• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Juridisch
 • Solliciteer voor 27 juni 2024 Nog 14 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 956, Plaatsingsdatum: 8 juni 2024

In deze functie staat de ontwikkeling van het algemeen bestuursrecht centraal. Denk aan het scheppen van waarborgen voor het gebruik van algoritmes bij het geven van beschikkingen en het versterken van de menselijke maat in de relatie burger-overheid.

Je werkt aan de ontwikkeling van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en andere bestuursrechtelijke wetgeving. Ook draag je bij aan andere wetgeving binnen de Afdeling Staatsinrichting en Bestuur van de Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW). Deze directie biedt een professionele en fijne werkomgeving met ruimte voor het ontplooien van expertise én een goede sfeer

In deze functie werk je samen met collega’s aan onder meer de realisatie van de ambities om de menselijk maat in wetten en regels te versterken (internetconsultatie.nl/waarborgfunctieawb). Je ontwerpt (complexe) wet- en regelgeving, adviseert en ondersteunt de ambtelijke en politieke leiding en voert overleg binnen en buiten het departement.

Tot je taken behoren onder meer het in teamverband opstellen van voorstellen tot aanpassing van de Awb en andere bestuursrechtelijke wetten en regels. Het gaat in het bijzonder om het ontwerpen van wettelijke waarborgen voor algoritmische besluitvorming en het toepasselijk maken van de Awb op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Ook adviseer je over bestuursrechtelijke vraagstukken in BZK- wetgeving of die van andere departementen. Je werk hierin intensief samen met collega wetgevingsjuristen en beleidscollega’s van BZK en andere departementen.
Je concrete takenpakket en salaris worden afgestemd op je ervaring.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Staatsinrichting en Bestuur is verantwoordelijk voor de wetgeving voor de digitale overheid, de inrichting van het openbaar bestuur, het algemeen bestuursrecht en het kiesrecht.

De directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW) werkt aan de wetgeving voor onze democratische rechtsstaat, die vormgeeft aan het functioneren van de hele overheid, inclusief de medeoverheden en aan de wetgeving die betrekking heeft op onze fysieke leefomgeving, bouwen en wonen. De directie heeft drie hoofdtaken: constitutionele zaken, wetgeving en juridisch advies. De directie draagt daarbij onder meer zorg voor:
- strategie, beheer en onderhoud van de Grondwet, het Statuut, de algemene wetgeving zoals de Wet open overheid, onderdelen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet, en internationale verdragen en EU-wetgeving;
- constitutionele toetsing van (concept)regelgeving, beleid en maatregelen;
- het opstellen van regelgeving waar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verantwoordelijk voor is;
- het adviseren over de noodzaak, wenselijkheid en mogelijkheid om door middel van wetgeving bij te dragen aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen van BZK, en het adviseren over de toepassing van wetgeving;
- beleidsvorming en wetgeving op het vlak van gelijke behandeling, de bestrijding van discriminatie en de coördinatie van het rijksbeleid ter zake;
- het geven van juridisch advies over aangelegenheden in de volle breedte van het departement en het onderhouden van de contacten met de Landsadvocaat;
- het behandelen van de bezwaar- en beroepsprocedures van BZK;
- het optreden als advocaat in loondienst ten behoeve van het Rijksvastgoedbedrijf;
- advisering over (Europese) aanbestedings- en staatssteunkwesties, inclusief het coördinatiepunt staatsteun decentrale overheden.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Marleen Jongeneel-van Amerongen

+31 655484219

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Vacature Senior beleidsmedewerker Jeugd/Wmo (schaal 12/13)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Vacature senior onderzoeker (schaal 12/13)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Juridisch Adviseur

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Den-Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon