• Utrecht  -  route
 • Bachelor - HBO
 • 38 uur
 • schaal 13
  €6.237 - €7.851 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 15 juli 2024 Nog 3 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 594518, Plaatsingsdatum: 24 juni 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Kenniscoördinator.
Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Kenniscoördinator zorg je voor de coördinatie en inhoudelijke aansturing van het tot stand komen en afstemmen van meerdere complexe adviesproducten en de ontwikkeling van complexe specialistische adviesproducten op het gebied van kennis. En draag je zorg voor de inhoudelijke aansturing, begeleiding en ontwikkeling van de verschillende kennisterreinen binnen de Commando Materieel en IT.

Wat ga je doen?
Als Kenniscoördinator ben je verantwoordelijk voor:

Coördinatie en inhoudelijke aansturing van het tot stand komen en afstemmen van meerdere complexe adviesproducten en de ontwikkeling van complexe specialistische adviesproducten op het gebied van kennis door:

 • het top-down: vertalen van (strategisch) beleid naar uitvoering in de verschillende kennisdomeinen van COMMIT;
 • het bezien van het strategisch beleid en de impact hiervan voor andere (kennis) terreinen en (organisatie) processen binnen het kennisdomein COMMIT;

Zorgdragen voor de inhoudelijke aansturing, begeleiding en ontwikkeling van de verschillende kennisterreinen binnen COMMIT door:

 • inhoudelijk voorbereiding en ontwikkeling vanuit de kennisdomeinen en afstemmen van de kennisdomeinen;
 • creëren van draagvlak voor de ontwikkeling van kennis binnen COMMIT om zo te komen tot breed gedragen beleid;
 • komen met inrichtingsvoorstellen voor de verdere ontwikkeling en ontsluiting van kennisterreinen;
 • integraal afstemmen van kennisdossiers binnen COMMIT;
 • borgen dat de kennisinstituten effectief bijdragen aan de kennisdomeinen.

Het uitdragen en verdedigen (intern en extern) van kennis producten en processen door:

 • deel te nemen aan departementale overlegfora op het gebied van kennis
 • voorbereiden en bijdrage aan besluitvorming voor de nog nieuw op te richten K&I raad binnen COMMIT
 • breed verkrijgen van draagvlak voor de verdere ontwikkeling van kennis zowel intern COMMIT als daarbuiten

Bijdrage leveren en het voortouw nemen in strategische studies op het gebied van trend en technologie ontwikkeling (middels strategic foresight) binnen de Directie Kennis en Innovatie COMMIT:

 • samen met collega’s inzichtelijk krijgen van trends en technologieën op het gebied van innovatie die impact hebben op COMMIT
 • (doen) verkennen van de mogelijke impact en ontwikkelscenario’s van de geobserveerde trends en technologieën
 • adviseren van de Directeur Kennis en Innovatie m.b.t. strategie om trends en technologieën te benutten.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?
Jouw standplaats is defensielocatie Kromhout Kazerne (KHK) te Utrecht. Daar waar het kan is thuiswerken ook een optie. De werkzaamheden worden verricht binnen Staf Kennis & Innovatie van de Directie Kennis & Innovatie van het Commando Materieel en IT.

De Directie Kennis & Innovatie heeft tot doel de nieuwste materieel en IT oplossingen toepasbaar te maken voor onze militairen zodat zij het gevecht kunnen winnen. Om dit mogelijk te maken ligt de focus op het versnellen van het aanpassingsvermogen van de organisatie. Daarom richt de Directie K&I zich op kennisopbouw, innovatie en de relatie daartussen. Dit doen we door de regie op kennisopbouw voor materieel en IT binnen COMMIT in te richten. Daarnaast experimenteren, faciliteren en realiseren we innovaties. Ook op het gebied van materieel en IT integratie. Mensen, processen en technologie worden hierin integraal meegenomen zodat succesvolle operationele innovaties effect hebben in de gevechtspraktijk van Defensie. We zijn als Directie K&I succesvol wanneer we in staat zijn onze militairen door kennisopbouw en innovaties een voorsprong in het gevecht te laten behouden.

De Staf heeft tot doel het versterken van het management van de Directie Kennis & Innovatie COMMIT door middel van ondersteunen, faciliteren en adviseren om het complexe werkveld beter te kunnen besturen en in te richten.

De Staf bestaat uit een hoofd, kenniscoördinator, hoofdofficier toegevoegd, directiesecretaris, adviseur bedrijfsvoering, sr medewerker bedrijfsvoering en een medewerker innovatie ondersteuning.

Ministerie van Defensie

Over Defensie
Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Elise Teuben

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior projectmanager innovatie

Ministerie van Defensie
 • Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 38
 • schaal 13
  €6.237 - €7.851 (bruto)

Senior IT Auditor

Ministerie van Defensie
 • Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 13
  €6.237 - €7.851 (bruto)

Innovatiemanager Simulatie

Ministerie van Defensie
 • Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon