Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Colofon

De site www.werkenvoornederland.nl is een uitgave van het Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P), cluster In-, Door- en Uitstroom. Het EC O&P is onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, een shared servicecenter voor de bedrijfsvoering binnen de Rijksoverheid. Het EC O&P valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het cluster In, Door- en Uitstroom is onder andere verantwoordelijk voor de rijksoverheidbrede arbeidsmarktcampagne. Je komt de Rijksoverheid tegen als werkgever op de websites www.werkenvoornederland.nl en www.werkenbijdeoverheid.nl. Maar ook via de vacatures in de media, op landelijke arbeidsmarktbeurzen en -evenementen en via recruitment, Werken bij de EU, het Rijkstraineeprogramma en Stage Service Punt.

Waarmerk drempelvrij.nl

Het waarmerk drempelvrij.nl meet de kwaliteit en de toegankelijkheid van websites. Het is opgesteld in samenwerking met alle belanghebbenden (overheid, bedrijfsleven, belangenorganisaties van industrie en gehandicapten).

Het auteursrecht op de website wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitdrukkelijk voorbehouden. Onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld, mogen onderdelen van de inhoud van de website worden overgenomen.

Waarmerk drempelvrij.nl

Down iconLinks iconRechts iconUp iconFacebook iconInstagram iconLinkedin iconLinkedin iconMagnet.me iconMenu iconSearch iconTwitter iconTwitter icon