Wetgevingsjurist

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 26 juni Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer VWS210100-104(WJZ)
 • Plaatsingsdatum 11 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij werken bij de bekendste en meest aantrekkelijke werkgever in de non-profit sector 2020? Wil je daarnaast bijdragen aan een gezond Nederland en als wetgevingsjurist bij de directie Wetgeving en Juridische zaken ons ministerie helpen om juridisch en bestuurlijk juist en effectief te handelen? Als dit je enthousiast maakt, lees dan snel de tekst hieronder! Wellicht is dit binnenkort jouw dagelijkse praktijk.

‘Nederland gezond en wel’ is het uitgangspunt van het ministerie van VWS. Onder deze noemer ontwikkelt het ministerie van VWS beleid en instrumenten met als doel iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken beter te maken. De wetgeving op VWS-terrein borgt dat iedereen de zorg krijgt waarop hij of zij recht heeft, met de kwaliteit die daarvoor nodig is, op basis van een goed stelsel van sociale verzekeringen en voorzieningen. Deze wetgeving moet aansluiten bij de maatschappelijke veranderingen en is daarom continu in ontwikkeling. In het bijzonder de corona-pandemie heeft in het afgelopen jaar om veel en snel veranderende wetgeving gevraagd, om te kunnen borgen dat de overheid op maat en democratisch gelegitimeerd de maatregelen kon treffen die noodzakelijk waren. Dit gebeurt in een dynamische samenwerking met collega’s van beleidsdirecties van VWS en met collega’s van andere departementen, onder een hoge politieke en maatschappelijke druk. Hoewel we hopen dat het zwaartepunt van de pandemie inmiddels achter ons ligt, zal ook in de komende tijd nog veel vergelijkbare inzet van wetgevingsjuristen van het ministerie van VWS worden gevraagd. Daarbij gaat het niet alleen om alle veranderingen die in de wetgeving nog nodig zullen zijn om deze aan te passen aan de toekomstige stand van de corona-pandemie. Andere zorgbehoeften worden immers niet minder door een pandemie en het beleidsterrein van VWS staat dan ook voor veel grote uitdagingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan alle problemen in de jeugdzorg, met lange wachttijden, hoe het zorgstelsel in de toekomst kwaliteitsvol en betaalbaar te houden met een toenemend aantal ouderen en hun zorgbehoeften en hoe we de toenemende aandacht voor preventie ook juridisch vormgeven. De verwachting is dat het toekomstige kabinet met veel ambities zal komen voor aanpassingen in de VWS-wetgeving, en dat er een grote uitdaging zal zijn voor de wetgevingsjuristen van VWS om daaraan een snelle en kwaliteitsvolle bijdrage te leveren.

De directie Wetgeving en Juridische Zaken zoekt daarom een ervaren en zelfstandig werkende wetgevingsjurist, die het bij voorkeur een uitdaging vindt om flexibel op politiek en maatschappelijk urgente dossiers te worden ingezet waar vaak spoed mee gemoeid is. Het kan daarbij gaan om wetgeving op de volle breedte van het beleidsveld van VWS, waar jij, ondanks dat de VWS-wetgeving nieuw voor je is, met jouw ervaring en competenties meteen inzetbaar bent. Je werkpakket is op dit moment nog niet bekend, maar zal zeker gevuld worden met diverse politieke prioriteiten, al dan niet volgend uit de coronacrisis.

Je hebt een goede politieke antenne, en voelt je thuis in een omgeving met veel dynamiek en politieke druk. Je houdt ervan om te werken aan complexe maatschappelijke en juridische vraagstukken. Je bent wendbaar en in staat om je snel de relevante juridische aspecten van een nieuw beleidsterrein eigen te maken. Je bent gewend om zo nodig onder tijdsdruk te werken, maar verliest daarbij de kwaliteit van je werk niet uit het oog. Je ondersteunt de bewindspersonen en werkt zeer nauw samen met de betrokken beleidsmedewerkers. Je gaat proactief de verbinding met hen aan, en denkt constructief met hen mee ten behoeve van het tijdig tot stand komen van kwalitatief goed beleid en de verankering daarvan in kwalitatief goede regelgeving. Samen met jouw collega’s vertaal je maatschappelijke problemen binnen de politieke bestuurlijke omgeving naar juridisch effectieve oplossingen. Je schrijft zelf wetgeving, maar bent desgevraagd in staat om ook andere wetgevingsjuristen te coördineren en voor hen een aanspreekpunt te zijn, alsook om een aanspreekpunt te zijn voor beleidsmedewerkers op wat nodig is om een wetgevingstraject inhoudelijk en qua proces verder te brengen.

Functie-eisen

 • Je hebt een universitaire studie Nederlands recht afgerond.
 • Je hebt ruime ervaring als wetgevingsjurist.
 • Je hebt een scherp analytisch vermogen en kunt je goed uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt een proactieve, creatieve, oplossingsgerichte en flexibele instelling, gericht op het realiseren van de voorgenomen beleidsmaatregelen.
 • Je bent verbindend, klantgericht en goed in samenwerken, hebt overtuigingskracht en kunt goed een oordeel vormen.
 • Je bent omgevingsbewust, en hebt oog voor politieke, bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen en maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Je kunt onder tijdsdruk beheerst en effectief handelen en bent bereid om op piekmomenten die soms meerdere maanden achtereen kunnen duren ook buiten de reguliere werktijden te werken.
 • Ervaring met coördinatie van wetgevingstrajecten is een pré.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie richten aan: Marcelo Goossens, plv. directeur WJZ/ Clusterhoofd Ordening en bekostiging zorg.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Wetgeving en Juridische Zaken heeft als “missie” het bevorderen van het (bestuurlijk-) juridisch juist, consistent en tijdig handelen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. WJZ ondersteunt daartoe de drie bewindspersonen, de ambtelijke top, de beleidsdirecties en ook stafdirecties met juridische procedures, wetgeving en juridisch advies.

Zowel op het terrein van wet- en regelgeving als op de terreinen van gespecialiseerde juridische en juridisch-bestuurlijke advisering streeft WJZ naar een hoogwaardige juridische dienstverlening. Vroegtijdige betrokkenheid in de beleidsvorming en presentie in overleggremia binnen VWS is van groot belang. WJZ vervult de centrale juridische functie bij VWS om redenen van deskundigheid, specialisatie en efficiency. Belangrijke activiteiten van WJZ zijn: opstellen van wet- en regelgeving, voeren van juridische procedures (bezwaar, beroep, Wob), juridisch-bestuurlijke advisering en Europeesrechtelijke zaken.

WJZ verricht zijn wetgevings- en overig juridisch werk in nauwe samenwerking met de betrokken beleidsdirecties. WJZ fungeert als juridisch kenniscentrum; aan het verspreiden van juridische kennis onder de medewerkers van VWS, onder meer via het Juridisch Forum, hecht WJZ groot belang.

De directie WJZ telt circa 135 medewerkers en bestaat uit zeven clusters en twee programma's:

 • cluster 1 Bezwaar en beroep
 • cluster 2 Gezondheidsbescherming en medische ethiek
 • cluster 3 Jeugd, BIG en onvrijwillige zorg
 • cluster 4 Openbaarheid van bestuur
 • cluster 5 Ordening en bekostiging van zorg
 • cluster 6 Specialistisch juridisch advies
 • cluster 7 Bedrijfsvoering
 • programma aanbesteden in het sociaal domein
 • programma privacy

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marcelo Goossens, plv. directeur WJZ/ Clusterhoofd Ordening en bekostiging zorg

070-3405846

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talentcenter

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Informatiespecialist

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior jurist procesvertegenwoordiging VWS

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 16 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker datagebruik zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 29 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon