1ste Beheerder ICT bij PSD Bureau Crypto

 • Maasland - Kantorencomplex
 • MBO - 4
 • 38 uur
 • schaal 9
  €3.583 - €5.010 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 28 mei 2024 Nog 5 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 572223, Plaatsingsdatum: 9 mei 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word onze 1ste Beheerder ICT bij PSD Bureau Crypto!
Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wat ga je doen?

Cyberaanvallen zijn aan de orde van de dag waardoor een hoogwaardige IT-beveiliging voor Defensie belangrijker is dan ooit. Cryptografie wordt daarbinnen steeds belangrijker voor de operaties en de vredesbedrijfsvoering van de krijgsmacht. Een veranderende veiligheidssituatie betekent intensiever gebruik van cryptomiddelen door onze operationele eenheden. Om de integriteit en veiligheid van onze communicatiekanalen te kunnen blijven garanderen is hoogwaardige cryptografie noodzakelijk.

Als 1e Beheerder zorg jij dat de cryptosystemen goed beheerd worden zodat de continuïteit gegarandeerd is en blijft. Je bent een vraagbaak voor je junior collega’s en voert de benodigde changes tijdig uit inclusief de administratieve afronding in de systemen. Daarnaast draag je zorg dat de documentatie geborgd is. Tot slot zal aan deze functie de nevenrol van (plv) cryptobeheerder gekoppeld worden.

Je werkt als 1ste beheerder mee aan de volgende werkzaamheden:

 • Het implementeren en meedenken van een technisch ontwerp;
 • Het participeren in crypto projecten
 • Het gezamenlijk uitvoeren van risicoanalyses op componenten en/of producten;
 • Begeleiden van de aanpassingen op bestaande producten, dan welnieuwe producten in beheer nemen;
 • Zorgdragen voor documentatie voor zowel bestaande als nieuwe

producten zodat het in beheer nemen van correct kan verlopen;

 • Bij verstoringen samen met je team/collega’s en leveranciers het probleem oplossen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

De werkzaamheden worden verricht binnen de sectie Beveiliging van de afdeling Platform Services Defensie, organisatorisch ondergebracht binnen het Joint IV Commando (JIVC). Je wordt geplaatst in het Team Crypto.

Joint Informatievoorziening Commando (JIVC)
In een tijd van digitalisering is informatietechnologie (IT) voor Defensie van levensbelang en daardoor een absolute randvoorwaarde. De veiligheid en flexibiliteit van Defensiepersoneel in Nederland en in buitenlandse missiegebieden zijn hiervan afhankelijk. JIVC is het IT-bedrijf van Defensie en zorgt ervoor dat iedereen bij Defensie effectief kan samenwerken (burgers en militairen). In Nederland maar ook op missie. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Entiteit IT-Infrastructuur (IT-Infra)
Entiteit IT-Infra levert vanuit het JIVC alle benodigde IT-infrastructuur oplossingen voor Defensie. Dat doet zij samen met al haar ketenpartners, al dan niet in gemengde teams. IT-Infra hanteert een operatie model gericht op aanbod sturing en operational excellence. Dit betekent dat de IT-infrastructuur maximaal gestandaardiseerd en geautomatiseerd wordt geleverd. Daar waar standaardoplossingen echt niet voldoen, zal bij uitzondering maatwerk geleverd worden. IT-Infra bestaat uit de afdelingen Infrastructuur Centrale Services (ICS), Platform Services Defensie (PSD), Generieke Infrastructuur Services (GIS), IT-Continuity Center (ITCC) en Generieke IT & Infrastructuur (GII).

Platform Services Defensie (PSD)
Afdeling PSD levert Defensie-specifieke generieke IT-infrastructuur diensten met betrekking tot beveiliging en connectiviteit. Tevens verzorgt zij ' daar waar standaard dienstverlening echt niet voldoet ' maatwerk oplossingen. Het dienstenportfolio van PSD vormt tezamen met het dienstenportfolio van GIS het gehele IT-infrastructuurportfolio dat JIVC levert aan de Defensieonderdelen en gecontracteerde ketenpartners. PSD bestaat uit drie secties: Beveiliging, Connectiviteit en Maatwerk.

PSD Crypto
Je gaat werken binnen PSD Beveiliging Crypto waar het technisch beheer van cryptosystemen wordt uitgevoerd. Tevens zal er binnen het team worden bijgedragen aan Defensie brede crypto projecten die direct gevolg hebben voor de operationele commando’s.

We bieden je een dynamische werkomgeving waar eigenaarschap en vakmanschap gestimuleerd worden.

We zorgen dat de digitale interactie binnen Defensie op een veilige, betrouwbare, toegankelijke, begrijpelijke, gebruiksvriendelijke en persoonlijke wijze kan plaatsvinden.

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Esra-Deniz Acar, Recruitment Adviseur

06 10 85 70 80

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

IT Beheerder WAN

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior IT Beheerder WAN

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 19 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Ontwerper WAN

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Huis Ter Heide (Camp New Amsterdam)
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 20 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon