Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Van museum tot ICT-fort: Europa was op bezoek

Tijdens het EU-voorzitterschap in 2016 waren het Scheepvaartmuseum en het Marineterrein een komen en gaan van ministers en hoogwaardigheidsbekleders. Wil Eckardt was lid van het 25-koppig team van SSC-ICT dat die periode ervoor zorgde dat alles ICT-proof was.

Storingvrij EU-voorzitterschap

Wil Eckhardt is clusterhoofd bij SSC-ICT (Shared Service Center-ICT), onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), locatie Buitenlandse Zaken. Zij stuurt het cluster Backoffice en Cryptobeheer aan. Daarnaast was zij Service Manager bij het Service team van het SSCICTEU2016. Een poule van 15 mensen die tijdens het EU-voorzitterschap dagelijks klaar stond om problemen, storingen en vragen op te vangen. ’Wij hielpen de bezoekers ter plekke op weg. Dan moet je denken aan storingen maar ook vragen over bijvoorbeeld wifi’, vertelt Wil.

Beheer voor langere termijn

In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseerde SSC-ICT in 2014 de Nuclear Security Summit, en in 2015 de Cyberconferentie (GCCS 2015). Ook daar werden medewerkers van SSC-ICT samen met Wil ingevlogen om op locatie de mensen wegwijs te maken en te helpen bij vragen over ICT. Maar dit was anders, aangezien het voor een langere periode was en er dus nagedacht moest worden over het beheer voor langere termijn. ‘Ondanks dat sommige medewerkers al meerdere events meedraaiden, was dit ook voor hen nieuw’, aldus Wil.

Een half jaar comfortabel en veilig werken

Veiligheid stond voorop, cybersecurity was binnen de scope een belangrijk onderwerp. Men zorgde op de locaties ervoor dat op basis van bestaande faciliteiten en hergebruik van middelen mensen daar zorgeloos konden werken en werden voorzien van optimale connectiviteit. In de zes maanden EU-voorzitterschap vonden verschillende vergaderingen plaats, maar het waren met name de ministeriële vergaderingen die de meeste aandacht eisten. De veiligheid werd dan verder aangescherpt, maar mensen konden wel doorwerken. Dit zorgde er wel voor dat aan de achterkant zeer diepgaande veiligheidsmaatregelen werden genomen.

 • Politieke Champions League

  De locatie waar de politieke Champions League plaatsvond was eigenlijk niet geschikt voor een dergelijk groot gebeuren, moest SSC-ICT constateren. Het Scheepvaartmuseum is een mooi gebouw, maar er moesten flink wat aanpassingen gedaan worden om te voldoen aan de eisen. Daarnaast zijn er een aantal turn-key gebouwen neergezet die volledig naar wens zijn ingericht. ‘Die gebouwen hadden allemaal een specifieke functie, bijvoorbeeld registratie, vergaderen en lounge’, vertelt Wil.

  'Wij bieden ICT ondersteuning bij evenementen, soms zonder een spijker in de muur te slaan'

  Wil Eckhardt

  Gebruik maken van bestaande infra

  Omstandigheden maakten verder dat in het Scheepvaartmuseum bekabeling niet overal geplaatst kon worden en dat het draadloze bereik op sommige stukken beneden niveau was. ‘Sowieso mochten er geen spijkers in de muur worden geslagen, of andere aanpassingen gedaan worden, wat uitdagingen opleverde’, legt Wil uit. Er zijn veel mogelijkheden op het Marineterrein, maar aan het Scheepvaartmuseum zelf kan er weinig veranderd worden. Wil: ‘SSC-ICT maakte gebruik van bestaande infra, maar deze was absoluut niet ingericht op een evenement van deze omvang. De authenticiteit van het gebouw moest gewaarborgd blijven, maar tegelijkertijd moet SSC-ICT wel de dingen kunnen doen die nodig waren.’ Zo was het bijvoorbeeld nodig dat de back end afdoende bandbreedte bood. Daarnaast zijn er tientallen access points geïnstalleerd en zijn er honderden meters kabel uitgerold. Die voldeden aan de laatste standaarden.

  Een veilige congresomgeving vraagt om nauwe samenwerking

  ‘Cloud was geen optie. Het was bijna allemaal lokale infrastructuur, de doelstelling was om zo min mogelijk connecties naar buiten te maken. Een ander aspect was dat er in de ether allerlei zaken konden plaatsvinden’ aldus Wil. Bijvoorbeeld jamming door apparaten. Agentschap Telecom was als partner aangesloten om hierin te helpen. Zij voorzien SSC-ICT van kennis en ondersteuning in het tegengaan en opsporen van jammers. ‘Buitenlandse delegaties namen soms apparaten mee die storingen veroorzaakten omdat ze andere frequenties gebruikten. Dit detecteerden wij. Deze apparaten werden vervolgens geblokkeerd of er kwamen aanbevelingen voor een andere configuratie’, licht Wil toe.

  Wil Eckhardt

  Samenwerken met stakeholders

  SSC-ICT werkte samen met tal van andere stakeholders, zoals politie, bewakingsdiensten, het ministerie van Defensie en leveranciers. Samen met hen is er een grondige risicoanalyse gedaan en waren er plannen om bijvoorbeeld voorbereid te zijn op hackpogingen en DdoS-aanvallen. Er waren maatregelen genomen om voorbereid te zijn op dit type acties.

  Ook op de kosten letten

  Tegelijkertijd werd er wel kostenbewust gewerkt. Er werd streng toegezien op de uitgaven. Hergebruik van materiaal van eerdere events stond daardoor hoog op de prioriteitenlijst. Er was geen vrije hand in het nieuw aanschaffen van spullen, maar het veiligheidsaspect speelde ook hier een grote rol. Wil: ‘Alles wat binnen de ICT een jaar oud is wordt, gechargeerd gezegd, gezien als legacy en is niet goed meer. Maar er is ook gecontroleerd of wat hergebruikt is nog steeds voldeed aan standaarden en veilig was.’

/
/
/
/
/
/
/
/

Meer over de organisatie

Meer relevante ICT artikelen

Als een van de grootste ICT-werkgevers van ons land biedt de Rijksoverheid een enorme diversiteit aan werk voor ICT'ers.

Down iconLinks iconRechts iconUp iconFacebook iconInstagram iconLinkedin iconLinkedin iconMagnet.me iconMenu iconSearch iconTwitter iconTwitter icon