Goed voorbereid aan de slag: de interne opleiding voor inspecteurs bij de NVWA

Start je als inspecteur bij de NVWA? Dan krijg je een uitgebreide interne opleiding. Samen met je collega's leer je alles over het vak en de organisatie. Zo weet je zeker dat je goed voorbereid bij bedrijven langsgaat. Ben je benieuwd hoe dit opleidingstraject eruitziet en wil je weten wat je kan verwachten? We vroegen Jakob Müller en Rosalie Sterenborg, 2 beginnende inspecteurs, naar hun ervaring.

Dit moet je weten voordat je aan deze opleiding begint:

  • Iedere startende inspecteur volgt een generieke én een specifieke leerlijn
  • Je krijgt een vaste mentor. Tijdens de opleiding en inwerkperiode, maar ook daarna.
  • Les krijgen en opdrachten maken? Dat doe je onder werktijd

De opleiding is 100% gericht op jouw toekomstige taken en verantwoordelijkheden.

Opleidingsprogramma voor iedereen

Startende inspecteurs, zoals Rosalie en Jakob, doorlopen een opleidingsprogramma dat bestaat uit 3 fasen:

  • voorbereiden en meelopen
  • werken onder begeleiding
  • zelfstandig werken

Jakob: 'In totaal was ik hier zo’n 10 maanden mee bezig’

Jacob Muller inspecteur bij de NVWA

Jakob Müller

Is sinds 1 jaar inspecteur op het gebied van food. ‘Ik ben veel onderweg voor inspecties bij bedrijven, maar zit ook achter de computer voor de administratieve afwikkeling en verslaglegging’

Generieke leerlijn

De opleiding start met een basismodule: een generieke leerlijn voor alle inspecteurs ongeacht hun achtergrond en expertise. ‘Dit onderdeel volgde ik met een zeer gevarieerde groep nieuwe collega’s. Van mensen die net van de universiteit komen tot oude rotten in hun vak, die bijvoorbeeld bij de politie vandaan komen, of zoals ik uit de industrie’, vertelt Jakob. Op het programma staan uiteenlopende onderwerpen, waaronder juridische kennis, welke werkwijze de NVWA hanteert, hoe er toezicht wordt gehouden, hoe er wordt gehandhaafd en hoe je omgaat met agressie. ‘Als nieuwe inspecteur leer je bijvoorbeeld veel over de wetgeving en hoe je deze moet toepassen in je werk’, aldus Rosalie.

Specifieke leerlijn

Afhankelijk van je expertise én het domein waarop je als inspecteur actief wordt, volg je daarna een specifieke leerlijn. Dat is een op maat gemaakt leertraject. ‘Ik dook bijvoorbeeld voor mijn domein ‘food’ in de microbiologie. Leerde daarbij welke ziekteverwekkers er zijn en welk voedsel het meest vatbaar is. Ook stond de Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) op het programma, een methode om risico’s voor voedingsmiddelen in kaart te brengen’, somt Jakob op. Rosalie verdiepte zich in de chemie en maakte zich alles eigen over zaken als cosmetica, tatoeëren en piercen, en biociden.

Inspecteur Rosalie Sterenborg, NVWA

Rosalie Sterenborg

Startte op 1 oktober 2022 als inspecteur chemische productveiligheid. ‘De ene dag sta ik in Groningen in een laboratorium en de volgende dag voer ik in een tattooshop een onaangekondigde hygiëne-inspectie uit’

Werken en leren in de praktijk

De opgedane kennis wordt direct in de praktijk gebracht. Daardoor beklijft het niet alleen beter, maar gaat het ook veel meer leven, vindt Jakob. ‘Eerst loop je mee met collega’s. Dan kijk je alleen maar toe. Vervolgens mag je steeds meer onderdelen van een inspectie, onder supervisie, uitvoeren. Liefst aansluitend bij wat in deze fase in de theorie aan bod is gekomen. Toen ik bijvoorbeeld net les had gehad over de eisen die worden gesteld aan voedselinformatie – dus alles wat op het etiket staat – mocht ik bij een volgende inspectie het etiket controleren. Zo pas je dat wat je hebt geleerd meteen toe en vergroot je je kennis van de sector en de producten waarop je toeziet. Op een gegeven moment wachtte mijn mentor gewoon in de auto. Bij vragen kon ik hem bellen of even naar hem toelopen. Stapje voor stapje groeide ik er zo naartoe om zelfstandig op pad gaan als inspecteur.' De mentor speelt een belangrijke rol tijdens de opleiding. Nieuwe inspecteurs kunnen bij een mentor terecht met vragen die spelen tijdens het inwerken, maar ook daarna blijft de mentor beschikbaar.

Proeve van bekwaamheid

Klaar met de generieke en specifieke leerlijn? Dan leg je een proeve van bekwaamheid af. Je voert zelfstandig een inspectie uit. Rosalie: ‘Een ervaren collega kijkt dan mee hoe je een inspectie voorbereidt, uitvoert en afrondt.’ Jakob ging voor zijn proeve naar 2 bedrijven: 1 bedrijf dat in koffie handelt en 1 groothandel in vlees en vleeswaren, wild en gevogelte. ‘Dat tweede bedrijf was iets ingewikkelder. Daar zaten meer risico’s aan dan bij koffie. Dus kwam ook het microbiologieverhaal om de hoek kijken.  Je komt 'vlees' immers in verschillende gedaantes tegen. Als gehakt vlees, vleesbereiding of vleesproduct bijvoorbeeld. Vlees kan besmet raken met bacteriën als listeria en salmonella en bedrijven moeten dan ook kunnen aantonen dat zij hun producten op de voor de productcategorie relevante parameters laten analyseren. De beoordelaar vond dat ik een correcte inspectie had uitgevoerd. Iets waar ik heel blij mee ben.’

Zelfstandig aan de slag maar altijd in samenwerking

Nu mag Jacob zelfstandig werken als inspecteur. Hij heeft 3 postcodegebieden toebedeeld gekregen. ‘En ik weet: ik kan altijd terugvallen op collega’s en de informatie over eerdere inspecties die in de systemen van de NVWA zit’, zegt hij. Ook heeft de NVWA allerlei samenwerkingsverbanden met partijen buiten de deur. Dat is belangrijk, want de NVWA kan niet overal zijn, niet alles zien, niet alle mensen spreken om beter na te leven. Daarom is de samenwerking met collega’s essentieel, en met nieuwe partijen buiten de NVWA. Ook wordt steeds meer gebruikgemaakt van data en sensoren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon