Ministerie van Justitie en Veiligheid

Een samenleving waarin iedereen veilig is. Waar je rechten worden gerespecteerd en beschermd – los van je opvattingen of levensstijl. Een samenleving waar we meningsverschillen en ruzies op een rechtvaardige en daadkrachtige manier oplossen. Waar we mensen die de wet overtreden opsporen, vervolgen, berechten en bestraffen volgens duidelijke regels. Een samenleving waar je je als slachtoffer beschermd voelt, en waar je goede opvang en begeleiding krijgt. Waar ook anderen bescherming kunnen vinden wanneer die in hun land van herkomst ontbreekt. Voor die samenleving maken wij als ministerie van Justitie en Veiligheid ons iedere dag sterk.

Over ons

Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zetten meer dan 100.000 mensen zich elke dag in voor een veilige en rechtvaardige samenleving. Dit doen wij bij uiteenlopende organisaties: van de Nationale Politie tot de Dienst Justitiële Inrichtingen, van de Raad voor de Kinderbescherming tot het Schadefonds Geweldsmisdrijven en van het Nationaal Cyber Security Centrum tot de Dienst Terugkeer en Vertrek. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van JenV-organisaties, die soms onafhankelijk, maar vaker nog gezamenlijk aan maatschappelijke opgaven werken.

Lees meer over ons

Werken bij het ministerie van Justitie en Veiligheid

Je slaat de krant open of bekijkt het nieuws; grote kans dat onderwerpen waar wij ons dagelijks hard voor maken daar worden besproken. Want, recht raakt mensen waardoor iedereen er een mening over heeft.

Vanuit beleid en uitvoering zetten onder meer inspecteurs, opsporingsambtenaren, beleidsmedewerkers en beveiligingsmedewerkers zich in voor een maatschappij waarin mensen veilig kunnen samenleven, ongeacht hun opvattingen of levensstijl. Uitdagend, actueel, interessant, politiek geladen en maatschappelijk relevant. Een aantal kernwoorden die het werk bij het ministerie van Justitie en Veiligheid goed omschrijven.

Lees meer over werken bij het ministerie van Justitie en Veiligheid

Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zetten meer dan 100.000 mensen zich elke dag in voor een veilige en rechtvaardige samenleving. Dit doen wij bij uiteenlopende organisaties: van de Nationale Politie tot de Dienst Justitiële Inrichtingen, van de Raad voor de Kinderbescherming tot het Schadefonds Geweldsmisdrijven en van het Nationaal Cyber Security Centrum tot de Dienst Terugkeer en Vertrek. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van JenV-organisaties, die soms onafhankelijk, maar vaker nog gezamenlijk aan maatschappelijke opgaven werken.

Recht raakt mensen

Onze beslissingen kunnen een grote impact op iemands leven hebben en bij het uitvoeren van ons werk zijn dilemma’s dan ook eerder regel dan uitzondering. Daarbij komt dat veel mensen een mening hebben over de aanpak van deze opgaven, want recht raakt mensen. Dat maakt ons werk mooi maar soms ook ingewikkeld.

Neem als voorbeeld een onderzoeker van de Raad voor de Kinderbescherming, voor wie de veiligheid en het welzijn van een kind altijd voorop staat. Om deze zaken te kunnen waarborgen, is een uithuisplaatsing soms onvermijdelijk. Ook in het gevangeniswezen heeft recht twee kanten. Enerzijds gaat het om het bestraffen van wetsovertreders, anderzijds worden gedetineerden ook voorbereid op een terugkeer in de maatschappij.

Breed werkterrein

Het werken aan recht en veiligheid kunnen wij niet alleen. Daarom werken wij samen met diverse organisaties. Door samenwerking kunnen we bijvoorbeeld zorgen voor een goede aanpak tegen radicalisering.

Ons brede werkterrein vraagt om een diversiteit aan mensen met verschillende capaciteiten en denkwijzen die allemaal op hun eigen manier een bijdrage leveren aan onze maatschappij.

Organisatie opbouw

Het ministerie van Justitie en Veiligheid bestaat uit diensten die elk een eigen werkterrein hebben en op een geheel eigen wijze ingrijpen in de levensloop van mensen. Op deze site vind je informatie over:

Wil je meer te weten komen over de andere onderwerpen waar het ministerie van Justitie en Veiligheid aan werkt? Kijk dan op de website van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

 

Je slaat de krant open of bekijkt het nieuws; grote kans dat onderwerpen waar wij ons dagelijks hard voor maken daar worden besproken. Want, recht raakt mensen waardoor iedereen er een mening over heeft.

Vanuit beleid en uitvoering zetten onder meer inspecteurs, opsporingsambtenaren, beleidsmedewerkers en beveiligingsmedewerkers zich in voor een maatschappij waarin mensen veilig kunnen samenleven, ongeacht hun opvattingen of levensstijl. Uitdagend, actueel, interessant, politiek geladen en maatschappelijk relevant. Een aantal kernwoorden die het werk bij het ministerie van Justitie en Veiligheid goed omschrijven.

Meerdere smaken

Wat ons ministerie uniek maakt zijn de diverse gespecialiseerde organisaties waaruit wij bestaan. Organisaties met elk een eigen werkterrein, maar samen zorgen wij voor rechtsorde en veiligheid in Nederland. Regelmatig moeten wij hiervoor ingrijpen in het leven van mensen. Soms is die ingreep groot: bijvoorbeeld als ouders uit de ouderlijke macht worden ontzet of als veroordeelden gevangen worden gezet. Soms is die ingreep kleiner: dan innen we een boete voor een verkeersovertreding of toetsen we de betrouwbaarheid van iemand, die bijvoorbeeld buitengewoon opsporingsambtenaar wil worden. In alle gevallen gaat het om ingrepen die alleen ons ministerie kan en mag doen. Dat is wat werken bij JenV zo bijzonder maakt.

Wat krijg je van ons

We verwachten veel van je, maar je mag ook zeker wat van ons terug verwachten. Een goed salaris bijvoorbeeld, volop doorgroeimogelijkheden en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals voorzieningen om werk en privé goed te kunnen (blijven) combineren. Gedurende je loopbaan bieden we voldoende ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Bij ons kom je in een werkomgeving die aantrekkelijk is voor brede groepen in de samenleving. Afkomst, geslacht, geaardheid of huidskleur spelen hier geen rol. Het gaat erom wat je kunt en doet.

Wist je dat....?

•          Er ruim 100.000 mensen bij ons ministerie werken (waarvan 2/3e bij de politie)?

•          Je bij het ministerie van JenV als starter op de arbeidsmarkt kunt instromen via diverse traineeprogramma’s ?

•          JenV een eigen jongeren netwerk heeft: Next JenV én (samen met BZK) een netwerk voor 50+’ers: Young@Heart?

•          Het Rijk, en dus ook het ministerie van JenV, uitstekende arbeidsvoorwaarden heeft?

•          Je ook stage  kunt lopen bij ons ministerie?

 

Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid werken dag in dag uit meer dan honderdduizend mensen aan recht en veiligheid in Nederland en daarbuiten. We zijn dus echt een hele grote werkgever. We zijn zo groot, omdat het gaat om taken die alleen kunnen uitgevoerd worden door de overheid. Dit zijn namelijk taken die vaak heel diep ingrijpen op de levens van mensen. Dat maakt dat dilemma's in ons werk eerder regel dan uitzondering zijn. Recht raakt mensen en dat is mooi en ingewikkeld tegelijk. Om recht te doen aan slachtoffers en om de samenleving te beschermen is het belangrijk dat criminaliteit wordt aangepakt. En daarvoor is het soms nodig dat mensen worden opgesloten. Om kinderen te beschermen en zelfs veilig op te laten groeien is het soms onvermijdelijk om een kind onder toezicht te stellen. En soms zelfs om een kind uit huis te laten plaatsen. Om migranten een veilige plek te geven beslissen we over de vraag of zij recht hebben op verblijf in Nederland. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen. En steeds komt het terug op die belangrijke kern: de rechten van mensen en een rechtvaardige en veilige samenleving. Die ruim honderdduizend mensen werken bij vele verschillende organisaties. Sommige zijn heel bekend. Bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie of de politie. Maar wist je dat bijvoorbeeld ook de Raad voor de Kinderbescherming, het Schadefonds Geweldsmisdrijven en de Dienst Justis bij het ministerie van Justitie en Veiligheid horen. Werken aan een rechtvaardig en veilig Nederland kunnen we niet alleen. Daarom werken Justitie en Veiligheid samen met vele andere organisaties van binnen en buiten de Rijksoverheid. Denk bijvoorbeeld aan gemeenten, de zorgsector, private organisaties en maatschappelijke initiatieven. En bij al die organisaties hebben we verschillende mensen nodig uit diverse vakgebieden. Want bij Justitie en Veiligheid werken psychologen, financials, juristen, bestuurskundigen, data-analysten, administratief ondersteuners, ICT-ers, verpleegkundigen en nog veel meer. Wil ook jij werken aan recht en veiligheid? Bekijk dan onze vacatures op WerkenvoorNederland.nl. En houd daarnaast onze LinkedIn-pagina in de gaten. Want hier vind je meer over het werk bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Gerelateerde artikelen

Bekijk ook andere organisaties

Bekijk alle rijksorganisaties
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon