ICT-middelen maken om bruggen, sluizen en tunnels te besturen

Michiel Koolen

Michiel Koolen

Senior netwerkarchitect - Rijkswaterstaat

ICT speelt een cruciale rol bij Rijkswaterstaat. Wegen, bruggen, tunnels of sluizen bevatten belangrijke ICT-componenten die steeds meer bepalen of de infrastructuur doet wat het moet doen. Het maatschappelijk belang is groot en een verstoring haalt al snel het journaal. Michiel Koolen wordt als netwerkarchitect dan ook graag al vanaf het prille begin bij projecten betrokken.

Besturings- en bedieningsinstallaties

‘Het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en de watersystemen: overal komt ICT bij kijken. ICT’ers moeten bij Rijkswaterstaat niet alleen technisch inhoudelijk sterk zijn, maar ook goed regie kunnen voeren. Bij het opstellen van de contracten zorg ik bijvoorbeeld dat bestekteksten en -eisen precies verwoorden wat wij willen hebben. De aannemer bouwt vervolgens het object en brengt er allerlei bedienings- en besturingsinstallaties in aan. Dit zijn de ICT-middelen die nodig zijn om een brug, sluis of tunnel te besturen.

michielkoolen-07

Omvangrijk netwerk

Rijkswaterstaat heeft een van de grootste private netwerken van Nederland. Groot in omvang, maar ook qua maatschappelijke impact. Als ons netwerk eruit ligt, staat de BV Nederland stil, want ICT is overal. Bij de bediening van alles wat beweegbaar is, bij monitoring, en bij het inwinnen van gegevens van waterstanden. Bedenk het maar. En de informatie die Rijkswaterstaat verzamelt, is een van de grootste assets van de organisatie. Het is niet alleen zaak om te zorgen dat alle ICT werkt, maar ook dat er geen cybercriminelen bij kunnen. Cybersecurity is daarom kerntaak bij het werk van alle ICT’ers bij Rijkswaterstaat.

‘Cybersecurity is een kerntaak bij het werk van alle ICT’ers bij Rijkswaterstaat’

Michiel Koolen

Aansluiten op de markt

Vanuit onze afdeling leveren wij een dienstenportfolio die opdrachtnemers inzetten om hun applicaties en infrastructuur op te bouwen. Ik moet er als architect dus voor zorgen dat die dienstenportfolio perfect blijft aansluiten op wat de markt van ons vraagt.

Stabiliteit van essentieel belang

Doordat ICT in toenemende mate cruciaal is voor het functioneren van alle objecten, is de stabiliteit van de ICT-toepassingen van essentieel belang. Er kan dus niet zomaar wat geëxperimenteerd worden. Er is bij ons daarom altijd een spanningsveld tussen het tempo aan de civieltechnische kant en de vernieuwingsdrang vanuit ICT. Dat maakt het extra interessant en leuk.’

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon