Wat is de Rijksoverheid

De Rijksoverheid bestaat uit 12 ministeries, veel uitvoerende diensten, inspecties en de Hoge Colleges van Staat. Niet alleen in Den Haag, maar verspreid door het hele land. Hier werken meer dan 120.000 collega’s. Een unieke mix van mensen met heel verschillende achtergronden, opleidingen, perspectieven en kennis. Samen werken zij aan een beter Nederland. Doe je mee?

Verschil tussen overheid en Rijksoverheid

De overheid en de Rijksoverheid zijn niet hetzelfde. De totale overheid bestaat uit de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. Deze overheden nemen op tal van terreinen maatregelen, vaardigen wetten uit en zien toe op de naleving ervan. In totaal maken meer dan 1.600 organisaties en instanties deel uit van de overheid. De Rijksoverheid is dus een onderdeel van de overheid. 

Lokaal: gemeenten

Huisvuil ophalen, paspoorten verstrekken, bestemmingsplannen maken: gemeenten voeren op lokaal niveau taken uit die van direct belang zijn voor hun inwoners. Over veel zaken beslissen gemeenten zelfstandig. Denk aan het bouwen van een theater, het aanleggen van een fietspad of het bouwen van woningen. Daarnaast voeren de gemeenten een aantal landelijke wetten uit.

Regionaal: provincies en waterschappen

De 12 provincies en 21 waterschappen regelen het beleid op regionaal niveau. Zo zijn de provincies onder andere verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied, een bereikbare regio en het regionaal economisch beleid. De waterschappen zijn van oudsher verantwoordelijk voor de waterhuishouding. Van het regelen van de waterstand tot het onderhouden van de dijken.

Landelijk: Rijksoverheid

Of het nu gaat om de stikstofproblematiek, cybercriminaliteit of onderwijs: de organisaties van de Rijksoverheid maken landelijk beleid, zorgen ervoor dat dit wordt uitgevoerd en houden toezicht op de naleving ervan. De 12 ministeries vind je in Den Haag; de uitvoeringsorganisaties zitten verspreid door het hele land. Er is dus altijd wel een rijksorganisatie bij jou in de buurt waar je aan de slag kunt. 

ministeries

Ministeries en rijksdiensten

De ambtenaren van de ministeries voeren het beleid van de regering uit. Ieder ministerie heeft zijn eigen werkgebied, bijvoorbeeld onderwijs of volksgezondheid. Onder de verantwoordelijkheid van de ministeries vallen veel ambtelijke organisaties, inspecties en uitvoerende diensten.

Lees meer > 

hoge colleges van staat

Hoge Colleges van Staat

De Hoge Colleges van Staat controleren en adviseren de Rijksoverheid. In de Grondwet is vastgelegd dat de colleges onafhankelijk en zelfstandig zijn.

Lees meer > 

rijksdiensten

Overige Rijksorganisaties

Daarnaast zijn er rijksorganisaties die bijzondere positie innemen binnen de Rijksoverheid, zoals zelfstandig bestuursorganen (zbo’s).  

Lees meer > 

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon