Wetgevingsjuristen ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 4
 • Contractduur 4 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 19 september
 • Vacaturenummer W&L/2022/01
 • Plaatsingsdatum 25 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werk je graag mee om Nederland duurzamer te maken en leefbaar te houden? Dan zijn we op zoek naar jou! Dit is jouw kans om je in te zetten voor de grote opgaven van deze tijd: van onder andere de crisis op de woningmarkt, tot het verduurzamen van de gebouwde omgeving en tot de realisatie van de energietransitie in de fysieke leefomgeving. Bij de afdeling Wonen en Leefomgeving bij de Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving zoeken we 4 nieuwe collega's s die zich als wetgevingsjurist zullen gaan bezighouden met de wetgeving op het terrein van ruimtelijke ordening, de gebouwde omgeving en wonen.

Ben je een jurist die ervan houdt om in een dynamische omgeving samen met de directe collega's te werken aan de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd? Dan is een van deze functies van (senior) wetgevingsjurist iets voor jou. Het gaat om twee tijdelijke functies voor een junior wetgevingsjurist (schaal 11, voor de duur van vier jaar) en twee vaste functies voor een ervaren wetgevingsjurist (schaal 12).

Als wetgevingsjurist bij de Afdeling Wonen en Leefomgeving werk je aan de uitvoering van de maatregelen die zijn aangekondigd in de Nationale Woon- en Bouwagenda van de Minister voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en de onderliggende programma's over woningbouw, huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen, leefbaarheid en verduurzaming van de gebouwde omgeving, en de inrichting van Nederland.

In deze functies werk je in het bijzonder aan het opstellen van en het adviseren over de wetgeving op de terreinen van:

 • ruimtelijke ordening, in het bijzonder de keuzes die voorliggen op onder andere woningbouw, infrastructuur, natuur, klimaat, energie en economie;
 • woningbouw en betaalbaar wonen;
 • verduurzaming van de gebouwde omgeving en de implementatie van de relevante Europese regelgeving;

Hierbij werk je nauw samen met beleidscollega's van de beleidsdirecties van het directoraat-generaal volkshuisvesting en bouwen en het programma directoraat-generaal ruimtelijke ordening, maar ook in samenwerking met collega's van andere ministeries en met vertegenwoordigers van andere organisaties binnen en buiten de Rijksoverheid, uitvoeringsinstanties en belangenorganisaties.

We zoeken iemand die verbindend is als persoon, gedreven is op de inhoud en sterk is in het proces. Daarbij ben je ook goed in staat om de wensen van de praktijk te vertalen naar wetgeving die echt werkt en in staat om verbanden te leggen, ook over de grenzen van jouw eigen werkgebied heen. Dat doe je door slim te opereren op het snijvlak van het Haagse beleid en de lokale praktijk.

Je zoekt proactief en constructief naar goede oplossingen. Je bent in staat om zo nodig onder hoge tijdsdruk te werken. Daarbij heb je de kwaliteit van het werk hoog in het vaandel staan. Je adviseert de politieke en ambtelijke leiding en ondersteunt de minister bij parlementaire behandelingen in de Tweede Kamer en Eerste Kamer.

Tot de werkzaamheden behoren in elk geval het:

 • ontwerpen van complexe wet- en regelgeving op de hierboven genoemde terreinen;
 • gezaghebbend adviseren en ondersteunen van de politieke en ambtelijke leiding;
 • voeren van intra- en interdepartementaal overleg;
 • overleggen met en luisteren naar de mensen die met de wetgeving die je opstelt te maken hebben of krijgen;
 • ondersteunen van bewindslieden bij behandelingen in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Afdeling Wonen en Leefomgeving is verantwoordelijk voor het voorbereiden, opstellen en het ondersteunen van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bij het behandelen van wetgeving op het terrein van wonen en de fysieke leefomgeving in het parlement. Het betreft in het bijzonder de wetgeving over:
- ruimtelijke ordening/ de Omgevingswet;
- woningcorporaties, woonoverlast, huisvesting in het algemeen en huisvesting van specifieke doelgroepen in het bijzonder, leefbaarheid;
- de huurtoeslag;
- de huurbescherming en de huurprijsbescherming;
- de bouwregelgeving en de verduurzaming van de gebouwde omgeving;
- geo-informatie en regelgeving ten aanzien van het Kadaster.

De directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW) biedt een hoogwaardige werkomgeving met ruimte voor het ontplooien van expertise én een goede sfeer. In deze directie werk je aan de wetgeving die gaat over het wezen van onze democratische rechtsstaat, die vormgeeft aan het functioneren van de hele overheid, inclusief de medeoverheden en die betrekking heeft op onze fysieke leefomgeving, bouwen en wonen.
De directie heeft drie hoofdtaken: constitutionele zaken, wetgeving en juridisch advies. Het gaat onder andere om strategie en beheer van de Grondwet, de constitutionele toetsing van wetgeving en beleid, het adviseren over en voorbereiden en opstellen van de wet – en regelgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het geven van juridisch advies over aangelegenheden in de volle breedte van het departement, het voeren van juridische procedures en advisering over (Europese) aanbestedings- en staatssteunkwesties.

Binnen de directie en de afdeling is ruimte en aandacht voor de verdere ontwikkeling van medewerkers. Dit doe je door het volgen van relevante opleidingen, cursussen en interne kennisbijeenkomsten, maar vooral door aan de slag te gaan en te leren van en aan collega's. Zo kan je gevraagd worden een stagiair of trainee in een dossier te begeleiden, maar kan je zelf ook terecht bij (ervaren) collega's om kennis uit te wisselen, of gewoon even te sparren over een onderwerp.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rachida Ahraoui, wnd. afdelingshoofd Wonen en Leefomgeving (vakantie t/m 26-8)

(06) 52 80 95 82

Wilco de Vos (t/m 24/8)

(06) 21 16 02 50

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

070-4266161

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Breed inzetbare beleidsmedewerkers Wonen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Dealmaker/ Senior en Coördinerend Beleidsmedewerkers

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Controller Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon