Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Zorg-/behandel inrichtingswerker (ZBIW'er)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

 • Stand­plaats Zwolle
 • Werkplekken 8
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.358 - €3.074
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer 2131
 • Plaatsingsdatum 10 oktober 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

PI Zwolle blijft in beweging. Door uitbreiding én een veranderde patiëntendoelgroep, zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s voor ons Penitentiair Psychiatrisch Centrum.

 

In de penitentiaire inrichting Zwolle verblijven mannelijke en vrouwelijke gedetineerden binnen verschillende regimes. Het penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) is een onderdeel van de PI Zwolle. Hier verblijven mannen en vrouwen die naast een strafrechtelijke titel een psychiatrische stoornis hebben, vaak in combinatie met een verstandelijke beperking of verslaving en meestal in combinatie met persoonlijkheidsproblematiek. Deze patiënten worden zodanig gestabiliseerd dat zij kunnen worden doorgeleid naar een andere (zorg)instelling. Gemiddeld verblijft een patiënt 150 dagen in het penitentiair psychiatrisch centrum in Zwolle.

Als Zorg/behandel inrichtingswerker draag jij bij aan een humane uitvoering van detentie voor deze doelgroep en aan hun terugkeer in de maatschappij of doorplaatsing naar een volgend zorgkader.

Jij geeft uitvoering aan de behandeling, begeleiding en beveiliging van de patiënten. Een afwisselende en maatschappelijk relevante functie, waarin je ook regelmatig met spanning en conflicten te maken krijgt. Jij weet hiermee goed om te gaan en creëert samen met je collega’s een veilig leefklimaat. Ook zie je toe op een goede groepsdynamiek. De penitentiaire inrichting Zwolle kent een (cultureel) diverse doelgroep en verschillende regimes. Dat betekent dat jij volop de kans krijgt om jezelf verder te ontwikkelen.

Via de volgende link zie je een korte film over het werk van de Zorg-/Behandel Inrichtingswerker: https://youtu.be/SfsMVddCJgI.

Functie-eisen

•Je bent minimaal 21 jaar oud.
•Je hebt een afgeronde relevante Mbo-4 opleiding (bijvoorbeeld SPW / PBSD / MMZ).
•Je hebt kennis van psychopathologie, begeleiding en zorg.
•Je hebt kennis van groepsdynamica, culturele diversiteit en conflicthantering en je kunt goed omgaan met een forensische doelgroep.
•Je hebt ervaring of aantoonbare affiniteit met forensische psychiatrie.
•Je hebt theoretische en praktische kennis van (sociotherapeutisch) groepswerk en je kunt hiermee bijdragen aan zowel de professionele ontwikkeling van het team als aan een veilig leefklimaat.
•Je hebt enige kennis van vreemde talen zodat je (primair) met buitenlandse patiënten kunt communiceren.
•Je bent uitstekend in staat om professionele afstand te bewaren tot de patiënten.
•Je bent vaardig in het observeren van gedrag van (individuele) patiënten, in het deelnemen aan preklinische interventies en in het opstellen van rapportages.
•Je kunt probleemloos werken binnen een beveiligde setting.
•Je bent loyaal en flexibel ingesteld en hebt geen problemen met het werken in onregelmatige diensten.
•Je bent communicatief sterk en kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken.
•Je beschikt over een goede fysieke conditie en kunt aantoonbaar omgaan met weerstand,spanning en agressie.
 

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 7
 • Maand­salaris Min €2.358 Max. €3.074 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je CV en motivatiebrief.
 • Wacht niet tot de sluitingsdatum met solliciteren! We gaan gelijk in gesprek met geschikte kandidaten, daardoor kan het zijn dat we bij voldoende geschikte kandidaten de vacature eerder sluiten.
 • Het jaarlijks met succes afleggen van de fysieke vaardigheidstoets behoort tot de functie-eisen.
 • Een medische keuring, het afleggen van de  fysieke vaardigheidstoets, een assessment en Verklaring Omtrent het Gedrag maken deel uit van de selectieprocedure.
 • 32-36 uur per week(in onregelmatige dienst).

Meer over de functiegroep Forensisch Therapeutisch Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De penitentiaire inrichting (PI) Zwolle is een zelfstandige vestiging binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen, sector Gevangeniswezen, en biedt plaats aan ongeveer vierhonderd gedetineerden. We kennen verschillende regimes, voor zowel mannen als vrouwen. Een huis van bewaring, een gevangenis (voor lang- en kortgestraften), een inrichting voor stelselmatige daders voor vrouwen en extra zorgvoorzieningen.
De PI Zwolle levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving. Dat doen we door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, en door de personen die aan onze zorg worden toevertrouwd de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.
Binnen de PI Zwolle werken bijna vijfhonderd medewerkers in verschillende functies. De meeste medewerkers werken in zogenoemde executieve functies. Dat wil zeggen dat ze direct contact hebben en werken met gedetineerden. Het gaat hier over bewaarders, penitentiaire inrichtingswerkers, (verpleegkundig) zorg- en behandelinrichtingswerkers en medewerkers arbeid. Ook zijn er leidinggevenden op verschillende niveaus, zoals directieleden, afdelingshoofden, teamleiders beveiliging, hoofd behandeling, hoofd zorg, hoofd algemene zaken en hoofd detentie en re-integratie.
Daarnaast zijn er diverse ondersteunende diensten, zoals de medische dienst, onderwijs, sportbegeleiders, gedragswetenschappers, therapeuten en stafmedewerkers. Al deze diensten geven leiding aan, dan wel faciliteren het zogenoemde primaire proces. Vooral de afwisseling, verandering, spanning en maatschappelijke betrokkenheid spreekt mensen aan. Daarnaast krijgen medewerkers de kans zichzelf te ontwikkelen. Dit draagt bij aan de loyaliteit, betrokkenheid en flexibiliteit van medewerkers.

Penitentiair Psychiatrisch Centrum
Als Zorg- Behandel Inrichtingswerker ben je werkzaam binnen het penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) van de PI Zwolle. In het PPC krijgen ongeveer 130 gedetineerden met psychiatrische problematiek de zorg en behandeling die gelijkwaardig is aan die in de geestelijke gezondheidszorg.
Je werkt in een hecht team van professionals met verschillende achtergronden, zoals justitieel verpleegkundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, casemanagers, (GZ-)psychologen, artsen en psychiaters.
Via de volgende link zie je een korte film, die je een beeld geeft van het werk dat binnen het PPC wordt verricht: https://youtu.be/t1bHz7jRs4Q.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.


Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer P.G Hoonhorst, afdelingshoofd

0650081399

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center, afdeling Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807 54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Verpleegkundig Zorg/ Behandel Inrichtingswerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Verpleegkundig specialist (marktconform)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon