Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

DUO digitaliseert studiefinanciering

Een selfserviceportaal ontwikkelen voor zo’n 150 duizend nieuwe studenten per jaar. Software architect Jaap Sterenborg en functioneel tester David Duyff hielpen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs mee aan de modernisering van mijnduo.nl waardoor zaken rond studiefinanciering nog eenvoudiger geregeld kunnen worden.

Goed onderwijs mogelijk maken

Bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zijn Jaap Sterenborg en David Duyff druk bezig met het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS). Heel studerend en afgestudeerd Nederland kan nu nog beter via mijnduo.nl moeiteloos alle zaken rond studiefinanciering regelen. Jaap: ‘Bij DUO gebeurt meer dan alleen de studiefinanciering. DUO is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Zo organiseren we school-, staats- en inburgeringexamens, beheren we het diplomaregister en voeren we in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Wet inburgering uit. De missie van DUO is goed onderwijs mogelijk maken. In de toekomst gaan we mogelijk ook aan de slag met de kinderopvangtoeslag. Het wordt dan direct verrekend met je bijdrage aan de opvanginstelling’.

Meer en meer digitaal

David: ‘In 2010 zijn we gestart met het Programma Vernieuwing Studiefinanciering. Een onderdeel daarvan is de modernisering van het portaal mijnduo.nl waarmee studenten en terugbetalers contact hebben met DUO. Het programma heeft 3 overkoepelende doelen: verbeterde dienstverlening voor klant en opdrachtgever, goedkopere uitvoering en een flexibele organisatie. Onze klanten, zowel particulieren als instellingen, verwachten steeds meer dat ze digitaal zaken met ons kunnen doen. PVS is hier een goed voorbeeld van.’

 • Veel gevolgen

  Jaap: ‘Mensen konden voorheen niet veel zelf regelen via het portaal. Het systeem was batch-georiënteerd, veranderingen in een deel van de data worden dan niet altijd direct doorgerekend in alle andere data. Het is daardoor minder geschikt voor real time analyse. We stappen nu over op een selfserviceportaal met straight-through-processing. Het systeem neemt dan gelijk een beslissing op een aanvraag. We streven naar verwerking en feedback binnen 10 seconden. Ook hebben we nu de mogelijkheid ingebouwd om tussentijds via iDEAL een betaling van je studieschuld te doen’.

  'Ik ben als software architect vanaf het begin betrokken bij de vernieuwing van de studiefinancieringssystemen'

  Jaap Sterenborg
  Jaap en David

  Verantwoord vertrouwen

  David: ‘Om straight-through processing voor elkaar te krijgen hebben we persona’s ingevoerd in het systeem zoals mbo 18-, mbo 18+, hbo 18+. Je kan aanvrager of terugbetaler zijn. Zo heb je allerlei groepen en classificaties waar regels aanhangen. Jaap lacht: ‘Bij PVS noemen wij het ‘persoontje’. Een heleboel situaties komen veel voor en zijn vaak hetzelfde. ‘Dus het gros kun je automatiseren’, vertelt Jaap. ‘Het systeem is vergelijkbaar met het toeslagenportaal van de Belastingdienst. Beide sites zijn gebaseerd op het principe: verantwoord vertrouwen. Dat betekent dat op basis van wat je invoert, het systeem jou de studiefinanciering toekent. Je krijgt de tijd om alle bewijsstukken toe te sturen en DUO checkt later of alles klopt, ondertussen krijg je gewoon je geld. Tussentijds kan je dingen wijzigen of stopzetten. Dit past ook in het nieuwe overheidsdenken.’

  Ontwerpen en testen

  Jaap: ‘Binnen PVS zijn er 3 teams: organisatievernieuwing, het ontwerpteam en het realisatieteam die de software bouwt. Wij zitten in het realisatieteam. Het realisatieteam is weer onderverdeeld in bouw- ontwikkelteams en een voorbereidingsteam. Het voorbereidingsteam verdeelt het werk in ‘blokjes’ voor de bouwteams. Ik ben software architect. Dus ik bedenk hoe het er in het applicatielandschap uitziet en hoe de communicatie loopt.’ David: ‘Als tester kijk ik of de gebouwde applicaties doen wat ze moeten doen en onderling goed met elkaar communiceren.’

  Kennis ophalen

  Jaap: ‘Bij PVS hebben we als uitgangspunt gebeurtenissen in het leven van een klant. Bijvoorbeeld een persoon vraagt studiefinanciering aan. Deze gebeurtenissen zijn opgedeeld in scenario’s , die we implementeren in het systeem. David: ‘Ik simuleer via het portaal dat ik student, ouder, of terugbetaler ben. Ik test of de scenario’s kloppen. Een groot deel van het werk is het klaarzetten van testdata. Of met andere woorden: het neerleggen van de gewenste uitgangssituatie voor de test. In de database moeten we persoonsgegevens hebben die een ‘persoontje’ simuleren. Dat is een heel palet aan soorten mensen, dat moet ook geanonimiseerd zijn. Vaak testen we iets waarvan we eigenlijk niet weten wat we moeten verwachten. Dan checken we dat eerst bij de softwareontwikkelaars of de analisten. Vervolgens gaan we testen en sturen we onze bevindingen terug naar de bouwteams. Tot slot hebben we collega-testers die checken of de Gebruikers Acceptatie Test klopt. Als het door die test komt, gaan de duimen omhoog’.

  'De soft skills van een ICT’er worden steeds belangrijker'

  David Duyff

  Stand-up, agile en sprints

  ‘We beginnen iedere dag met een stand-up. We werken hier agile, in sprints. Dat zijn cycli van 3 weken’, vertelt David. ‘Elke 3 weken hebben we een demo waar tussenresultaten en producten getoond worden. We merken dat de ICT-wereld aan het veranderen is, van code inkloppen naar meer interactie. We moeten iets maken maar het moet ook aansluiten op de behoefte. Dus sociale vaardigheid is minstens zo belangrijk geworden.’

  T-shaped professionals

  Jaap: ‘DUO is geen hiërarchische organisatie. We hebben zelfsturende teams. DUO streeft naar een organisatie met T-shaped professionals. Mensen die overal wat van weten, maar in 1 onderdeel wel gespecialiseerd zijn. Bij ICT-projecten binnen DUO wordt gewerkt volgens DevOps. Nog een stapje verder is BizDevOps, een optimale samenwerking tussen de business en ICT. Ook daar maakt DUO zich hard voor.’

Meer over de organisatie

Meer relevante ICT artikelen

Als een van de grootste ICT-werkgevers van ons land biedt de Rijksoverheid een enorme diversiteit aan werk voor ICT'ers.

Down iconLinks iconRechts iconUp iconFacebook iconInstagram iconLinkedin iconLinkedin iconMagnet.me iconMenu iconSearch iconTwitter iconTwitter icon