Kanselarij der Nederlandse Orden

De Kanselarij der Nederlandse Orden ondersteunt de colleges die adviseren over het toekennen van Koninklijke onderscheidingen, ook wel ‘lintjes’ genoemd. Vooral mensen die zich langdurig en onbaatzuchtig inzetten voor de samenleving komen in aanmerking voor een lintje. De Kanselarij adviseert over de aanvragen, maakt beleid en archiveert. Daarnaast beheert en verzorgt de Kanselarij de uitgave van veel verschillende staatsonderscheidingen en oorkondes.

Over de Kanselarij der Nederlandse Orden

De Kanselarij der Nederlandse Orden is de organisatie die:

  • het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde huisvest en ondersteunt in hun advisering over de voorstellen tot decoratieverlening;
  • zorgt voor het beheer van de versierselen van de onderscheidingen en voor de correcte verzending ervan aan de gemeentes en/of ministeries;
  • registers aanhoudt van onderscheiden personen in de Orde van Oranje-Nassau, de Orde van de Nederlandse Leeuw, de Militaire Willems-Orde en de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon.
  •  de Kanselier der Nederlandse Orden ondersteunt bij het toezicht op de zuiverheid en waardigheid van het Nederlandse decoratiestelsel.

Rijke historie en maatschappelijke relevantie

Bij de Kanselarij der Nederlandse Orden komen 2 werelden samen. De wereld van rijke tradities die begon in 1815, bij de instelling van de Militaire Willems-Orde en de Orde van de Nederlandse Leeuw die ieder een eigen Kanselarij kregen. In 1844 werden beide Kanselarijen samengevoegd. En de wereld van nu, waarin de waardering voor mensen die zich langdurig en onbaatzuchtig inzetten voor de samenleving zo belangrijk is. Denk daarbij aan vrijwilligers bij organisaties op het gebied van bijvoorbeeld sport, pleegzorg, kunst, natuur, kerkelijk leven of de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Of denk aan de activiteitenbegeleider in het verzorgingshuis, de mantelzorger en de organisator van een plaatselijk evenement. De voorstellen voor de onderscheidingen zijn afkomstig van mensen die persoonlijk betrokken zijn bij die vrijwilligers.

Werken bij de Kanselarij

Wie werkt voor de Kanselarij der Nederlandse Orden maakt deel uit van een rijke geschiedenis, maar doet ook iets terug voor die vele mensen die zich onbaatzuchtig inzetten voor de ander.

De Kanselarij kent de volgende afdelingen:

  • de afdeling Decoraties en Advies:  adviseert op decoratievoorstellen voor de Civiele Orden en de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon en ontwikkelt beleid voor decoratievoorstellen. Per jaar worden er ongeveer 5.500 voorstellen behandeld. Binnen deze afdeling werken gemiddeld tussen de 12 en 15 personen.
  • de afdeling Bedrijfsvoering:  verzorgt de bedrijfsvoeringstaken waaronder administratieve en logistieke taken, facilitaire taken, financiën, ICT en het beheer van onderscheidingen. De afdeling geef circa 15.000 onderscheidingen en oorkondes per jaar uit. Binnen deze afdeling werken gemiddeld 9 personen.
  • de directie, die de voorlichter en de functionaris gegevensbescherming  aanstuurt.

De combinatie van de lange geschiedenis en de maatschappelijk relevante werkzaamheden vertalen zich in een unieke werkcultuur, waarbij formeel en zelfstandig werken hand in hand gaan met informelere samenwerking. De organisatie is gevestigd in een historisch gebouw aan de Nassaulaan in Den Haag.

Meer informatie over de organisatie en het Nederlandse decoratiestelstel lees je op de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon