1e Werkvoorbereider WAN IP

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Huis Ter Heide - Camp New Amsterdam
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.757 - €3.702
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 26 september Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 538516
 • Plaatsingsdatum 27 augustus 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word 1e Werkvoorbereider WAN IP

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wil jij ervoor zorgen dat alle krijgsmachtonderdelen in binnen- en buitenland 24/7 hun werk kunnen doen? Ga dan als 1e werkvoorbereider aan de slag bij de Sectie Netwerken! Defensie heeft zijn eigen onafhankelijke WAN/LAN netwerk, dit is ons NAFIN (Netherlands Armed Forces Integrated Network). Werken aan dit netwerk is een mooie kans om bij te dragen aan de (inter)nationale veiligheid. En naast Defensie maken ook andere ministeries en overheidsorganisaties met een centrale rol in onze maatschappij, gebruik van dit Defensienetwerk.

Wat ga je doen?

Werken aan een van de grootste netwerkinfrastructuren van Nederland? Network Automation speelt een belangrijke rol om de betrouwbaarheid, stabiliteit en continuïteit van de netwerkinfrastructuur te kunnen waarborgen. Zie jij het als een uitdaging om processen binnen de netwerkinfrastructuur verder te automatiseren en met een frisse blik richting te mogen geven aan bestaande en nieuwe Automation projecten? Dan pas jij binnen ons team! Kortom; een gave functie met veel afwisseling, diepgang, leuke collega’s en dat binnen de mooiste overheidsorganisatie van Nederland.

Als 1e Werkvoorbereider accepteer je, in overleg met aanvrager, complexe standaardopdrachten. Je bereidt in technische en logistieke zin complexere standaardopdrachten voor en begeleidt deze. Verder werk je administratief uitgevoerde opdrachten af en verricht nazorg.

Hierbij kan je onder andere denken aan:
Je accepteert, in overleg met aanvrager, complexe standaardopdrachten, door:

 • Het aannemen van de opdrachten door deze te selecteren uit het opdrachtensysteem en het vervolgens fungeren voor deze opdrachten als contactpersoon;
 • Het toetsen van de behoefte van aanvragers aan de gegevens uit het opdrachtensysteem en het vaststellen van de aard van opdrachten;
 • Het met aanvragers bespreken van de technische specificaties, logistieke zaken en installatie- en opleverdata en het na overeenstemming bespreken van de betreffende opdrachten. Het vastleggen van alle gegevens met betrekking tot de opdrachten in het opdrachtensysteem;
 • Het zich zo nodig op locatie gedetailleerd op de hoogte stellen van de technische situatie en de aanwezige voorzieningen;
 • Het informeren van aanvragers over zaken die zij zelf moeten regelen (licenties, technische voorzieningen e.d.).

Je bereidt in technische en logistieke zin complexere standaardopdrachten voor en begeleidt deze, door:

 • Het zich op hoogte houden van de capaciteiten van beheerder/medewerkers ICT, kengetallen, prijzen per product, aanvrager gegevens, magazijnvoorraden, e.d.
 • Het bepalen van de voor complexere opdrachten benodigde capaciteit per werk- en skillsoort. Het reserveren/afstemmen van de vereiste capaciteit met betreffende Planner decentraal en Unitmanagers. Het een en ander vastleggen in projectplannen en werkinstructies.
 • Het bepalen welke materialen benodigd zijn en het reserveren hiervan bij het magazijn. Het regelen van de logistieke zaken. Het expliciet maken van welke zaken door JIVC en welke door de aanvrager geleverd worden.
 • Het aansturen van de toegewezen beheerder ICT, het indelen van de werkzaamheden en het geven van werkinstructies.
 • Het bewaken van de voortgang van de opdrachten, gezamenlijk met de Planner decentraal, waarbij functionaris de Planner decentraal aanspreekt op de voortgang;
 • Het, met het oog op de voortgang van complexere opdrachten, waar nodig coördinerend en afstemmend optreden ten aanzien van technische en logistiek zaken, alsmede ten aanzien van verschillen tussen opdrachten en werkverwachting door de aanvrager.
 • Het voorleggen van knelpunten met oplossingsalternatieven aan de Unitmanagers en de Planner decentraal.
 • Het geven van richtlijnen en adviezen aan aanvrager betreffende het gebruik van de geïnstalleerde apparatuur en systeemprogrammatuur.
 • Het verzorgen van de oplevering van de opdrachten, conform de overeengekomen specificaties en gestelde normen.

Je werkt administratief uitgevoerde opdrachten af en verricht nazorg, door:

 • Het inbrengen van de gegevens van uitgevoerde opdrachten in het opdr.systeem
 • Het verzorgen van netwerkdefinities en het registreren van technische installatiegegevens van opdrachten.
 • Het in opdracht van de klachtendesk analyseren van klachten. Het nemen van de vereiste maatregelen om de klachten te verhelpen.
 • Het zo nodig adviseren over te treffen modificaties of maatregelen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Sectie Netwerken van de afdeling Generieke IT & Infrastructuur en Defensie, organisatorisch ondergebracht binnen het Joint IV Commando (JIVC) van de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

De Sectie Netwerken ontwerpt, realiseert en beheert het NAFIN met een 24/7 ondersteuning. Aan het NAFIN zijn in Nederland alleen al rond de 300 locaties gekoppeld voor communicatie onderling en koppeling met de Defensie datacenters. Daarnaast vormt het NAFIN de backbone voor alle grote datacenters van de Rijksoverheid. Verder levert de sectie een landelijk Wifi netwerk.

Je komt te werken in een team van werkvoorbereiders, die allen werken aan de verschillende bouwstenen in het WAN, LAN

De functie is beoogd voor PSD WAN IP binnen de op te richten afdeling PSD Connectivity.

Defensie Materieel Organisatie

De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.
Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

C.W.N. (Niels Schot)

06-53813958

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ilse Aantjes, P&O Adviseur

06-23622868

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

1e Werkvoorbereider WAN IP

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Huis Ter Heide
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 26 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Product Specialist

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Huis Ter Heide
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

1e Netwerk Ontwerper

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon