Programmadirectie Uitvoering Aanpak Piekbelasting zoekt collega’s

Om gericht verder te werken aan een nieuwe balans tussen natuur en economie. Dit doet de programmadirectie doormiddel van en aanpak die zich richt op ongeveer 3000 bedrijven. Het gaat dan om de ondernemers die meeste stikstofneerslag veroorzaken op overbelaste, stikstofgevoelige beschermde Natura 2000-gebieden.

Werken binnen de Programmadirectie Uitvoering Aanpak Piekbelasting betekent (soms letterlijk) met je voeten in de klei. Dichtbij ondernemers met een grote en persoonlijke impact. Het Rijk zal in de aanpak de samenwerking zoeken met zowel provincies als gemeenten en waterschappen als het gaat om de uitvoeringscapaciteit. Werken bij de Programmadirectie betekent samenwerken met verschillende betrokken partners. Alleen met elkaar kunnen we tot oplossingen komen die perspectief bieden voor de toekomst van de boer, het land, ons voedsel en de natuur.

Een belangrijk onderdeel van de aanpak piekbelasting is de wijze waarop agrarische ondernemers geïnformeerd, begeleid en ondersteund worden. Ook daarin speelt de programmadirectie een rol.

De programmadirectie wordt opgetuigd en zoekt collega’s die zich voor doelen op het gebeid van natuur, water, stikstof en klimaat willen inzetten. Er staan al een aantal vacatures Uitvoering Aanpak Piekbelasting online en we verwachten er binnenkort meer te plaatsen. Als je al een vast contract hebt bij de overheid, dan kun je gedetacheerd of overgenomen worden met behoud van je huidige contractvorm. Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar? Dan bieden we je om te beginnen een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast contract.

Rol programmadirectie Uitvoering Aanpak piekbelasting

Boerenbedrijven die de natuur met stikstofuitstoot veel zwaarder belasten dan andere bedrijven aanzetten en faciliteren om deel te nemen aan regelingen waarmee we de uitstoot snel aanzienlijk reduceren. Het gaat dan om regelingen gericht op innovatie, verplaatsing, omschakeling of opkoop van bedrijven. Een urgente aanpak met ingrijpende consequenties voor ondernemers in de agrarische sector. Het is de enige manier om op korte termijn te werken aan natuurherstel en ruimte te creëren voor de gebiedsprogramma’s. In deze gebiedsprogramma’s bekijken provincies, Rijk, agrarisch ondernemers, grondbeheerders en betrokken maatschappelijke partners wat er nodig is om de doelen voor natuur, water, stikstof en klimaat te halen. Die aanpak kan door het fors terugbrengen van de stikstofneerslag een bijdrage leveren aan het halen van de doelen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

Kenmerkend aan de aanpak piekbelasting is dat deze effect heeft op relatief korte termijn en dat door de gerichte aanpak met een aantal deelnemende bedrijven toch een grote stap kan worden gezet in het wegnemen van overbelasting. De betreffende bedrijven kiezen zelf of zij hun uitstoot terugdringen via (combinaties van) innoveren, omschakelen, verplaatsen, dan wel stoppen, en krijgen daar de instrumenten voor aangereikt.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon