Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Wat is de Rijksoverheid?

Op deze website vind je alles over werken bij de Rijksoverheid. Maar waar kom je eigenlijk terecht als je hier komt werken? Ben jij dan degene die op het gemeentehuis paspoorten verlengt? Of ga je juist aan de slag met wetten en beleid? Op deze pagina lees je alles over het verschil tussen de overheid en Rijksoverheid en over de verschillende organisaties van ‘het Rijk’.

De Rijksoverheid is de verzamelnaam voor de 12 ministeries, vele uitvoerende diensten, inspecties en de Hoge Colleges van Staat.

Overheid en Rijksoverheid

De overheid en de Rijksoverheid zijn niet hetzelfde. Een overheid is het hoogste bevoegd gezag op een bepaald territorium of grondgebied. Zo bestaat de totale overheid uit de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. Deze overheden nemen op tal van terreinen maatregelen, vaardigen wetten uit en zien toe op de naleving ervan. In totaal maken meer dan 1.600 organisaties en instanties deel uit van de overheid, waaronder 12 ministeries, 12 provincies en zo’n 400 gemeenten.

De Rijksoverheid is onderdeel van de overheid, en bestaat onder andere uit onze 12 ministeries in Den Haag, de uitvoerende diensten die onder deze ministeries vallen en de Hoge Colleges van Staat. In totaal werken er bij de Rijksoverheid zo’n 100.000 rijksambtenaren, verspreid door heel Nederland.

Lokaal: gemeenten

Een gemeente voert uitsluitend taken uit die van direct belang zijn voor haar inwoners, zoals het ophalen van huisvuil, het verstrekken van paspoorten en het maken van bestemmingsplannen. Over veel zaken mogen gemeenten zelfstandig beslissen. Denk aan het bouwen van een theater, het aanleggen van een fietspad of het bouwen van woningen. Daarnaast voert de gemeente een aantal landelijke wetten uit. Zo moet elke gemeente paspoorten en identiteitskaarten uitgeven aan haar inwoners.

Regionaal: provincies en waterschappen

De provincies en waterschappen regelen het beleid op regionaal niveau. De 12 provincies zijn onder andere verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied, een bereikbare regio en het regionaal economisch beleid. De waterschappen hebben van oudsher de taak om namens de bewoners van een bepaald gebied de waterhuishouding te regelen. Zo regelen ze de waterstand en zijn ze verantwoordelijk voor de waterkeringen, inclusief het beheren en onderhouden van de dijken.

Landelijk: Rijksoverheid

De Rijksoverheid is de verzamelnaam voor de 12 ministeries, vele uitvoerende diensten, inspecties en Hoge Colleges van Staat. De ministeries zijn te vinden in Den Haag; de uitvoeringsorganisaties zitten verspreid door het hele land. De organisaties van de Rijksoverheid maken landelijk beleid, zorgen ervoor dat dit wordt uitgevoerd en houden toezicht op de naleving ervan.

Ministeries

Er zijn 12 ministeries, die elk onder de politieke leiding van hun eigen minister vallen. Een ministerie is een organisatie van de Rijksoverheid waar het beleid van de regering wordt uitgevoerd. Ieder ministerie heeft hierbij zijn eigen werkgebied, bijvoorbeeld het onderwijs of de volksgezondheid.

Rijksdiensten

Onder de verantwoordelijkheid van de ministeries vallen veel ambtelijke organisaties en uitvoerende diensten. Denk aan de Belastingdienst. Ook heeft de Rijksoverheid verschillende inspecties, zoals de Onderwijsinspectie. Tot slot maken zelfstandige bestuursorganen deel uit van de Rijksoverheid.

Hoge Colleges van Staat

De Hoge Colleges van Staat controleren en adviseren de Rijksoverheid. In de Grondwet is vastgelegd dat de colleges onafhankelijk en zelfstandig zijn. Voorbeelden van de Hoge Colleges van Staat zijn de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman.

Meer over de Rijksoverheid

Ontdek wat de Rijksoverheid nog meer te bieden heeft

Arbeidsvoorwaarden

Zowel met een mbo- en hbo-diploma als met een universitaire studie kun je bij de Rijksoverheid terecht. De Rijksoverheid kent goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden die flexibel inzetbaar zijn. Ook word je aangemoedigd jezelf te blijven ontwikkelen en kent het Rijk uitstekende regelingen voor studieverlof en -vergoedingen.

Agenda

Wil je kennismaken met de Rijksoverheid en ben je nieuwsgierig waar je ons de komende maanden kunt ontmoeten? Bekijk dan het overzicht van alle evenementen.

Ik werk voor Nederland

Bij de Rijksoverheid werken ruim 90.000 mensen. Jong en oud en verspreid over een groot aantal vakgebieden. Door heel Nederland. Ze hebben één ding gemeen: ze willen serieus werk maken van ons land. Hier vertellen ze zelf waarom hun werk zo boeiend is.

Diversiteit en inclusie

De Rijksoverheid vindt het belangrijk om het maatschappelijk verantwoord werkgeverschap (MVW) concreet in te vullen. Daarom maakt het Rijk al langere tijd werk van de instroom van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Down iconLinks iconRechts iconUp iconFacebook iconInstagram iconLinkedin iconLinkedin iconMagnet.me iconMenu iconSearch iconTwitter iconTwitter icon