Kabinet van de Koning

De Koning doet niet alles zelf. Bij de uitoefening van zijn staatsrechtelijke taken krijgt hij ambtelijke ondersteuning van het Kabinet van de Koning. Dat maakt de afspraken tussen de Koning en ministers, fungeert in feite als schakel tussen het staatshoofd en de verantwoordelijke politici. Bijvoorbeeld als het gaat om regeringsstukken, zoals wetten, die zijn handtekening behoeven.

Wat doet het Kabinet van de Koning?

Het Kabinet van de Koning biedt de Koning ambtelijke ondersteuning bij de uitvoering van zijn staatsrechtelijke taken. Het fungeert als schakel tussen het staatshoofd en de ministers. Afspraken tussen de Koning en de ministers en staatssecretarissen worden via het Kabinet gemaakt en voorbereid. De regeringsstukken die de handtekening van de Koning vereisen, zoals wetten, Koninklijke Besluiten en verdragen, worden aan het staatshoofd via het Kabinet van de Koning ter tekening voorgelegd. Bij het Kabinet worden oorspronkelijke staatsstukken bewaard in het Staatsarchief.

Tijdens een kabinetsformatie zorgt het Kabinet van de Koning, via de Rijksvoorlichtingsdienst, voor de bekendmaking van de formatie- en informatie-opdrachten die de Koning verstrekt.

Hoofdtaken

  • Informeren van de Koning (al dan niet op verzoek) over actuele onderwerpen, schriftelijk en mondeling;
  • Verzamelen en ordenen van gegevens die voor de Koning van belang kunnen zijn voor zijn gesprekken met ministers, staatssecretarissen en andere autoriteiten en voor zijn binnenlandse en buitenlandse bezoeken, vastgelegd in korte notities of dossiers;
  • Voorleggen van door de Koning te tekenen wetten, besluiten en andere regeringsbescheiden;
  • Behandeling van verzoekschriften;
  • Informatieverschaffing aan de Koning en procedurele afhandeling van getekende wetten, besluiten en andere regeringsbescheiden en verzoekschriften;
  • Voeren van correspondentie namens de Koning;
  • Bewaren van de originelen van wetten, Koninklijke Besluiten en andere regeringsstukken en verstrekken van informatie hierover.

Bekijk meer informatie op de website van het Kabinet van de Koning.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon