Adviseur ruimtelijke planvorming

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Utrecht, Lelystad en Rijswijk
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.662 - €5.586
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 23 april Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer WVL-24-027
 • Plaatsingsdatum 2 april 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Met 225 jaar kennis van de inrichting van ons land weten we dat dit meer is dan het technisch uitvoeren van projecten aan weg en water. Het gaat ook om het vinden van een goede balans tussen verschillende doelen en belangen in de samenleving. Hoe kom je bijvoorbeeld tot een goed en gedragen besluit voor onze weg- en waterprojecten en ruimtelijke plannen? Of hoe maak je een goede afweging van de milieugevolgen van onze besluiten? Zomaar wat onderwerpen waar jij als adviseur ruimtelijke planvorming mee aan de slag gaat.

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Met je gedegen kennis van ruimtelijke planontwikkeling bij aanleg en vernieuwing en actuele (juridische) kennis van de Omgevingswet waarborg je de kwaliteit en uitvoerbaarheid van onze projecten. Je helpt Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met adviezen over milieueffectrapportage (mer),het planproces MIRT (meerjarenprogramma infrastructuur en ruimte en transport) en weet daarnaast goed waar je op moet letten bij de toepassing in de praktijk. Je bent in staat om specifieke vragen over milieueffectrapportage die gesteld worden aan ons Informatiepunt Leefomgeving (www.iplo.nl) adequaat te beantwoorden. Je zorgt tevens voor de ontsluiting van informatie en kennis door het opstellen van webteksten hiervoor.

Dankzij jouw inzet wordt er nieuwe kennis ontwikkeld, overgedragen en toegepast voor de uitvoering of ter ondersteuning van beleid. Je initieert en organiseert kennisbijeenkomsten, zoals de basiscursus mer en houdt overzicht over relevante (internationale) ontwikkelingen in het kennisveld en vertaalt deze naar onze praktijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Omgevingswet en jurisprudentie. Waar nodig ontwikkel je producten, zoals onderzoeksrapporten en handreikingen, en maak je deze toepasbaar.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Je haalt er voldoening uit om actief de samenwerking op te zoeken met andere adviseurs milieueffectrapportage en MIRT. Daarnaast leg je de verbinding met adviseurs op het gebied van Ruimte, cultuurhistorie, archeologie en landschap. Het geeft jouw energie om bij te dragen aan een goede samenwerking.

Het geeft je energie om werkzaamheden op te pakken op het vlak van proces, procedure en inhoud, maar ook op het vlak van theorie en praktijk. Door jouw inzet raag je immers bij aan de ruimtelijke planontwikkeling. Bovendien waardeer jij de mogelijkheid om op Rijkswaterstaat-breed niveau te werken en te werken voor diverse ministeries.

Wat wij aan jou waarderen
Je staat bekend als proactief, pragmatisch en analytisch sterk. Je vindt het leuk om met meerdere dossiers bezig te zijn en deze met jouw praktische insteek snel weer een stap vooruit te helpen. Ondanks de soms complexe omgeving waarin veel belangen spelen, weet je hoe een gedegen advies maakt en kun je deze helder communiceren Je verbindende kwaliteiten maken jou succesvol in het (samen)werken binnen adviestrajecten en projecten.Je hebt bij voorkeur ook ervaring met (complexe) beleidstrajecten en/of grote aanlegprojecten.

Meer weten?
Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden. Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie? Bel of app met Sven Weijers, Afdelingshoofd van de afdeling Ruimte, Economie en MIRT, via 06-52497181. Hij staat je graag te woord.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)? Dit organisatieonderdeel is leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. WVL voorziet uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland door kennis te (laten) ontwikkelen, te beheren en te delen.

WVL werkt hierin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis zoals duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval rondom en onze wegen en in onze wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook wordt onderzocht hoe in tijden van droogte, water beter vast kan worden gehouden. Verder monitort en analyseert WVL verkeersongevallen en optimaliseert het de veiligheid op en rond de wegen voor mensen, dieren en natuur.

In totaal werken ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop & Prestatiemanagement, Bereikbaarheid & Netwerkkwaliteit, Veiligheid & Water en Leefomgeving.

Afdeling Ruimte, Economie en MIRT

De afdeling Ruimte, Economie en MIRT levert aan Rijkswaterstaat en aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de onderbouwing van beleid, uitvoeringsprogramma’s en projecten. Dit doen we op drie gebieden:

 1. Ruimte: hier gaat het om ruimtelijke kwaliteit, gebiedsgericht werken, landschap en duurzaamheid.
 2. Economie: we leveren onder andere maatschappelijke kosten- en batenanalyses en financiële onderbouwingen voor aanleg, beheer en onderhoud.
 3. Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, en Ruimte en Transport (MIRT): we richten ons op milieueffectrapportage en verbetering van MIRT-verkenningen en –planuitwerkingen op de netwerken, Cultuurhistorie en Archeologie.

We zorgen binnen deze drie gebieden ook voor kwaliteitsborging en –verbetering. Dit doen we onder andere door kennisontwikkeling, -overdracht en –uitwisseling en kwaliteitstoetsen.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit 6 landelijke en 7 regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 225 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Sven Weijers, Afdelingshoofd Ruimte, Economie en MIRT

06-52497181

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jack Deng, adviseur Werving en Selectie

06-19907445

Solliciteren?

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist ruimte

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator basisregistratie ondergrond

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 24 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Omgevingsmanager

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon