Mirte Ruesen

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat in de schijnwerpers
Mirte Ruesen

Mirte Ruesen
Beleidsmedewerker

  • Vertrok na haar bachelor internationale economie en business management naar Colombia voor een halfjaar ontwikkelingswerk. Deed voor haar master internationale betrekkingen onderzoek in Tunesië naar de rol van de overheid binnen de transitie naar een duurzamer landbouwsysteem.
  • Na het behalen van haar master milieu en resourcemanagement deed ze op de Galapagos eilanden onderzoek voor het Wereld Natuur Fonds. Werkte daarna nog bij het Centrum tot Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI).
  • Richtte samen met een groep jongeren de Youth Food Movement Amsterdam op om mensen meer bewust te maken van hun eten.
  • Fotografeert, surft en is trainer bij Rauw Amsterdam, een urban safari sportclub die het buiten sporten stimuleert.

Mirte Ruesen heeft internationale ambities en een focus op ontwikkelings- en milieugerelateerde zaken. Maar haar hart lag altijd al bij duurzame ontwikkeling. In 2016 begon ze aan de 7-jarige opleiding voor startende beleidsmedewerkers bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Ze is net begonnen op de directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek waar ze haar interdisciplinaire achtergrond in Milieumanagement, Politicologie en Economie gebruikt voor het verduurzamen van internationale handelsstromen.


Idealist

‘Ik heb een sterke interesse in de onderwerpen ecologie, politicologie, economie en duurzaamheid en merkte tijdens mijn onderzoek voor het Wereld Natuur Fonds dat deze onderwerpen heel goed samen gaan. Ik onderzocht hoe een economische waarde aan de lokale natuur te erkennen en op deze manier een economisch argument te ontwikkelen voor natuurbehoud. Maar ik ontdekte ook dat ik mijn idealisme niet als onderzoeker of actievoerder wil inzetten. Ik wil juist met verschillende spelers samenwerken en een verbinding leggen tussen het onderzoeksveld, de maatschappij en het bedrijfsleven. Door globalisering hangt alles samen, waardoor onze economie en het bedrijfsleven niet los gezien kan worden van bijvoorbeeld klimaatverandering en voedselzekerheid. Grote duurzaamheids- en ontwikkelingsproblemen kunnen niet door één speler opgelost worden. Het samenbrengen van partijen om gezamenlijk constructieve oplossingen te ontwikkelen en te verduurzamen, zó wil ik graag mijn maatschappelijke bijdrage leveren. Toen ik in contact kwam met BZ besefte ik dat de Rijksoverheid deze rol heeft.

Gemêleerd gezelschap

Van de selectieprocedure had ik geen specifieke verwachtingen, het leek me vooral leerzaam om de verschillende stappen te doorlopen. Ik was positief verrast door het eerste sollicitatiegesprek waar veel naar mijn mening en intrinsieke motivatie werd gevraagd. Ik kreeg steeds beter voor de bril hoe je als idealistisch specialist juist bij BZ je plek kan vinden. De groep is een gemêleerd gezelschap van mensen met erg verschillende achtergronden. Van econoom tot natuurkundige en van rechtsgeleerde tot journalist. Iedereen brengt mooie bagage mee waardoor je alleen al van elkaar ontzettend veel leert.

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Mijn eerste werkplek bij het cluster Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een schot in de roos. Hier komt mijn interdisciplinaire achtergrond bij elkaar. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat erg in de schijnwerpers. De Rijksoverheid zit met het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld (de ngo’s) en kennisinstellingen aan tafel om afspraken te maken die in convenanten worden vastgelegd. Dit zijn afspraken over hoe je de risico’s op milieu- en op mensenrechtenvlak kunt vermijden. Verantwoordelijkheid moet over de gehele productieketen gedragen worden, dus ook in andere landen waar producten vaak worden gemaakt. De complexiteit van duurzame ontwikkeling maakt dat je alle spelers aan boord moet hebben.

Kracht van verbinden

Laatst was ik in Parijs bij de jaarlijkse conferentie voor Verantwoord Ondernemen van de OESO, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Hier wordt teruggekeken op de OESO-richtlijnen voor verantwoord zakendoen. Het bedrijfsleven, financiële instellingen en ngo’s komen bij elkaar omdat ze hier allemaal mee te maken hebben. Ik geloof echt in de kracht van een positieve benadering om de juiste spelers en onderwerpen met elkaar te verbinden. Ik ben blij dat de Rijksoverheid deze benadering hanteert en de menselijke kant van het werk als beleidsmedewerker een centrale rol heeft. Dit werk heeft daarom de perfecte combinatie van ingrediënten die ervoor zorgen dat ik gemotiveerd en met plezier naar mijn werk ga.’

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon