Mirte Ruesen

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat in de schijnwerpers
Mirte Ruesen

Mirte Ruesen
Beleidsmedewerker
Ministerie van Buitenlandse Zaken

  • Vertrok na haar bachelor internationale economie en business management naar Colombia voor een halfjaar ontwikkelingswerk. Deed voor haar master internationale betrekkingen onderzoek in Tunesië naar de rol van de overheid binnen de transitie naar een duurzamer landbouwsysteem.
  • Na het behalen van haar master milieu en resourcemanagement deed ze op de Galapagos eilanden onderzoek voor het Wereld Natuur Fonds. Werkte daarna nog bij het Centrum tot Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI).
  • Richtte samen met een groep jongeren de Youth Food Movement Amsterdam op om mensen meer bewust te maken van hun eten.
  • Fotografeert, surft en is trainer bij Rauw Amsterdam, een urban safari sportclub die het buiten sporten stimuleert.

Mirte Ruesen heeft internationale ambities en een focus op ontwikkelings- en milieugerelateerde zaken. Maar haar hart lag altijd al bij duurzame ontwikkeling. In 2016 begon ze aan de 7-jarige opleiding voor startende beleidsmedewerkers bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Ze is net begonnen op de directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek waar ze haar interdisciplinaire achtergrond in Milieumanagement, Politicologie en Economie gebruikt voor het verduurzamen van internationale handelsstromen.


Idealist

‘Ik heb een sterke interesse in de onderwerpen ecologie, politicologie, economie en duurzaamheid en merkte tijdens mijn onderzoek voor het Wereld Natuur Fonds dat deze onderwerpen heel goed samen gaan. Ik onderzocht hoe een economische waarde aan de lokale natuur te erkennen en op deze manier een economisch argument te ontwikkelen voor natuurbehoud. Maar ik ontdekte ook dat ik mijn idealisme niet als onderzoeker of actievoerder wil inzetten. Ik wil juist met verschillende spelers samenwerken en een verbinding leggen tussen het onderzoeksveld, de maatschappij en het bedrijfsleven. Door globalisering hangt alles samen, waardoor onze economie en het bedrijfsleven niet los gezien kan worden van bijvoorbeeld klimaatverandering en voedselzekerheid. Grote duurzaamheids- en ontwikkelingsproblemen kunnen niet door één speler opgelost worden. Het samenbrengen van partijen om gezamenlijk constructieve oplossingen te ontwikkelen en te verduurzamen, zó wil ik graag mijn maatschappelijke bijdrage leveren. Toen ik in contact kwam met BZ besefte ik dat de Rijksoverheid deze rol heeft.

Gemêleerd gezelschap

Van de selectieprocedure had ik geen specifieke verwachtingen, het leek me vooral leerzaam om de verschillende stappen te doorlopen. Ik was positief verrast door het eerste sollicitatiegesprek waar veel naar mijn mening en intrinsieke motivatie werd gevraagd. Ik kreeg steeds beter voor de bril hoe je als idealistisch specialist juist bij BZ je plek kan vinden. De groep is een gemêleerd gezelschap van mensen met erg verschillende achtergronden. Van econoom tot natuurkundige en van rechtsgeleerde tot journalist. Iedereen brengt mooie bagage mee waardoor je alleen al van elkaar ontzettend veel leert.

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Mijn eerste werkplek bij het cluster Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een schot in de roos. Hier komt mijn interdisciplinaire achtergrond bij elkaar. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat erg in de schijnwerpers. De Rijksoverheid zit met het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld (de ngo’s) en kennisinstellingen aan tafel om afspraken te maken die in convenanten worden vastgelegd. Dit zijn afspraken over hoe je de risico’s op milieu- en op mensenrechtenvlak kunt vermijden. Verantwoordelijkheid moet over de gehele productieketen gedragen worden, dus ook in andere landen waar producten vaak worden gemaakt. De complexiteit van duurzame ontwikkeling maakt dat je alle spelers aan boord moet hebben.

Kracht van verbinden

Laatst was ik in Parijs bij de jaarlijkse conferentie voor Verantwoord Ondernemen van de OESO, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Hier wordt teruggekeken op de OESO-richtlijnen voor verantwoord zakendoen. Het bedrijfsleven, financiële instellingen en ngo’s komen bij elkaar omdat ze hier allemaal mee te maken hebben. Ik geloof echt in de kracht van een positieve benadering om de juiste spelers en onderwerpen met elkaar te verbinden. Ik ben blij dat de Rijksoverheid deze benadering hanteert en de menselijke kant van het werk als beleidsmedewerker een centrale rol heeft. Dit werk heeft daarom de perfecte combinatie van ingrediënten die ervoor zorgen dat ik gemotiveerd en met plezier naar mijn werk ga.’

Ik werk voor Nederland

Ik heb veel vrijheid om zelf projecten op te starten

Myrthe Feddema


Senior beleidsmedewerker
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rondde de bachelor algemene cultuurwetenschappen af.

Lees meer over Myrthe Feddema
Aan een rebellenleider kun je niet direct eisen stellen

Flora Wiedijk


Beleidsmedewerker
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Haalde haar bachelor en master internationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer over Flora Wiedijk
Bezig met vluchtelingen, mensenrechten en cultuur in een onstuimig land als Libanon

Willem van de Riet


2e secretaris op de Nederlandse ambassade in Beiroet, Libanon
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Studeerde liberal arts and sciences aan University College Utrecht. Deed daarna een master internationale betrekkingen aan The London School of Economics and Political Science.

Lees meer over Willem van de Riet
Nederland steunt internationale hoven en tribunalen zodat ze effectief en onafhankelijk kunnen werken

Steven Sutton


Beleidsmedewerker
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Haalde bachelors in sociologie en in wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam en daarna een master Political Sociology aan de London School of Economics.

Lees meer over Steven Sutton
We laten influentials kennismaken met belangrijke thema’s in Nederland

Veerle Vastwijk


Beleidsmedewerker
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rondde haar bachelor Europese studies af en haalde daarna een master Europees Beleid aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees meer over Veerle Vastwijk
Ik klom op van postjongen naar controller

Ed de Voogd


Controller
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Werkt al 43 jaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Houdt van sportvissen, wandelen en fitness, wat hij voor corona zo’n 5 tot 6 keer per week deed. Is sinds 2 jaar opa.

Lees meer over Ed de Voogd
Door de confrontatie met armoede steeg mijn interesse in wereldproblematiek

Winnie Teunissen


Noodhulpspecialist
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Studeerde Bedrijfseconomie en studeerde een halfjaar in Zuid-Afrika. Gaf een baan in het bedrijfsleven al snel op om als rijkstrainee aan de slag te gaan.

Lees meer over Winnie Teunissen
De coronacrisis was het historisch hoogtepunt in mijn carrière: het terughalen van meer dan 10.000 Nederlanders uit het buitenland.

Cor Hersbach


Hoofd Werving en Selectie
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Startte bij de de Koninklijke Marine en begon in 1980 bij het ministerie van BZ. Haalde in de avonduren zijn vwo-diploma én heao-bestuurskunde.

Lees meer over Cor Hersbach
Ik wil contact kunnen hebben met de plaatselijke bevolking

Jorien Janssen


Beleidsmedewerker
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Studeerde psychologie in Utrecht en deed vervolgens een master antropologie in Amsterdam. Verbleef gedurende 3 maanden in Zuid Afrika. Deed daar onderzoek naar geweld in townships.

Lees meer over Jorien Janssen
Nederland zet zich actief in voor de verduurzaming van de textielketen

Wendela Huisman


Beleidsmedewerker
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rondde de bachelor international business administration af. Deed daarna de master global business and stakeholder management.

Lees meer over Wendela Huisman
Tussen crisis en grote evenementen, Buitenlandse Zaken is overal dichtbij

Daphne Kerremans


Communicatieadviseur en woordvoerder
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Studeerde communicatie- en informatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Behaalde de master communicatie, beleid, management bij de studie bestuur- en organisatiewetenschap.

Lees meer over Daphne Kerremans
Als rijksinkoper denk je verder dan je eigenbelang

Angelique van Aarden


Senior inkoopadviseur
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begon als hypnotherapeut maar maakte al snel de stap richting het inkoopvak.

Lees meer over Angelique van Aarden
Ik plan de agenda voor een afvaardiging uit Tsjaad

Bruno van den Toorn


Beleidsmedewerker
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Haalde zijn bachelor en master in de Technische Natuurkunde aan de TU Delft Verdiepte zich tijdens zijn studie in de kwantummechanica.

Lees meer over Bruno van den Toorn
Internationaal inkopen is out of the box denken

Miraida Lourens


Senior inkoopadviseur
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Deed de hbo-opleiding management, economie en recht. Tijdens haar werk volgde ze de post-hbo-opleiding aanbesteden en inkoop aan de hogeschool Utrecht en de opleiding NEVI 1.

Lees meer over Miraida Lourens
Met collega’s in Brussel kijk ik of we andere landen kunnen meekrijgen in een Nederlands standpunt

Tsjebbe Paulussen


Beleidsmedewerker
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en besloot daarnaast ook de Arabische taal en cultuur te gaan studeren om bij de BZ-opleiding op te vallen tussen alle and

Lees meer over Tsjebbe Paulussen
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon