Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Wetgevingsjurist afdeling Water, Infrastructuur en Omgeving

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 14 augustus Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer HBJZ 2020-207
 • Plaatsingsdatum 31 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als wetgevingsjurist bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in ontwerp je moderne wetgeving die past bij maatschappelijke opgaven en veranderingen. Binnen de afdeling Water, Infrastructuur en Omgeving in Den Haag werk je mee aan belangrijke onderwerpen zoals water, bodem, infrastructurele projecten, mobiliteitsbeleid en het omgevingsrecht.

Je werkt als enthousiaste collega onder andere aan het opstellen van wetgeving en aan juridische advisering op het terrein van de bodem. Een boeiende materie en bijzonder actueel. Denk aan de discussies over PFAS en stikstof die ook een relatie met de bodem hebben. Maar ook de aanpak van verontreinigde bodems of de toenemende droogte in Nederland leiden tot allerlei juridische vraagstukken. Vaak ligt er een relatie met de Omgevingswet.

Je werkt samen met beleidscollega’s van het eigen ministerie, collega’s van andere ministeries en met vertegenwoordigers van andere organisaties, binnen en buiten de Rijksoverheid. Bij ons doe jij jouw werk zelfstandig, maar je weet je gesteund door een afdeling van collegiale, ervaren, deskundige en enthousiaste juristen.

Jouw taken

 • Je adviseert beleidscollega’s, de ambtelijke top en de bewindslieden met begrijpelijke bestuurlijk-juridische adviezen.
 • Je denkt proactief en constructief mee met de beleidsdirecties, stakeholders, toezichthouders en uitvoerders over het tijdig tot stand komen van kwalitatief goede en uitvoerbare regelgeving.
 • Je geeft op creatieve wijze advies bij het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen en het vormgeven van ambities.

Functie-eisen

 • Je bent een ervaren wetgevingsjurist.
 • Je adviseert gezaghebbend en toegankelijk en hebt daarbij oog voor de politiek-bestuurlijke en beleidsmatige omgeving waarbinnen je functioneert.
 • Je bent analytisch, conceptueel en creatief.
 • Je brengt samenhang aan in en tussen complexe dossiers en je bent goed in staat om beleidsdoelen te vertalen naar concrete juridische en uitvoerbare kaders.
 • Je kunt je snel inwerken in nieuwe rechtsgebieden en hebt ruime ervaring/kennis van het wetgevingsproces.
 • Je hebt een heldere schrijfstijl en een overtuigende en prettige communicatiestijl.
 • Je hebt een proactieve, flexibele, constructieve en collegiale werkhouding en zoekt de samenwerking op.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) is een centrale dienst binnen de beleidskern van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). HBJZ valt samen met enkele andere centrale diensten direct onder de secretaris-generaal (SG). HBJZ is verantwoordelijk voor de wetgeving van het ministerie en voor alle bestuurlijk-juridische producten en advisering op de IenW-beleidsterreinen. Onze advisering en productie richt zich primair op de beleidscollega’s, de SG en de bewindslieden.

HBJZ levert ook een aandeel in besluiten en overeenkomsten, behandelt bezwaren en klachten, is verantwoordelijk voor de procesvoering in geschillen en coördineert de afhandeling van Wob-verzoeken. Wij adviseren degelijk, maar waar nodig ook gedurfd; we duiden juridische risico’s, proberen deze zo veel mogelijk te beperken, maar sluiten ze niet per se uit.

HBJZ heeft naast een producerende ook een overkoepelende controlfunctie voor het juridisch handelen van het ministerie, met als doel de juridische kaders van het rechtstatelijk handelen te helpen bewaken en versterken. Voor onze juridische collega’s van Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport levert HBJZ waar nodig adviezen in de vorm van second opinions. HBJZ stelt zich op als bestuurlijk georiënteerde sparringpartner, die vanuit haar centrale positie goed zicht heeft op de vele beleidsontwikkelingen binnen het ministerie. Waar mogelijk leggen wij dwarsverbanden en verbindingen: tussen mensen, dossiers, beleidsvelden en vanzelfsprekend tussen rechtsgebieden. Zo leveren wij een bijdrage aan de eenheid van (juridisch) beleid, de zorgvuldigheid van besturen en het rechtstatelijk handelen van het ministerie.

De kernwaarden van HBJZ zijn kwaliteit, resultaatgerichtheid en verbindend vermogen. Er werken circa 120 professionals bij HBJZ. Het personeelsbestand is een mooie mix van beginnende en meer ervaren juristen, paralegals en ondersteuners. De cultuur kenmerkt zich door gedrevenheid en professionaliteit. De werksfeer is open, informeel en collegiaal. Het tempo ligt hoog, de dossiers zijn divers. De focus ligt op het leveren van kwalitatief hoogwaardige, bruikbare producten.

De hoofddirectie bestaat uit de afdelingen Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Algemeen Wetgevingsbeleid en Wegenverkeersrecht, Lucht- en Scheepvaart, Spoor en Weg, Water, Infrastructuur en Omgevingsrecht, Milieu, en Ondersteuning. Jouw functie ligt op het terrein van milieu. De grenzen tussen de afdelingen zijn niet hard, waardoor de samenwerking tussen de afdelingen intensief is.

Afdeling Water, Infrastructuur en Omgeving
De afdeling Water, Infrastructuur en Omgeving (WIO) verzorgt wet- en regelgeving en bestuurlijk-juridische advisering op de beleidsterreinen van het directoraat-generaal Ruimte en Water en het directoraat-generaal Mobiliteit. Ook ondersteunen we de Deltacommissaris vanuit de juridische afdeling.

De onderwerpen binnen de afdeling zijn veelzijdig. Op het beleidsterrein water draait het onder meer om waterveiligheid, waterkwaliteit, de waterschappen, het Deltafonds, bestuur en bodem. Bij de besluitvorming over infrastructurele projecten (zoals het Tracébesluit) heeft de afdeling een adviserende rol en nemen we de procesvertegenwoordiging in handen. De stikstofproblematiek is daarbij een actueel onderwerp. In het kader van het mobiliteitsbeleid is de afdeling betrokken bij de totstandkoming van een vrachtwagenheffing, de ontwikkeling van het Mobiliteitsfonds en infrastructuur-gerelateerde milieuaangelegenheden. En op het vlak van het omgevingsrecht vervult de afdeling, naast inhoudelijke advisering op het gebied van bodem, een coördinerende rol voor HBJZ.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Het ministerie heeft onlangs zijn ambities gepresenteerd onder de noemer: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/het-verhaal-van-ienw.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer mr. ir. G.A. Jurgens

06 - 50 83 63 17

De heer mr. K.H. Sanders

06 - 15 87 92 20

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw M. van der Bruggen

06 - 15 35 90 44

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementondersteuner

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 24 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Macro-)econoom afdeling Regie en Innovatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior financieel beleidsmedewerker Water en Bodem

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon