Kernboodschap diversiteit

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteit en (talent)ontwikkelmogelijkheden voorop staan.

Diversiteit en inclusiviteit bij de Rijksoverheid

Werk je bij de Rijksoverheid, dan werk je voor en aan Nederland en voor de wereld om ons heen. We willen dat iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. We blijven werken aan een beter Nederland en daarom ook aan een diverse* en inclusieve Rijksoverheid. Wat er in de maatschappij gebeurt, wordt steeds complexer. Daarom maken we beleid samen en in verbinding met de maatschappij. Hetzelfde geldt voor de dagelijkse uitvoering en de controle daarvan. Dat lukt alleen als we weten wat er in de maatschappij speelt en als we verbinding kunnen leggen met verschillende groepen en organisaties. En dus als we een diverse en inclusieve organisatie zijn. Alle ministeries en enkele individuele rijksonderdelen hebben daarvoor getekend. In 2015 en 2016 zetten zij hun handtekening onder het Charter Diversiteit.

Veelzijdig werkgever

Alle Nederlanders, ook de mensen die op zoek zijn naar werk of een stage, moeten zich in de Rijksoverheid kunnen herkennen. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving. En we zijn dus altijd op zoek naar (toekomstig) medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn er als Rijksoverheid van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriƫntaties en kennis in huis hebben. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

* Onder diversiteit verstaan we allerlei kenmerken van een persoon, zichtbaar en onzichtbaar, denk bijvoorbeeld aan gender, leeftijd, culturele achtergrond, inzetbaarheid, opleidingsachtergrond, persoonlijkheid, religieuze achtergrond en seksuele oriƫntatie.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon