Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Ondernemend Nederland laten vernieuwen en groeien, met oog voor duurzaamheid. Dat is waar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor staat. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat, waarbij we onze blik ook internationaal richten. We helpen ondernemers over de grens en creëren voor hen de juiste randvoorwaarden. Daarbij hebben we aandacht voor onze natuur en leefomgeving, zekerheid van energie en schone energie. En we stimuleren samenwerking tussen onderzoekers en ondernemers.

Over ons

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) creëert de juiste voorwaarden voor ondernemers en werkt aan groene groei. In eerste instantie voor Nederland, maar altijd met oog voor internationale ontwikkelingen. Bij Economische Zaken en Klimaat sta je middenin de maatschappij. Je werkt samen met bedrijven, burgers en wetenschappers aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Daarvoor maak je beleid bij EZK, werk je aan de uitvoering daarvan of je houdt toezicht via een van onze diensten. Zoals de Autoriteit Consument en Markt.

Lees meer over ons

Werken bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Werk bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft direct impact op de maatschappij. Daarom zoeken we zelfstandige en ondernemende mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De beste macro-economen en econometristen, maar ook bedrijfseconomen die inzicht hebben op het effect van topsectoren op de markt. Juristen, voor mededingingsdossiers of de vertaling van Europese regelgeving. Maar ook IT’ers voor onze IT-uitvoeringsorganisatie. Bovendien zijn we altijd op zoek naar diverse specialisten, zoals boorinspecteurs, dierenartsen of stralingsdeskundigen. Wil je samen met burgers, bedrijven en wetenschappers werken aan een ondernemend en duurzaam Nederland?

Lees meer over werken bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Werken aan een duurzaam en ondernemend Nederland

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) creëert de juiste voorwaarden voor ondernemers en werkt aan groene groei. In eerste instantie voor Nederland, maar altijd met oog voor internationale ontwikkelingen. Bij Economische Zaken en Klimaat sta je middenin de maatschappij. Je werkt samen met bedrijven, burgers en wetenschappers aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Daarvoor maak je beleid bij EZK, werk je aan de uitvoering daarvan of je houdt toezicht via een van onze diensten. Zoals de Autoriteit Consument en Markt.

Feiten en cijfers

In onderstaande infographic zie je de personele samenstelling van het ministerie ten opzichte van de gehele Rijksoverheid.

Feiten en cijfers: 8,2% van de rijksoverheid werkt bij Economische Zaken en Klimaat. 70,5% Van Economische Zaken en Klimaat werkt full time. De gemiddelde leeftijd van werknemers bij Economische Zaken en Klimaat t.o.v. de rijksoverheid is als volgt: 2,5% t.o.v. 6,2% is jonger dan 30 jaar. 35,9% t.o.v. 34,3% is 30 tot 45 jaar. 61,1 t.o.v. 59,5% is 45 jaar of ouder.

Organisatie-opbouw

Economische Zaken bestaat uit een kerndepartement met verschillende (staf)directies, directoraten-generaal en een aantal grote diensten en instellingen zoals:

Een overzicht van de organisatie vind je op de website van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daar lees je ook meer over de onderwerpen waar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan werkt.

Voel jij je verantwoordelijk voor de groei van Nederland?

Werk bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft direct impact op de maatschappij. Daarom zoeken we zelfstandige en ondernemende mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De beste macro-economen en econometristen, maar ook bedrijfseconomen die inzicht hebben op het effect van topsectoren op de markt. Juristen, voor mededingingsdossiers of de vertaling van Europese regelgeving. Maar ook IT’ers voor onze IT-uitvoeringsorganisatie. Bovendien zijn we altijd op zoek naar diverse specialisten, zoals boorinspecteurs, dierenartsen of stralingsdeskundigen. Wil je samen met burgers, bedrijven en wetenschappers werken aan een ondernemend en duurzaam Nederland?

Wat heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat jou te bieden?

Arbeidsvoorwaarden

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een innovatieve organisatie. Je kunt plaats- en tijdonafhankelijk werken. Daarnaast heeft de Rijksoverheid uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Traineeships en stages

Bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kun je terecht voor een traineeship of stage. Via het Rijkstraineeprogramma kun je je breed oriënteren op werken bij de Rijksoverheid. Voorbeelden van meer specialistische programma’s zijn de Beroepsopleiding Financieel-Economisch Beleidsmedewerker (BoFEB) en het Financial Traineeship. Ook heeft het ministerie regelmatig behoefte aan stagiairs. Doe een aanvraag voor een stageplaats, bekijk de actuele stagevacatures of lees meer informatie.

Meer over de traineeships, stage- en afstudeermogelijkheden

Netwerk JongE&L

JongE&L zet zich in voor de professionalisering en ontwikkeling van young professionals binnen onze ministeries. We organiseren een groot aantal sociale en inhoudelijke activiteiten zoals bedrijfsbezoeken, workshops, een maandelijkse borrel en de jaarlijkse JongE&L-studiereis. Zo werken we op een leuke en originele manier aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze jonge collega’s. Maar niet alleen binnen EZK en LNV valt er veel te beleven: via JongRijk is JongE&L betrokken bij allerlei leuke en interessante interdepartementale activiteiten.

Ook laat JongE&L op allerlei podia gevraagd en ongevraagd frisse, prikkelende en scherpe opvattingen horen over (het functioneren van) de organisatie. Want ondanks dat JongE&L met beide benen in onze ministeries staat, koesteren we onze onafhankelijkheid.

Bekijk het verhaal van Economische Zaken en Klimaat

*Muziek speelt* Voice-over: Je geld, je tijd en je energie. Je kunt het maar één keer besteden. Je moet dus keuzes maken. Ga je voor de korte of de lange termijn? Ga je voor nieuw en innovatief? Of doe je nog even met je oude spullen? Ben je een bourgondisch type of ben je begaan met het milieu? Sluit het een het ander uit of gaat het om het vinden van een balans? Is het eigenlijk wel of-of? Wij geloven dat het gaat om én-én. Wij zijn het ministerie van Economische Zaken én Klimaat. Wij helpen die twee werelden te verbinden. Wij gaan 100% voor de economie van Nederland én 100% voor het klimaat. Daarom stimuleren we duurzaam ondernemen en innovatie. We maken regels en afspraken, zodat duurzaamheid steeds beter loont. En we ondersteunen initiatieven van burgers en bedrijven want de wereld van morgen wordt gebouwd door de ondernemers van nu. We geloven in de enorme kansen van de mondiale digitalisering: We helpen het Nederlandse bedrijfsleven om kansen te pakken. Terwijl we óók investeren in veilig digitaal ondernemen. En hoe spelen we in op wereldwijde technologische doorbraken? Gaan we voor de economische kansen van een innovatieve technologie? Of voor het oplossen van een maatschappelijk probleem? Ook hier zal een gezonde economie vragen om én-én. Economische dilemma’s hebben niet altijd een eenvoudig antwoord. Balans vind je alleen als je keuzes maakt. Soms harde. We moeten ons blijven afvragen of we klaar zijn voor de toekomst… Robot Nova: Welkom bij het ministerie. …en wat de economie van morgen vandaag van ons vraagt. Wat zeker is: Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam én ondernemend Nederland. *Muziek speelt* Eindtitel: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Een productie van de Rijksoverheid.

Gerelateerde artikelen

Bekijk ook andere organisaties

Bekijk alle rijksorganisaties
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon