Informatiemanagement @Rijksoverheid

Welke kansen krijg je als informatiespecialist bij de Rijksoverheid? Tijdens het event informatiemanagement @Rijkoverheid op 17 maart vertelden medewerkers van verschillende rijksorganisaties hoe zij werken aan het op orde brengen van de informatiehuishouding van de Rijksoverheid.

Veel belangstelling voor informatiemanagement

Het event wordt goed bezocht want na de vele aanmeldingen zijn er maar liefst 308 mensen die het event bekijken. Zij geven een goed rapportcijfer: gemiddeld scoort het event een 7. Voor vervolggesprekken met de rijksorganisaties hebben 84 kandidaten zich aangemeld.

Werken voor Nederland als drijfveer

Host van het event is Benita Brouwer. Zij is naast radiopresentatrice ook relatiebeheerder bij Doc-Direkt, een shared service organisatie die rijksonderdelen helpt om de informatiehuishouding op orde te brengen en te houden. Na haar welkomstwoord neemt haar collega van Doc-Direkt Jacques Grossouw ons mee in zijn lange loopbaan. Zo was Jacques eerder bij Defensie verantwoordelijk voor ruim 300 applicaties. Applicaties die óók tijdens de missie in Afghanistan gebruikt werden. ‘Als er dan iets niet goed werkt, dan word je je bed uit gebeld midden in de nacht. Om vervolgens als een gek je mensen aan het werk te zetten. Want een storing in zo’n applicatie betekent dat onze jongens en meiden in Afghanistan in gevaar komen.’ Ook stond hij mede aan de wieg van de gekwalificeerde elektronische handtekening, een dienst die nu met succes uitgerold wordt binnen de overheid. Hoewel hij eigenlijk al een jaar met pensioen is, werkt hij nog steeds voor Doc-Direkt. ‘Ik doe het omdat ik iets goeds wil doen voor Nederland.’ Hij werkt nu aan de aanbesteding van laksoftware.

Van archeologen tot leraren

Voor mensen die twijfelen of zij de juiste achtergrond hebben om in het vakgebied informatiemanagement aan de slag te gaan, is er goed nieuws. Uit het interactieve rondetafelgesprek met collega’s van de Belastingdienst, Doc-Direkt en het Nationaal Archief komt naar voren dat bij de Rijksoverheid informatiespecialisten rondlopen van diverse pluimage met verschillende achtergronden. Neem strategisch adviseur Paul van den Akker van het Nationaal Archief. Hij is archeoloog en antropoloog. ‘Ik heb de sprong gewaagd. Ik wist niets over informatiebeheer, heb alles on the spot geleerd.’ Informatie-adviseur Loes Derks van Doc-Direkt heeft een diploma voeding en diëtetiek op zak, maar gooide het roer om en liet zich in een traineeship omscholen tot informatie-expert. Het is een trend die Robert Gaarlandt, teammanager Advies & Regie bij de Belastingdienst, kan bevestigen: ‘Ook in mijn team zitten mensen die niet direct uit hetzelfde vakgebied komen, maar bijvoorbeeld uit onderwijs, zorg of bedrijfsleven.’

Ons vakgebied informatiehuishouding is een mooie mix van techniek en communicatie
Paul van den Akker portret

Paul van den Akker
Coördinator zakelijke dienstverlening Nationaal Archief
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Specialisten en generalisten

Informatiemanagement heeft binnen de informatiehuishouding van de Rijksoverheid betrekking op alle informatie- en softwaresystemen. Om dit alles op rolletjes te laten lopen, zijn zowel specialisten nodig, bijvoorbeeld in metadatering, als generalisten, bijvoorbeeld projectleiders die de boel bij elkaar brengen. De meeste informatiespecialisten werken op het snijvlak van informatiehuishouding en IT. ‘Zij hebben een centrale rol in het veld. Communiceren met IT-specialisten, maar ook met ambtenaren, die heel andere belangen hebben. Dat moet je liggen’, zegt Paul.

Open op orde als vliegwiel voor verandering

Over 1 ding is iedereen het eens aan tafel: als overheid moet je verantwoording kunnen afleggen. Aan burgers, aan bedrijven, aan Nederland. De toeslagenaffaire heeft laten zien wat er mis kan gaan als de juiste informatie niet (snel) boven tafel komt. In het rapport ‘Ongekend onrecht' van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) staat daarom veel kritiek op de informatievoorziening bij rijksonderdelen. De Rijksoverheid reageerde hierop met het actieplan ‘Open op orde’. Het gevolg? Elke rijksorganisatie heeft verbeterplannen gemaakt om de informatiehuishouding naar een hoger niveau te tillen. Robert: ‘Voor de Belastingdienst is dit een vliegwiel geweest. Om extra meters te maken in het verder op orde krijgen van de informatiehuishouding.’ En dat geldt voor álle rijksonderdelen. Werk aan de winkel dus voor informatiespecialisten. Overal lopen projecten om verbeteringen door te voeren.

De impact van nieuwe wet- en regelgeving

En daar blijft het niet bij. De regels die ervoor zorgen dat overheidsorganisaties hun informatie goed bewaren en beschikbaar maken zijn volop in verandering. Zo treedt op 1 mei 2022 de Wet open overheid (Woo) in werking. Dit heeft grote impact op hoe we omgaan met informatie: de overheid moet informatie actief en passief openbaar en toegankelijkheid gaan maken. Ook wordt er gewerkt aan een nieuwe Archiefwet. Het blijft daardoor een kwestie van vooruitdenken op de vraag hoe je informatie goed archiveert. Zeker nu die informatie exponentieel toeneemt. Van websites tot rapporten, van geluidsopnamen tot e-mails, van fysiek papier tot socialmediaposts. Ook met het oog op technologische ontwikkelingen als blockchain, full tekst search, en deep fakes, waarbij bijvoorbeeld video's worden gemaakt die echt lijken, maar niet echt zijn.

Oneindig veel mogelijkheden

‘Je krijgt bij de Rijksoverheid alle mogelijkheden om de kant op te groeien die jij interessant vindt’, zegt Loes. Dat zit ‘m in carrièrekansen, maar ook in de vele opleidings- en trainingsmogelijkheden. Kennisdeling door collega’s, de Rijksacademie, eigen opleidingsinstituten van de rijksorganisaties zelf. En het Leerhuis Informatiehuishouding niet te vergeten. Dit Leerhuis biedt een uitgebreid ontwikkelaanbod voor iedereen bij de Rijksoverheid in het vakgebied informatiebeheer waar je kosteloos aan kunt deelnemen. Alle activiteiten zijn herkenbaar, laagdrempelig en goed toepasbaar in de praktijk. Van trainingen tot informeel leren als een buddysysteem en intervisie. Projectleider Leerhuis Informatiehuishouding Eric Kokke: ‘Als je aan de slag wilt gaan binnen dit vakgebied, dan is dit Leerhuis een extra motivatie om de vele vacatures op WerkenvoorNederland te checken. Je krijgt alle gelegenheid om beter te worden in je vak en mee te groeien met alle ontwikkelingen.’ Hij sluit het webinar af met een informatiequiz met mooie prijzen. De winnaar gaat ervandoor met een cursus naar keuze uit het Leerhuis.

Deze organisaties deden mee met dit event

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon