Dynamische opdracht: bouwen aan een gezond en vitaal platteland

Publicatiedatum 20-06-2023

Nederland gaat voor natuurherstel en een economisch sterker, leefbaarder en duurzamer landelijk gebied. Wil jij daaraan je steentje bijdragen? De Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG), onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zoekt nieuwe collega’s. Van business analisten tot adviseurs Transitiefonds.

Nationaal Programma Landelijk Gebied

Van stikstof verminderen tot water- en bodemkwaliteit verbeteren, van herstel van natuur en biodiversiteit tot klimaatadaptatie: Nederland staat voor complexe en grote opgaven die met elkaar verweven zijn. ‘En alle opgaven raken het landelijk gebied’, vertelt Norbert Broekman, adviseur Transitiefonds. Dus is er een Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) in het leven geroepen. Om een integrale aanpak van al deze vraagstukken te bevorderen. 

Brug tussen Rijksoverheid en provincies

RTLG speelt een cruciale rol bij het ondersteunen van provincies om dit programma concreet vorm te geven. Als sparringpartner vanuit de Rijksoverheid bieden Norbert en zijn collega’s expertise en begeleiding. ‘Daarbij komt het goed van pas dat er veel verschillende mensen bij ons op de werkvloer rondlopen. Net uit de studiebanken, zeer ervaren en alles daar tussenin. Sommigen zijn zelf op een boerderij opgegroeid, anderen zijn ecoloog en weer anderen hebben een achtergrond als financieel specialist of consultant. Deze diversiteit helpt ons om situaties vanuit verschillende perspectieven en invalshoeken te belichten.’ 

Transitiefonds

Norbert en zijn collega’s doorkruisen geregeld het hele land voor hun werk. ‘Gister zat ik bijvoorbeeld aan tafel bij de provincie Overijssel om feedback te geven op maatregelpakketten. Eerder deze week schoof ik aan bij de provincie Noord-Holland om tekst en uitleg te geven over de manier van financiering van de transitie van het platteland.’ Die financiering komt uit het Transitiefonds, een pot met ruim 24 miljard euro die beschikbaar is gesteld door het kabinet. 

Programmabeheersing en risicomanagement

Zelf maakt Norbert deel uit van het team programmabeheersing en risicomanagement. Het is zijn taak om de plannen van de provincies vanuit financieel oogpunt te beoordelen. ‘Ik kijk of er financiële risico’s zijn. En zo ja, welke dat zijn’, aldus Norbert.  ‘Andere collega’s zitten weer in van 1 van de 5 landsdelenteams. Zij hebben veel inhoudelijke kennis over een bepaald gebied. Bij hen kan ik altijd bij aankloppen met vragen.’ 

‘De aanpak piekbelasting is vrijwillig en richt zich op ongeveer 3.000 agrarische bedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden’

Aanpak piekbelasting

Om de stikstofbelasting in landelijke gebieden versneld terug te dringen, werkt RTLG ook aan de aanpak piekbelasting, een extra aanvulling bovenop bestaande maatregelen. ‘Deze aanpak is vrijwillig en richt zich op ongeveer 3.000 agrarische bedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden. Als zij willen stoppen, omschakelen, verplaatsen of extensiveren, kunnen zij aanspraak maken op een financiële regeling’, legt Norbert uit. Ook dit betekent extra werk, en dus extra vacatures bij RTLG

Brandende kwesties

Dat hun werk gaat over brandende maatschappelijke kwesties, motiveert Norbert en zijn collega’s. Het is zeker niet gemakkelijk, erkent hij. ‘Er spelen zoveel uiteenlopende belangen en niet alle beleidskaders zijn al duidelijk.’ Desondanks heeft Norbert bewust gekozen voor RTLG. Hij wil niet met de armen over elkaar zitten, maar juist bijdragen aan het vinden van oplossingen. De natuur is er slecht aan toe, vindt hij, en hij ziet het belang van het behoud van een leefbare omgeving. Maar Norbert wijst er ook op dat we afhankelijk zijn van landbouw voor voedsel en ziet de impact op agrariërs. En dat de bouw stil ligt door de stikstofproblematiek, terwijl er een grote behoefte is aan woningen. ‘Zie dat allemaal maar eens bij elkaar te brengen.’ 

Fijne sfeer

Om zo goed mogelijk de handen uit de mouwen te kunnen steken, is een gedreven team heel belangrijk. En dat is er. Net als een prettige werksfeer. Collega’s ontmoeten elkaar ook buiten het werk, treffen elkaar bij borrels en etentjes. Bovendien organiseert zijn werkgever elke 2 maanden excursies rond specifieke thema's, zoals verzilting of over boeren die kampen met hoge waterstanden op veengrond. Norbert: ‘Dus als je wilt samenwerken met bevlogen en kundige collega’s aan urgente vraagstukken, ben je bij RTLG aan het juiste adres.’

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon