Wo-meewerkstage strategisch beleid

Ministerie van Financiën, , Inspectie der Rijks?nanciën, Bureau Strategische Analyse

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 40
 • Vergoeding €747
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch, Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 11 juni Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer RB 23-11
 • Plaatsingsdatum 25 mei 2023
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Periode 1 sep. 2023 - 1 mrt. 2024

Functie­omschrijving

Met beleidskeuzes zijn miljoenen of soms zelfs miljarden euro’s aan belastinggeld gemoeid. Hoe zorgen we dat burgers waar krijgen voor hun belastinggeld? Welk beleid is het meest effectief? Hoe zorgen we dat we de middelen zo efficiënt mogelijk inzetten? En hoe kunnen we beleid monitoren en evalueren zodat we kunnen bijsturen als dat nodig is? Als stagiair(e) bij de Inspectie der Rijksfinanciën help jij deze vragen te beantwoorden.

Jouw stage
De Inspectie der Rijksfinanciën fungeert als de ‘ogen en oren’ van de minister van Financiën. Wij adviseren over de financiële gevolgen van beleid dat door departementen wordt voorgesteld. Ook adviseren wij de minister hoe beleid effectiever en efficiënter kan. De Inspectie der Rijksfinanciën is opgedeeld in tien secties, die elk in nauw contact staan met hun departement(en), en twee stafbureaus.

Het Bureau Strategische Analyse is één van deze stafbureaus. Eén van onze kerntaken is het ondersteunen van secties door het uitvoeren van verdiepend onderzoek. Als stagiair(e) ben jij hierin onmisbaar. Je gaat kort-cyclische analyses verrichten op uiteenlopende beleidsterreinen. Hiermee ondersteun je jouw collega’s en de budgettaire besluitvorming. Je gaat veel contacten leggen binnen en buiten de Inspectie der Rijksfinanciën, waarmee je jouw carrière een boost geeft. Ook ga je de politieke dynamiek aan den lijve ondervinden. Actuele onderwerpen zoals: het prijsplafond, het klimaatfonds en de asielopvang. Het komt hier allemaal voorbij en jij mag hier jouw steentje aan bijdragen. Afwisselende werkdagen? Zeker weten. Daarbij zet je je ook nog eens in voor een financieel gezond Nederland. Een meewerkstage met impact dus!

Ga je dit helemaal alleen doen? Natuurlijk niet! Tijdens jouw stage zal je onderdeel uitmaken van een klein, hecht team, dat een grote bijdrage levert aan een de rijksbrede opgave het vergroten van de kwaliteit van beleid.

 • Je zit in de laatste fase van je wo-opleiding, bijvoorbeeld in de richting van (politieke) economie, bestuurskunde of een soortgelijke sociaalwetenschappelijke richting.
 • Je hebt kennis van en ervaring met kwalitatieve en/of kwantitatieve onderzoeksmethoden, idealiter op het gebied van beleidsonderzoek of -evaluatie.
 • Je vindt het prettig om intensief samen te werken en je voelt je tegelijkertijd verantwoordelijk voor jouw eigen werkzaamheden en de vooruitgang hierop.
 • Je bent graag bezig met de politieke actualiteit en je hebt interesse in financieel-economisch besluitvorming.
 • Je bent vanaf 1 september 2023 voor minimaal 32 uur per week beschikbaar voor een periode van zes maanden.
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 40

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele geaardheid. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

Draag jij graag bij aan een financieel gezond Nederland? Je bent van harte welkom. Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen.

Graag zien we je tevens op de Stagedag op 31 mei verschijnen om alvast kennis te maken!

Ministerie van Financiën, , Inspectie der Rijks?nanciën, Bureau Strategische Analyse

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Inspectie der Rijksfinanciën
De Inspectie der Rijksfinanciën heeft een centrale rol in budgettaire processen en fungeert als ‘de ogen en oren van de Minister van Financiën’. De medewerkers onderhouden de contacten met de departementen. Deze contacten leiden tot advisering aan de Minister van Financiën op vrijwel het gehele terrein van de collectieve sector, over de financiële gevolgen van voorstellen van departementen en over de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid. De Inspectie der Rijksfinanciën adviseert de Minister bij de voorbereiding van de wekelijkse Ministerraad. In het begrotingsproces ondersteunt de Inspectie der Rijksfinanciën de Minister bij de begrotingsonderhandelingen en zorgt zij voor een integraal beeld van alle wensen aan de uitgavenkant van de begroting. Daarbij let de Inspectie der Rijksfinanciën niet op deelbelangen, maar op de algemene belangen. De Inspectie der Rijksfinanciën bestaat onder meer uit tien secties die elk één of meer departementen onder hun hoede hebben. Zij beschikt daarnaast over twee stafbureaus die belast zijn met de coördinatie van het begrotingsproces en met onderzoekswerkzaamheden. Bij de Inspectie der Rijksfinanciën is tevens het coördinatiepunt decentrale overheden belegd.

Bureau Strategische Analyse
Het vergroten van de kwaliteit van beleid: dat is wat we bij het Bureau Strategische Analyse beogen. We werken aan zaken als het toezicht op en de verbetering van het Rijksbrede evaluatiestelsel, de coördinatie en uitvoering van interdepartementale beleidsonderzoeken en strategische analyses ter ondersteuning van de budgettaire besluitvorming. Zo buigen wij ons bijvoorbeeld samen met collega’s van andere departementen over manieren om het klimaatakkoord te monitoren en evalueren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Odette van de Riet

06-29582837

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stage communicatieteam Wijzer in geldzaken

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair(e) DG Herstel Toeslagen Control

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Stagiair(e) digitale transformatie/innovatie

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon