Meedenken over grote maatschappelijke opgaven: hoe 5 hbo'ers hun traineeship beleven

Bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werk je als kersverse hbo-trainee aan grote maatschappelijke opgaven. Of het nu gaat om de graantekorten door de oorlog in de Oekraïne, de gebiedsgerichte aanpak stikstof of biodiversiteit in de stad. Hoe is dat? We vroegen het 5 trainees die hun eerste opdracht er net op hebben zitten.

Verschillen tussen uitvoering en beleid ontdekken

Binnen 2 jaar werken aan 3 tot 4 opdrachten: dat behelst de tijdelijke aanstelling voor elke hbo-trainee. Enorm gevarieerd werk dus. ‘De variatie aan opdrachten geeft je de kans om de Rijksoverheid van binnenuit te ontdekken. Je leert in de praktijk wat het verschil is tussen uitvoering en beleid’, vertelt Priscilla Oosthoek. Zij werkte eerst bij het Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP), een programmadirectie van het ministerie van LNV in Utrecht, aan het verstevigen en uitbreiden van het Netwerk Platteland. Dat is een platform voor agrarisch ondernemers en andere betrokkenen bij de ontwikkeling van het Nederlandse platteland. Nu zit Priscilla op het ministerie in Den Haag, waar zij onder andere het team ondersteunt dat alles regelt rondom het convenant van de dierwaardige veehouderij. Zo draagt ze een steentje bij aan de realisatie van een veehouderij waarin het welzijn en de gezondheid van dieren het uitgangspunt zijn.

Meedenken over grote maatschappelijke problemen

Meedenken over maatschappelijke issues is de kans die elke startende hbo-trainee hier krijgt. Neem Guinevere van der Veer. Zij hield zich tijdens haar eerste opdracht bij de afdeling Europees Internationaal Agrarische Economisch Beleid (EIAE) onder andere bezig met voedselzekerheid. ‘Door het dreigende graantekort kregen we vanuit Europa het verzoek in kaart te brengen hoeveel graan er maandelijks in Nederland is.’ Samen met brancheorganisaties en Wageningen University & Research (WUR) werkte zij aan een methodiek om dit goed te meten. ‘Je weet waar je het voor doet, dat maakt het speciaal.’ De rest herkent dit. Zo stortte Victor Fransen zich op vergroening in de stad. Lotte Hazeleger zette bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) haar tanden in de gebiedsgerichte aanpak, waarbij per gebied wordt gekeken naar hoe het staat met de natuur. En Teresa dos Santos hielp bij de Directie Communicatie met het bevorderen van het gesprek tussen agrariërs en het ministerie.

Praktische blik nodig

Waar je ook zit binnen LNV en aan welke opgave je ook werkt, het leuke is dat je als hbo-trainee de ruimte krijgt om met een praktische blik te kijken naar belangrijke thema’s. En daardoor ook een bijdrage kunt leveren, vindt Guinevere. ‘Als je – net als ik – aanschuift bij een overleg over het bouwen aan een governance voor gemeenschappelijk landbouwbeleid in Europa, dan is dat vrij abstract. Door open vragen te stellen, zoals ‘wat bedoel je nu precies?’ en ‘wat houdt dat dan in?’ draag je eraan bij dat het beleid wat bedacht wordt, straks uitvoerbaar is.’ Haar collega Teresa dos Santos vult aan: ‘Je kunt als het ware overal de “traineekaart” trekken. Zeggen dat je trainee bent en graag uitleg krijgt of mee wil kijken op een bepaald onderwerp bijvoorbeeld. Dat werkt. Je wordt overal met open armen verwelkomd en je inbreng wordt gewaardeerd. Door nieuwsgierig te zijn en vragen te stellen heb ik tijdens mijn eerste werkplek echt kennis mogen maken met het ministerie, de onderwerpen die op een departement spelen en de rol van een directie communicatie.’

HBO Rijkstrainees

Mooie kans voor hbo’ers

Een traineeship bij de Rijksoverheid trok Teresa al een hele tijd, omdat haar hart bij de publieke sector ligt. Maar ze dacht dat je alleen met een wo-diploma kans maakte. ‘Dus toen ik de vacature voor het Rijks hbo-traineeprogramma langs zag komen, wist ik meteen: dit is mijn kans.’ Het blijven leren, de ruimte om fouten te mogen maken, het rondlopen op verschillende afdelingen: het sprak haar allemaal aan. ‘Ik dacht dat ik vanuit mijn studie wel wist hoe de Rijksoverheid functioneerde, maar nu leer ik bijvoorbeeld pas echt hoe complex het allemaal is. Met al die verschillende belangen, al die verschillende stakeholders. En dan ook nog het publieke debat, in de media, in de maatschappij.’ 

Volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

Bij het traineeship hoort een opleidingsprogramma. Met aandacht voor hoe de Rijksoverheid in elkaar steekt. De vaardigheden die je nodig hebt om hier te werken. Tijdens deze opleidingsdagen komen alle hbo-trainees samen, ook diegenen die bij andere ministeries zitten. Lotte: ‘We zijn in totaal met 17 jonge mensen. Juist omdat het een kleine club is, kun je optimaal ervaringen uitwisselen. Het leuke is dat ik daardoor ook weer ontdek hoe het eraan toe gaat bij bijvoorbeeld het ministerie van Onderwijs, Cultuur Wetenschap (OCW) of het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ).’ Voor Victor was de ruimte die je krijgt voor ontwikkeling, onder andere door deze opleidingsdagen, een van de reden om te solliciteren naar een plek als trainee. ‘Van ontwikkelgesprekken tot een buddy om mee te sparren, van een coach tot carrièrebegeleiding: er wordt flink in ons geïnvesteerd.’

Wil jij ook impact maken met je hbo-diploma? Bekijk ons hbo-traineeprogramma.

 

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon