Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Auditor bij de Rijksoverheid

Sinds 2012 zijn de auditdiensten van de verschillende ministeries bij de Rijksoverheid samengegaan in de Auditdienst Rijk (ADR). Dit is dé plek om je auditcarriëre te beginnen.

Kritieke punten signaleren

Het speelveld voor jou als auditor bij de Rijksoverheid is heel divers. Onze samenleving wordt geregeld geconfronteerd met grote (politieke) vraagstukken, bijvoorbeeld over het omgaan met een kredietcrisis. Dit zijn situaties waarin een betrouwbare en effectieve bedrijfsvoering essentieel is. Jij draagt hieraan bij door kritieke punten te signaleren en aanbevelingen te doen voor verbeteringen. En je bent nauw betrokken bij de inrichting van verbeterprocessen rond vraagstukken die aandacht krijgen in de media. Als audit trainee is geen dag is hetzelfde en jouw werk is altijd van groot maatschappelijk belang.

Diverse taken

De ADR heeft diverse taken. De dienst voert de wettelijke taak uit van de accountantscontrole binnen de Rijksoverheid en levert op verzoek audits. We onderscheiden daarbij 3 disciplines:

  • financial auditing
  • operational auditing
  • IT-auditing

Het belangrijkste product van de wettelijke taak is de accountantsverklaring. Deze verklaring geeft de politieke en ambtelijke leiding zekerheid over de financiële informatie. Voor het opstellen van een accountantsverklaring kijkt de ADR onder andere naar de rechtmatigheid en het gevoerde financiële beleid.

Verschillende invalshoeken

Als auditor beoordeel je of de financiële verantwoording overeenkomt met de werkelijkheid. De audits op verzoek hebben verschillende invalshoeken. Het kan hierbij gaan om vroegtijdige risicosignalerende audits of om audits naar bepaalde aspecten van beleidsvorming. Denk aan onderzoeken op het gebied van huurtoeslag of nieuwe IT-systemen. Je onderzoekt de kwaliteit van de processen of projecten en bekijkt of deze zo effectief en efficiënt mogelijk zijn ingericht. Vervolgens adviseer je het management hierover.

Volg Werken voor Nederland op social media

Gerelateerde artikelen

Down iconLinks iconRechts iconUp iconFacebook iconInstagram iconLinkedin iconLinkedin iconMagnet.me iconMenu iconSearch iconTwitter iconTwitter icon