Blijven bouwen dankzij noodprotocol

Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Werk thuis als het kan. De richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan veroorzaakten onrust in de bouw. Want hoe doe je dat op de bouwplaats of bij mensen thuis? En thuiswerken is lastig in de bouw. In rap tempo kwamen daarom de Rijksoverheid en de bouw- en technieksector met het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ zodat de bouw tijdens de coronacrisis kan doorgaan. Bente Vedder en Joram Snijders werkten intensief aan het protocol.

In 2 weken

Joram: ‘Het protocol is een handreiking met gedragsregels voor alle betrokkenen in de bouw-, techniek en installatiebranche hoe zij op een veilige manier kunnen doorwerken, binnen en buiten huis. Een stimulans om bouwwerkzaamheden door te laten gaan. Om te zorgen dat werkgelegenheid behouden blijft en dat de broodnodige woningbouwproductie en verduurzaming niet stilvalt. We moesten dus haast maken: in 2 weken tijd lag er een protocol. Door nauwe samenwerking tussen verschillende onderdelen van BZK, zoals de directie Woningmarkt en het Rijksvastgoedbedrijf, en de brancheorganisaties, is dit gelukt. Het onderhandelen en afstemmen gebeurde ook op ministersniveau, want steeds meer partijen sloten aan, zoals de werknemersorganisaties.’

‘Er was politieke druk om dit protocol te maken. De woningbouw- en de verduurzamingsopgave zijn belangrijke beleidsopgaven, de urgentie werd door iedereen gevoeld’

Concrete adviezen

Bente: ‘Vrij snel na de intelligente lockdown door het corona virus kwam het signaal uit de bouwsector dat er behoefte was aan een bouwprotocol. Bouwend Nederland en Techniek Nederland hadden samen een aanzet voor een protocol opgesteld met als uitgangspunt de richtlijnen van het RIVM. Wij, als BZK, zijn samen met het Rijksvastgoedbedrijf en het RIVM er snel bij betrokken. Er was angst bij de bouwbedrijven dat de bouw volledig stil zou komen te liggen. Omdat dit protocol er in 2 weken tijd lag, is dat amper gebeurd. In het protocol staan praktische richtlijnen. Bijvoorbeeld hoe je omgaat met situaties zoals wanneer je samen een raam moet tillen, of de adviezen om niet samen te reizen, je stuur schoon te maken en je bus te ventileren. Hele concrete adviezen. 

Bouwhelmen op een werkplaats

‘Door nauwe samenwerking lag er in 2 weken tijd een protocol’

15 partijen

Joram: ‘We hebben uiteindelijk samengewerkt met zo’n 15 partijen die het protocol ook hebben onderschreven. Voor een buitenstaander is het misschien onlogisch dat BZK hierin het voortouw nam, maar het beleid om alle gebouwen in Nederland te verduurzamen is de verantwoordelijkheid van het ministerie van BZK.’Bente vult aan: ‘Iedereen is erop gebrand dat de bouw niet stilvalt, dat nieuwbouwprojecten en verduurzaming doorgaan. ‘We hebben veel overlegd, digitaal natuurlijk, thuis aan de eettafel en op het balkon. Coördineren, zorgen dat Joram en ik goed van elkaar wisten wie we spraken, hoe de verhoudingen en standpunten lagen en dat iedereen aangehaakt bleef. Maar ook persberichten schrijven en posters maken’, vertelt Bente. ‘Er was politieke druk om dit protocol te maken. De woningbouwopgave is een belangrijke beleidsopgave, de urgentie werd door iedereen gevoeld. Zo werd er een noodwet opgesteld om besluitvorming in gemeenten digitaal te laten plaatsvinden omdat het gemeentebestuur niet fysiek bij elkaar kon komen. Op deze manier zou het planproces niet onnodig vertraging oplopen.’ 

Bouwplaats corona
1,5 meter-regel, ook in de bouw

‘Zeker aan het begin van de crisis was er veel onduidelijk en wisten we niet welke kant het op zou gaan’

99% waterdicht

Inmiddels wordt er volop met het protocol gewerkt en is men er heel blij mee. Joram: ‘De bouwsector en de Rijksoverheid hebben vaak verschillende belangen, maar hier was iedereen het unaniem met elkaar eens dat er gezamenlijke afspraken moesten komen. Zeker aan het begin van de crisis was er veel onduidelijk en wisten we niet welke kant het op zou gaan; toch kan nu door het protocol het werk zoveel mogelijk doorgaan. Het protocol is niet 100% waterdicht en er blijven altijd vragen over praktijkinvulling. Sommige specifieke situaties doe je geen recht met algemene gedragsregels, het protocol is een hulpmiddel en een ‘levend document’ dus er vindt nog regelmatig overleg plaats.   

Sterk staaltje

‘De uitdaging was dat het protocol voor alle betrokkenen werkbaar is. En dat alle partijen akkoord konden gaan met wat er lag. Dat is gelukt! Een sterk staaltje samenwerking van onze directeur, de DG en de minister. En dankzij de daadkrachtige houding van alle partijen.’

Meer over de organisatie

Meer verhalen

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon