Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
werkenvoornederland.nl
  • Home

Het vluchtelingendossier vraagt voortdurend aandacht

Sinds de zomer van 2015 verdubbelde het aantal vluchtelingen dat de Europese Unie (EU) binnenkomt. Ook in Nederland meldde zich een groot aantal extra asielzoekers. De media stonden er vol van, de meningen zijn nog steeds verdeeld. De Rijksoverheid speelt in op de ontwikkelingen, in nauwe samenwerking met de gemeenten. Lees hier de verhalen van enkele rijksmedewerkers die op verschillende terreinen bezig zijn.
Het vluchtelingendossier vraagt voortdurend aandacht

Sinds de zomer van 2015 verdubbelde het aantal vluchtelingen dat de Europese Unie (EU) binnenkomt. Ook in Nederland meldde zich een groot aantal extra asielzoekers. De media stonden er vol van, de meningen zijn nog steeds verdeeld. De Rijksoverheid speelt in op de ontwikkelingen, in nauwe samenwerking met de gemeenten. Lees hier de verhalen van enkele rijksmedewerkers die op verschillende terreinen bezig zijn.

Fulltime beslissen over asielaanvragen

Edith

De toegenomen vluchtelingenstroom in Nederland heeft direct impact op de werkzaamheden en werkdruk bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Edith, procesvertegenwoordiger bij de directie Juridische Zaken in Zwolle is tijdelijk fulltime vrijgemaakt om het grote aantal asielaanvragen te behandelen.

Fulltime beslissen over asielaanvragen

Van belastingkantoor naar vluchtelingenopvang

Van belastingkantoor naar vluchtelingenopvang

Een gewone woonwijk, centraal in Gorinchem. Hier staat een voormalig belastingkantoor. Een robuust pand, met een bakstenen deel uit 1976 en een stalen aanbouw uit 1992. Thijs Paardekooper, projectmanager bij het Rijksvastgoedbedrijf, maakte het pand geschikt als noodopvanglocatie voor vluchtelingen.

Van belastingkantoor naar vluchtelingenopvang

Het zijn korte doorlooptijden en lange dagen

Edith

Dat er meer vluchtelingen Nederland binnenkomen is ook goed voelbaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wendele van der Wiele coördineert onder andere de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning. Zij heeft perfect zicht op alles wat het ministerie onderneemt rondom de vluchtelingencrisis.

Het zijn korte doorlooptijden en lange dagen

'Inmiddels ken ik alle facetten van de asielprocedure'

Edith

Edith

  • Procesvertegenwoordiger
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie

Meer over Edith

'De urgentie van een noodopvanglocatie maakt het bijzonder'

Thijs Paardekooper

Thijs Paardekooper

  • Projectmanager
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Meer over Thijs

'Ook gevluchte kinderen hebben recht op onderwijs'

Sabine Roorda-van Westen

Sabine Roorda-van Westen

  • Beleidsmedewerker
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer over Sabine