Wetgevingsjurist / coördinator Digitale Overheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.831 - €7.096
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 12 mei Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer CZW/2021/09
 • Plaatsingsdatum 29 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In deze uitdagende functie van coördinerend wetgevingsjurist sta je aan de wieg van nieuwe wetgeving voor de digitale overheid. Samen met deskundige en enthousiaste collega’s vanuit beleid en uitvoering geef je een degelijke wettelijke basis voor de digitale infrastructuur waarvan alle overheidsorganen in Nederland gebruikmaken voor hun dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Je gaat aan de slag met wetgeving voor nieuwe concepten voor digitale identificatie, regie op gegevens en beheer van basisregistraties. Daarbij zijn waarborgen voor betrouwbaarheid, veiligheid en gegevensbescherming van groot belang, en moet het overheidshandelen voldoen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Kortom: interessant én relevant werk.

Niet alleen ontwerp je wetgeving op complexe thema’s. Ook coördineer je het cluster Digitale Overheid. Dit is een goed draaiend cluster met ervaren en gemotiveerde collega’s, dat werkt aan een ambitieus wetgevingsprogramma. Het betreft onder meer de eerste en tweede tranche van de Wet digitale overheid, de afdeling Elektronisch Bestuurlijk Verkeer van de Algemene wet bestuursrecht, vernieuwing van de Paspoortwetgeving, modernisering van de wetgeving over Basisregistratie Personen, de wetgeving voor het burgerservicenummer en de Wet hergebruik overheidsinformatie.

Deze onderwerpen behoren tot de corebusiness van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De stelsels die BZK beheert en ontwikkelt, vormen de basis voor alle overheidsdienstverlening. Daarom werk je zeer nauw samen met beleidscollega’s en de collega’s van de uitvoeringsorganisaties, Logius en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Jouw taken

 • Je ontwerpt wet- en regelgeving op de hierboven genoemde terreinen.
 • Je coördineert het cluster en stuurt de inrichting van wetstrajecten.
 • Je begeleidt collega’s in het cluster en bent voor hen een klankbord.
 • Je treedt op als voorzitter bij overleggen binnen en buiten het cluster.
 • Je fungeert met de andere coördinerend wetgevingsjuristen binnen de afdeling als klankbord voor het afdelingshoofd en de directeur.
 • Je adviseert en ondersteunt de politieke en ambtelijke leiding op gezaghebbende wijze.
 • Je voert intra- en interdepartementaal overleg.
 • Je ondersteunt bewindslieden bij behandelingen in de Kamer.

Functie-eisen

 • Je hebt een universitaire studie Nederlands recht voltooid.
 • Je hebt ruime ervaring met wetgeving op verschillende rechtsgebieden en bij voorkeur werkervaring bij verschillende werkgevers of ministeries.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met de coördinatie van wetgeving en begeleiding van collega’s.
 • Je hebt een goed interdepartementaal netwerk.
 • Je beschikt over een scherp analytisch en conceptueel vermogen.
 • Je hebt overtuigingkracht en oog voor de politieke en beleidsmatige omgeving waarbinnen je functioneert.
 • Je stelt je sociaal en verbindend op, binnen én buiten de organisatie.
 • Je hebt een oplossingsgerichte, flexibele en collegiale werkhouding.
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk uitstekend uitdrukken.
 • Je kunt goed samenwerken en netwerken.
 • Je bent resultaatgericht, organisatiesensitief, besluitvaardig, stressbestendig en gericht op de politiek-bestuurlijke omgeving.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.831 Max. €7.096 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Constitutionele Zaken en Wetgeving biedt een hoogwaardige werkomgeving met ruimte voor het ontplooien van expertise én een goede sfeer. In deze directie werk je aan de wetgeving die gaat over het wezen van onze democratische rechtsstaat, die vormgeeft aan het functioneren van de hele overheid, inclusief de medeoverheden en die betrekking heeft op onze fysieke leefomgeving, bouwen en wonen.

De directie heeft drie hoofdtaken: constitutionele zaken, wetgeving en juridisch advies. Hierbij kun je denken aan:

 • strategie voor en beheer van de grondwet;
 • de constitutionele toetsing van wetgeving en beleid;
 • advies over en voorbereiding en opstelling van de wet- en regelgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 • juridisch advies over aangelegenheden in de volle breedte van het departement;
 • juridische procedures en advies over (Europese) aanbestedings- en staatssteunkwesties.

Afdeling Staatsinrichting en Bestuur
De afdeling Staatsinrichting en Bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden, opstellen en in het parlementaire proces behandelen van wetgeving voor de digitale overheid, de inrichting van het openbaar bestuur, het algemeen bestuursrecht en het kiesrecht. Hierbij gaat het onder andere om de Wet digitale overheid, de Paspoortwet, de Wet basisregistratie personen, de Gemeentewet, de Financiële Verhoudingswet, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Algemene wet bestuursrecht, de Kieswet en de Wet financiering politieke partijen.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een soepel functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor slim beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marleen Jongeneel, Afdelingshoofd

06-55424819

Wouter Peters, Afdelingshoofd Wonen en Leefomgeving

06-30370140

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Directiesecretaris

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 17 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend Beleidsmedewerker Informatiebeveiliging bij CISO Rijk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 24 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Enterprise architect met focus op informatiebeveiliging

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 24 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon