Michiel Hoorweg

Je bent de spin in het web. Het is belangrijk dat een collega jouw onderwerpen volgt. Zo ben je altijd vervangbaar
Michiel Hoorweg

Michiel Hoorweg
Crisiscoördinator

  • Studeerde Sociale Economie in Utrecht. Werkte als onderzoeker bij de vereniging van geneeskundige hulpverleningsorganisaties in de regio, de GHOR. Leert Spaans en verdiept zich in de Latijns-Amerikaanse cultuur. Aanleiding: zijn oud-tante in Peru. Woont bij het ministerie om de hoek. In geval van een crisis, is hij binnen 3 minuten op zijn werk.

Michiel Hoorweg is crisiscoördinator bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de directie Publieke Gezondheid. Hij is verantwoordelijk voor de informatievoorziening en besluitvorming binnen het ministerie rondom crises. Zijn taak is de juiste mensen betrekken en informeren. Ook zorgt hij voor afstemming met crisisafdelingen van andere ministeries.


Crises

'Mijn werkterrein ligt bij crises waarbij gezondheidszorg betrokken is. Denk aan voedselveiligheid, infectieziekten, nucleaire crises, een chemische fabriek die is ontploft. In zulke situaties wordt er direct een crisisteam georganiseerd. Het crisisteam regelt en neemt deel aan het overleg van het beleidsteam en het operationeel team. Die maken afspraken over de aanpak, bereiden ze voor en zorgen dat ze uitgevoerd worden. Ik bereid de agenda’s voor, zorg dat de juiste onderwerpen erop staan, doe de verslaglegging en concludeer actiepunten.

Ebola op mijn bordje

Toen ik terugkwam van vakantie, waren mijn 2 collega crisiscoördinatoren druk met de voorbereiding van de nationale herdenking MH17. Ik kreeg ebola op mijn bordje. Ebola is in Nederland niet direct een bedreiging van de gezondheid. Maar het regende vragen. Over protocollen voor ziekenhuizen, ambulancezorg, politie en brandweer. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelde vragen over een ebola-verdenking op een boot die via de haven van Rotterdam naar Antwerpen zou varen. Daar moet snel een beslissing op komen. En de minister wilde weten hoe het geregeld is met de beschermingspakken van ambulancepersoneel.Op drukke dagen beoordeel ik zo’n 250 mails. Ik haal actiepunten eruit en zorg dat deze bij de juiste mensen komen. En ik maak iedere dag een update voor de minister. Wat is er gebeurd, wat is er besloten en wat speelt er rondom ebola.

Schoonmakers

Ebola raakt veel ministeries. Het ministerie van Justitie en Veiligheid vanwege crisisbeheersing en de relatie met veiligheidsregio’s en eventueel terrorismebestrijding. Buitenlandse Zaken voor hulp aan Afrika en afstemming met Europa en de VN. Maar ook Sociale Zaken omdat personeel van Nederlandse bedrijven in West Afrika beschermd moet worden en bijvoorbeeld ook schoonmakers op vliegvelden. We sturen tweewekelijks situation reports naar de betrokken ministeries zodat zij volledig op de hoogte zijn. En er is een ‘bewindsliedenoverleg naar behoefte’. Defensie, VWS en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zijn bijvoorbeeld bijeengekomen om te praten over de Nederlandse bijdrage aan de hulp in Afrika.

Indrukwekkend

Ik werk hier nu amper een jaar, maar met de MH17 en ebola kreeg ik gelijk met grote onderwerpen te maken. Toen ik 17 juli, iets over half acht hoorde dat de MH17 was neergestort, zat ik om 20.00 uur bij een crisisoverleg van het nationaal crisiscentrum. Omdat ik om de hoek woon, kon ik direct aanschuiven. Ook al had ik geen dienst. Het was een internationale crisisbeheersing, normaal op dg-niveau. Dat is best een spannend moment. Het duurde slechts 10 minuten omdat de minister direct in een persconferentie op tv ging en gebrieft moest worden. Met minimale informatie moet je met z’n allen zorgen dat je de goede beslissingen neemt. Erg indrukwekkend.’

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon