de slachtofferzorg en de justitiële jeugdbescherming.

Afdeling Justitiële Zaken

Ministerie van Justitie eiland St. Maarten

Het Ministerie van Justitie heeft als doelstelling het scheppen van randvoorwaarden voor de handhaving van de veiligheid, orde en rust, en de waarborging van het recht binnen de samenleving.
De hoofdstructuur van het ministerie wordt naast de minister en diens kabinet gevormd door de secretaris-generaal en diens stafbureau, de afdeling Justitiële Zaken en de volgende uitvoerende organisaties: het Korps Politie Sint Maarten, het Gevangeniswezen, de Immigratie- en Grensbewakingsdienst, de Landsrecherche, de Douane en het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. De rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie zijn enigszins op afstand van het ministerie geplaatst en bij afzonderlijke (consensus)rijkswetten geregeld.

Ministerie van Justitie eiland St. Maarten

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Dhr. mr. drs. V.K. (Vidjai) Jusia

+1721 5207291

Mw. mr. Geertje van Haperen

+1721 5420276

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Wetgevingsjurist pensioenrecht

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Teamleider purchase to pay

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functioneel beheerder

Justitiële Informatiedienst
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 26 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon