• Den Haag  -  route
  • Universitair oude stijl
  • 32 - 36 uur
  • schaal 11
    €4.024 - €6.110 (bruto)
  • Orde / vrede / veiligheid
  • Solliciteer voor 21 juli 2024 Nog 4 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 2023/Justis/0911, Plaatsingsdatum: 9 juli 2024

Hoe kan screenen bijdragen aan een veiliger samenleving? Wat is daarvoor nodig? En hoe verhoudt het belang van de individuele burger zich tot het belang van de samenleving? Dit is het werkterrein van Screeningsautoriteit Justis. Als adviseur strategie & uitvoeringsbeleid verdiep jij je in verschillende tactische en strategische vraagstukken rondom deze thema´s.

Dat doe je natuurlijk niet alleen. Je bent de verbindende factor tussen de uitvoeringsorganisatie Justis en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanuit een brede blik denk je actief mee met de beleidsdirectie en vertaal je signalen vanuit de uitvoeringspraktijk naar voorstellen voor nieuw beleid of de aanpassing van bestaand beleid. Daarnaast onderhoud je contact met andere ministeries en ketenpartners zoals het Openbaar ministerie, politie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Reclassering.

Je volgt beleidsmatige, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en vertaalt deze naar de eigen organisatie. Je draagt bij aan de ontwikkeling en verbetering van de screeningsproducten van Justis, zoals de Verklaring omtrent het Gedrag en het Bibob instrument. Daarnaast adviseer je over de inzet van screeningsproducten en mogelijke nieuwe toepassingen, waarbij je de consequenties voor de uitvoering nauwkeurig in beeld brengt.
Je neemt deel aan interne projecten, overleg- en werkgroepen en treed soms op als (deel)projectleider. Vanuit een scherp analytisch inzicht breng je verschillende invalshoeken en gezichtspunten samen en leg je de juiste verbanden.

Wat je om je heen ziet aan maatschappelijke, politieke en beleidsmatige ontwikkelingen vertaal je in plannen en ideeën. Binnen de eigen organisatie en bij derden toets je het draagvlak voor die eigen ideeën en voorstellen. Hierbij zorg je bovendien voor realistische inschattingen voor de benodigde tijd, capaciteit en middelen. Je bewaakt de voortgang bij de uitvoering van nieuwe trajecten.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid (JZU) is een hecht team van gedreven medewerkers. De afdeling JZU bestaat uit de clusters ‘Juridische Zaken’ en ‘Strategie en uitvoeringsbeleid’ met elk hun eigen rollen en expertisegebieden.

De afdeling JZU heeft als hoofdtaken de vertaling van ontwikkelingen in de omgeving naar Justis (visie en strategie), het strategisch en beleidsmatig ondersteunen en adviseren van de directie, mede vormgeven aan het uitvoeringsbeleid binnen Justis, mede bepalen, monitoren en evalueren van het beleid in relatie tot opdrachtgevers, klanten en de interne organisatie en het bewaken en bevorderen van de juridische kwaliteit van de producten en processen.

De vacature is bij het cluster Strategie en uitvoeringsbeleid. Het cluster draagt actief bij aan de visie- en strategievorming van de organisatie en de formulering van beleidsdoelen. Taken van dit cluster zijn onder andere het monitoren van en adviseren over (politiek-maatschappelijke) ontwikkelingen, het onderhouden van relaties met opdrachtgevers, het bepalen van impact van beleid op de organisatie en het ophalen van ervaringen en ideeën binnen de organisatie als input voor beleid. De taken van de afdeling vragen betrokkenheid, scherpe analyses en heldere, bruikbare adviezen. Bij ons word je elke dag uitgedaagd je kennis en creativiteit toe te passen.

Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland, dus ook aan een rechtvaardige en veilige samenleving voor iedereen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en haar onderdelen verdedigen en beschermen de rechtsorde. Het bestuursdepartement heeft de zorg voor de algemene wetboeken (Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en de Algemene wet bestuursrecht) en maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld met veiligheid op straat, rechtsbescherming, de bestrijding van criminaliteit, rampenbestrijding, het intellectueel eigendomsrecht, bescherming van kinderen, kansspelen, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid, migratie en de bescherming van persoonsgegevens.

Justis, de screeningsautoriteit, is een uitvoeringsorganisatie die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Als screeningsautoriteit beoordeelt Justis de betrouwbaarheid van personen en organisaties en draagt daarmee bij aan de rechtsstaat en een veiliger samenleving.

Justis levert een breed palet aan (screenings)producten: de Verklaring omtrent Gedrag (VOG), het Bibob-advies, de controle op rechtspersonen, naamswijzigingen, gratieverzoeken, vergunningverlening aan particuliere recherchebureaus, bezwaar bij wapenverloven en ontheffingen voor wapenbezit en vergunningverlening voor buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s).

Bij Justis werken circa 400 medewerkers. Deze zijn verdeeld over negen afdelingen: vier productieafdelingen (COVOG, het Landelijk Bureau Bibob, TRACK en V&T), het Klant Contact Centrum en vier Stafafdelingen (IV, JZU, SIO en CKA).

De wereld van het screenen, en daarmee de inhoud van het vak, verandert in hoog tempo door globalisering, het werken en leven in netwerken en digitalisering. Justis speelt hierop in door als betrouwbare, integere en deskundige uitvoeringsorganisatie de juiste producten te leveren. Dat doet de organisatie in nauwe samenspraak met opdrachtgevers en gericht op de behoefte van de samenleving.
Justis ontwikkelt zich naar een zelfbewuste en deskundige uitvoeringsorganisatie die flexibel en wendbaar is – een organisatie die midden in de samenleving staat en betrouwbaar en integer de nodige en afgesproken screeningsproducten levert. Justis weet dus wat er leeft in de samenleving en welke rol screenen daarbij speelt.

Justis investeert veel in het vak screenen en in opleiding en begeleiding van de medewerkers. Speerpunten hierbij zijn de permanente ontwikkeling van medewerkers binnen hun vakgebied en nieuwsgierigheid naar ontwikkelingen in de samenleving. Innovatie en vernieuwing en contact met de samenleving zijn dan ook onderwerpen die voortdurend op de agenda staan.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Barend Duits, afdelingsmanager 06-15402541
Niels Romijn, senior adviseur 06-52877979

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon