Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Privacy statement

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt de Rijksoverheid alleen voor het doel waarmee je ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet de Rijksoverheid aan de privacywetgeving.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Vastleggen en verwerken van gegevens

Daar waar jouw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. De Rijksoverheid gebruikt je persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. We garanderen dat je gegevens niet worden gebruikt voor andere doelen dan voor de arbeidsbemiddeling tussen de kandidaat en de werkgever. Het betekent ook dat de Rijksoverheid je gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor arbeidsbemiddeling.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn. Door het versturen van het ingesloten sollicitatieformulier op deze website geef je ons toestemming om je persoonlijke gegevens tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren vanwege mogelijke toekomstige vacatures. Deze toestemming en bewaartermijn zijn vastgelegd in het Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wij kunnen niet garanderen dat partners of derden die worden genoemd en waar links naartoe zijn opgenomen of deelnemers die een eigen extern sollicitatieformulier aanbieden in hun vacatures, zich ook aan de privacywetgeving houden. Wij zijn daarvoor niet verantwoordelijk.

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt, die je zelf hebt achtergelaten. De achtergelaten gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens worden alleen vrijgegeven met jouw uitdrukkelijke toestemming. We bieden je geen ongevraagde informatie en/of diensten aan. Jouw persoonlijke gegevens stellen we niet aan derden beschikbaar, tenzij we dit op grond van de wet verplicht zijn.

Werkenvoornederland.nl kan vragen om je locatiegegevens op mobiele apparaten. Deze gegevens worden gebruikt om je vacatures en stages te kunnen tonen in de buurt van je huidige locatie. Deze gegevens worden alleen gebruikt wanneer je hier toestemming voor hebt gegeven.

Je bepaalt zelf welke gegevens aan wie ter beschikking worden gesteld. Als er zogenaamde profielen worden bijgehouden, dan worden die uitsluitend gebruikt om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker en wordt dat van te voren meegedeeld.

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in art. 43 WBP). Als je jouw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen, dan kun je een verzoek bij ons indienen door een e-mail te sturen naar helpdesk@werkenvoornederland.nl.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van ministeries. De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.

Cookies

Bij een bezoek aan deze website maakt jouw browser een cookie aan. Dit is een klein bestandje dat op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. De website kan je door een cookie bij je eerstvolgende bezoek bijvoorbeeld herkennen.

Een cookie van deze website bevat geen tot personen herleidbare gegevens. Van deze cookies wordt geen commercieel gebruik gemaakt.

Wil je geen cookies accepteren, dan heb je altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in jouw browser (door in de browser 'cookies off' in te stellen). Als je cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kan maken.

Down iconLinks iconRechts iconUp iconFacebook iconInstagram iconLinkedin iconLinkedin iconMagnet.me iconMenu iconSearch iconTwitter iconTwitter icon