Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Onderzoek in het belang van de consument

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onafhankelijke toezichthouder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. ACM bewaakt en bevordert de concurrentie in Nederland door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat bedrijven geen misbruik maken van hun positie op de markt. Maaike Luiten werkt als jurist bij de directie Mededinging van ACM. Daar doet zij onder meer kartelonderzoek en beoordeelt zij fusies en overnames.

Wetenschap, advocatuur en Rijksoverheid

‘Werken bij de Rijksoverheid was voor mij een bewuste keuze. Ik wilde tijdens mijn studie altijd al graag iets met mededingingsrecht gaan doen. Eerder deed ik wetenschappelijk onderzoek op het gebied van vreemdelingenrecht, waarna ik de overstap maakte naar de Rijksoverheid om ook echt ervaring op te doen in de praktijk. In de advocatuur behartig je de belangen van één van de bedrijven die onderwerp van onderzoek zijn van ACM. Ik wilde graag meewerken aan het grotere geheel. Juist dat onafhankelijke en objectieve onderzoek in het belang van de consument maakt het werken bij ACM zo leuk.

Van tip tot onderzoek

Mijn werkzaamheden bestaan voor een groot deel uit kartelonderzoek. Door tips uit de markt of een clementieverzoek van een karteldeelnemer, komen we een kartel op het spoor. Als we vermoeden dat ondernemingen kartelafspraken hebben gemaakt, bijvoorbeeld door klanten te verdelen of prijzen af te stemmen, heeft ACM verschillende bevoegdheden om nader onderzoek te doen en bewijs te verzamelen. Zo kunnen we onaangekondigd langsgaan bij de ondernemingen van wie wij vermoeden dat zij deelnemen aan het kartel.

Onaangekondigd bedrijfsbezoek

Een bedrijfsbezoek vind ik altijd spannend. Je komt onaangekondigd binnen en bekijkt ter plekke de administratie van het bedrijf. Ook kunnen we mensen verhoren, bijvoorbeeld de directeur of andere werknemers waarvan wij vermoeden dat ze een rol in de afspraken hebben gespeeld. Zo’n bezoek doe je met een team dat onder andere bestaat uit zoekers, verhoorders en forensische IT-experts, die de digitale werkomgeving voor hun rekening nemen. Meestal worden we zonder problemen binnengelaten, maar het is voor ondernemingen vaak wel ingrijpend.

Meer dan alleen een boete

We analyseren alle informatie die we verzamelen bij een bedrijfsbezoek. Samen met collega-juristen en -economen zoek ik naar bewijzen voor het overtreden van de mededingingswet. Vervolgens kunnen we een rapport opmaken dat vervolgens naar juridische zaken gaat. Zij beoordelen of wij ons onderzoek goed hebben gedaan en bepalen uiteindelijk of een bedrijf een boete krijgt opgelegd en hoe hoog deze is. ACM streeft ernaar om problemen op te lossen en dat doe je niet alleen maar door boetes op te leggen. Daarom kunnen we ook andere instrumenten inzetten, zoals het nemen van een toezeggingsbesluit. De bedrijven die onderwerp zijn van onderzoek zeggen ACM dan toe hun gedrag te veranderen.

Juristen en economen

Mijn werk bij ACM is veelzijdig. Ik zit natuurlijk vaak gewoon op kantoor, maar kom ook bij bedrijven en heb gesprekken met externen. Daarnaast is er een leuke mix tussen collega’s. Ik werk veel met juristen en economen, maar bij ACM werken bijvoorbeeld ook gedragswetenschapers. Die combinatie van achtergronden zie je terug in het eindresultaat: scherpe analyses, rapporten en besluiten.’

Down iconLinks iconRechts iconUp iconFacebook iconInstagram iconLinkedin iconLinkedin iconMagnet.me iconMenu iconSearch iconTwitter iconTwitter icon