Programmadirectie uitvoering aanpak piekbelasting zoekt collega’s

Gericht verder  werken aan een nieuwe balans tussen natuur en economie.  Dat is het doel van de ‘Aanpak Piekbelasting’, om de stikstofdepositie op kwetsbare N2000 gebieden op korte termijn te verminderen. Zodat het beter met de natuur gaat, en er ruimte ontstaat voor het verlenen van vergunningen voor bedrijven en bouwprojecten.

Samen werken aan een beter milieu

Werken binnen de Programmadirectie Uitvoering Aanpak Piekbelasting betekent samen werken aan een beter milieu. Dichtbij ondernemers met een grote en persoonlijke impact. Het Rijk zal in de aanpak de samenwerking zoeken met zowel provincies als gemeenten en waterschappen als het gaat om de uitvoeringscapaciteit. Werken bij de Programmadirectie betekent samenwerken met verschillende betrokken partners. Alleen met elkaar kunnen we tot oplossingen komen die perspectief bieden voor de toekomst van de boer, het land, ons voedsel en de natuur.

Een belangrijk onderdeel van de aanpak piekbelasting is de wijze waarop agrarische ondernemers geïnformeerd, begeleid en ondersteund worden. Ook daarin speelt de programmadirectie een rol.

De programmadirectie wordt opgetuigd en zoekt collega’s die zich voor doelen op het gebeid van natuur, water, stikstof en klimaat willen inzetten. Er staan al een aantal vacatures Uitvoering Aanpak Piekbelasting online en we verwachten er binnenkort meer te plaatsen. Als je al een vast contract hebt bij de overheid, dan kun je gedetacheerd of overgenomen worden met behoud van je huidige contractvorm. Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar? Dan bieden we je om te beginnen een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast contract.

Rol programmadirectie Uitvoering Aanpak piekbelasting

Het is onze missie om als Rijksoverheid, provincies en andere overheden te helpen bij een succesvolle en slagvaardige uitvoering van de transitie in het landelijk gebied. Dit doen we aan de hand van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. We zijn voor grote en urgente maatschappelijke opgaven rondom landbouw, natuur en stikstof, water en klimaat de verbindende schakel tussen het nationaal beleid en de regionale uitvoering.

In de Regieorganisatie komen twee rollen samen. Allereerst een partnerrol gericht op de samenwerking tussen de overheden en andere belangrijke spelers. Daarnaast hebben we een regierol, waarin we sturen op het realiseren van doelen gebaseerd op gemeenschappelijk bepaalde kaders. Zo schakelen we steeds tussen beleid en uitvoering.

Specifiek om de stikstofbelasting in landelijke gebieden op korte termijn terug te dringen, geven we op dit moment binnen het DG RTLG de tijdelijke programmadirectie Uitvoering Aanpak Piekbelasting vorm.

Portret en contactgegevens van Sou Harrachi, senior adviseur recruitment en arbeidsmarktcommunicatie bij EZK
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon